صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۸ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیار نایب اول مجلس سنا،امروزضمن بازدید از مناطق سیلاب زده قریه پشغورحصه اول ولایت پنجشیر با آسیب دیدگان ابراز همدردی کرد

28-Saratan97-GEN-1.jpg.

نایب اول مشرانوجرگه درحالیکه ریس وبرخی اعضای شورای ولایتی ومسوولین محلی آن ولایت نیزحضور داشتند، بااتحاف دعا به روح جان باختگان حادثه سیلاب گفت باو جود بلند بودن حجم خسارات وارده ازناحیه سیلاب هنوزهم به نیازمندی های ابتدایی وضروری مردم رسیدگی لازم صورت نگرفته است ومسیردریاکه دراثرسیلاب مسدودشده است سبب تجمع آب گردیده وقسمتی ازسرک عمومی وقریه جات هنوزهم زیر آب قرار دارند وایجاب می نماید ارگانهای ذیربط درقسمت قراردادن دریا درمسیراصلی آن وباز نمودن جاده عمومی تلاش جدی نمایند.

28-Saratan97-GEN-2.jpg

نایب مجلس سناضمن بازدیداز ساحه با خانواده های متضرر وآسیب دیده ابرازهمدردی وغمشریکی نموده باتوزیع یک مقدارکمک ها درزمینه رسیدگی به آسیب دیده گان وعده همکاری رانمود

28-Saratan97-GEN-3.jpg.

همینگونه نایب اول مجلس سناباریس وبرخی اعضای شورای ولایتی پنجشیردرمقر آن شوراپیرامون چگونگی جلب کمک های لازم به سیلاب زده گان ورسیدگی لازم به مشکلات آنان صحبت نمود.

 دراین ملاقات عزم الدین میرزایی ریس شورای ولایتی ضمن یادآوری ازکمک های برخی نهاد خیریه به متضررین افزود دراین حادثه حدود۱۴۶خانواده بصورت کلی متضرر و۵۴فامیل دیگربه صورت نسبی خانه های شان تخریب گردیده است که کمک های انجام شده بسنده نمی باشد

28-Saratan97-GEN-4.jpg.

دراین ملاقات ساخت سازسربندها،اعمارجوی های تخریب شده ،زمین های زراعتی، مکاتب ومساجد،باغ هاوعلفچرها واعمارمنازل رهایشی از اولویت های مردم محل دانسته شده، براعزام تیم تخنیکی متخصصین انجنیری بالای حوض هاوجهیل های سرکوهی جهت ارزیابی وبررسی وجلوگیری ازتکرار حادثه تاکید صورت گرفت

28-Saratan97-GEN-5.jpg.