صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

    دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۶ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

    درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، فرمان تقنینی رئیس جمهوری درمورد حذف کلمه مستقل ازعناوین ادارات واحدهای بودجوی مستقل واسناد تقنینی نافذ مورد تصویب قرارگرفت.


26-Saratan97-JAL1.JPG

   فرمان مذکور که درکمیسیونهای مجلس مورد تدقیق قرارگرفته بود؛ توسط معاون ومنشی کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت.

    اما درمباحث آزاد جلسه شماری ازسناتوان پیرامون دستور تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا که دیپلوماتان ارشد آنکشور وارد گفتگوهای مستقیم با گروه طالبان شوند؛ نظریاتی ارایه نموده گفتند جنگ طولانی و فرسایشی باعث قربانی ها وخسارات جبران ناپذیر در کشورگردیده، باید طالبان به پروسه صلح بپیوندد وبه هرطریق ممکن صلح وثبات دراین سرزمین برقرارشود. همچنان اعضای مجلس افزودند، امریکا به عنوان عضو ارشد جامعه بین المللی ویکی ازهمکاران ستراتیژیک افغانستان باید نقش سازنده را در روند صلح بازی نماید و حامیان تروریزم را تحت فشارهای لازم سیاسی واقتصادی قرار دهد؛  اما برخی دیگرگفتند باوجود که مردم افغانستان از این تصمیم امریکا بخاطرختم جنگ ابرازخرسندی نموده اند؛ ولی مقامات آنکشور بنابر گزارشهای امروز رسانه ای این تصمیم دولت امریکا را سؤتفاهم عنوان نموده وآن را رد کرده است وخاطر نشان ساختند درصورتیکه این موضوع حقیقت داشته باشد؛ نشان می دهد که امریکا عامل اصلی دوام جنگ درافغانستان می باشد وباید رهبران حکومت وحدت ملی جامعه جهانی، وبه ویژه ملل متحد، امریکا را متقاعد سازد که مردم دیگر طاقت وتوان این جنگ تحمیلی و طاقت فرسا راندارد وباید دیگر مردم افغانستان در صلح وثبات زنده گی نمایند.

 درجلسه سناتوران ازروزجهانی  (جمعیت ونفوس) واهمیت آن درابعاد مختلف زندگی مردم یاد آوری نموده، گفتند نفوس شماری اثرات مثبت را درارایه خدمات متوازن دربخش های مختلف زندگی داشته، بایدزمنیه نفوس شماری به معیارهای بین المللی ازسوی ارگان های ذیربط مساعد گردد.

  هکذا درجلسه تذکررفت که درطول تاریخ وحدت ویکپارچگی ملت مسلمان افغانستان ضامن پیروزی ایشان بوده، ولی شرایط کنونی خیلی شکننده  می باشد وصدا های تجزیه طلبی وخود مختاری که دربرخی نقاط بلند می شود، همچو صدا های تأسف بار به نفع ملت زجرکشیده مانمی باشد وباید سیاسیون کشور متوجه این وضعیت شوند ومردم را ازاین حالت نجات دهند.


26-Saratan97-JAL2.JPG


   همینگونه باردیگردرمورد ادامه تظاهرات درشمال کشوروتاثیرات منفی آن بالای حکومتداری واقتصاد مردم نظریاتی ارایه نموده، گفته شد درادامه تظاهرات تنها حدود سه هزار موتراموال تجارتی دردوطرف بندرآقینه گیرمانده ودوام این وضع مردم را بسیار نگران ساخته است وباید حکومت خواستهای مظاهره کننده گان درشمال کشور را بررسی نموده تا وضعیت درآن مناطق به حالت عادی برگردد.

  همچنان درجلسه سناتوران پیرامون وضع ناگوار امنیتی دربرخی ولایات صحبت نموده، گفتند وضعیت ولسوالی زیباک درولایت بدخشان ،ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب و ولایت فراه وخیم بوده وباید ارگان های مسوول درزمینه تأمین امنیت مطمئن ولایت فراه وسایر مناطق تحت تهدید دشمن ؛توجه لازم به خرچ دهدو نیزدرجلسه گفته شد که یکتن از والیان نام نهاد طالبان به اسم عبدالرحمن در جمله اسیران حزب اسلامی از زندان رها گردیده است.

درختم مباحث رییس مشرانوجرگه اظهارداشت که تلاش های جاری حکومت درقبال تأمین صلح، خواست اساسی مردم می باشد واگرامریکا خواهان مذاکرات باطالبان است؛ باید تحت رهبری دولت وبه حمایت مردم افغانستان وارد این پروسه شود وبه اساس تفاهم ملی این پروسه آغاز گردد؛ زیرا امریکا هم یکی ازطرف های قضیه جنگ افغانستان می باشد؛ انتظاربرده می شود که این کشوردرمذاکرت صلح صادق وبه خیرصلح پایدارعمل نماید.

فضل هادی مسلم یار افزود طالبان نیزباید بخاطر رسیدن به صلح گفتگوهای بین الافغانی را ترجیح دهد وبا پیوستن به زندگی صلح آمیز در روشنی قوانین نافذه کشور از راه انتخابات در قدرت دولتی شریک شوند؛ مانند مذاکرات دولت با حزب اسلامی نشان داد که چنین روند به زودی تحقق می یابد وخواستهای یکدیگربه صورت مستقیم شنیده می شود.

رییس مجلس موضوع بستن دفاتردولتی وبنادرتجارتی درشمال کشور رانگران کننده دانسته، تأکید داشت که حکومت باید به این معضل بادرنظرداشت خواستهای مردم رسیدگی لازم نماید ونیز ازمظاهره کننده گان خواست که ادامه تظاهرات شان اوضاع سیاسی،اقتصادی وامنیتی کشور را به چالش کشیده واضرارآن به مردم عامه می رسد؛ ایجاب می نماید که تظاهرات خاتمه یابد وبخاطرتحقق خواستهای شان ازسوی رهبری دولت منتظربمانند، زیرا رییس جمهوری درکنفرانس مطبوعاتی اخیرش بیان داشته است که احتمال برگشت معاون اولش به کشور وجود دارد.

رییس مشرانوجرگه خواستهای رهبران سیاسی را حق قانونی آنان دانسته؛ اما اظهار داشت که خواست اخیرآنان دررابطه به آغاز پروسه بایومتریک ناوقت بوده ومعقول نمی باشد زیرا تاریخ انتخابات نزدیک است و تاخیر دربرگزاری آن باعث تأخیرانتخابات ریاست جمهوری نیز خواهد شدکه این موضوع به اعتبار دولت صدمه میرساند ومردم نیزبیشتر متضرر میگردد.

پس انتظار برده می شود که راه تفاهم را در پیش گیرند و درکنارسایر نهاد های ناظر از پروسه انتخابات نظارت جدی نمایند وبرای موفقیت این روند ملی همکارگردند.

26-Saratan97-JAL3.JPG

درپایان درمورد رهایي یکتن از قوماندانان طالبان گفت اگرموصوف درجمله محبوسین حزب اسلامی رهایی یافته باشد؛ قابل بازپرس است واگر مطابق به فرمان ازحبس رهاشده باشد همچو تعامل وجود داشته است.

همینگونه درجلسه طبق آجندا گزارش کاری اجلاس اول کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست توسط نثاراحمد حارس رئیس آن کمیسیون ارایه گردید.

به گفته موصوف اعضای کمیسیون علاوه ازبررسی 18 عنوان قانون و اسناد بین المللی سی وهفت بارمسوولان حکومتی را بخاطرشکایات واصله مورد استجواب قرار گرفته است.

سپس شفیقه نوروزخیل گزارش کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی را ارایه نموده گفت این کمیسیون درهمکاری باکمیسیون امورتقنینی برعلاوه جلسه استماعیه روندصلح افغانستان 55جلسه دایر نموده که در آن 13عنوان قانون، فرامین تقنینی واسناد بین المللی  وده ها عریضه واصله بحث وتصمیم گیری نموده است.

درپایان سناتورعزیزه مصلح گزارش کمیسیون تقنینی، عدلی وقضایی را مطرح نموده گفت دراجلاس روان 51 جلسه دایر وبالای 20 مورد قوانین، فرامین تقنینی، موافقتنامه ها وسایراسناد تقنینی وبین المللی بحث وتصمیم گیری شده است.

قابل ذکر است که خبر مفصل این گزارشات در اخبارکمیسیونها فردا شب به نشر خواهد رسید.

طبق یک خبردیگرشماری ازمحصلین پوهنتون رنا درچوکات برنامه های آگاهی دهی ریاست اطلاعات واتباط عامه ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه جهت کسب معلومات ازکارشیوه های مجلس امروز ازجلسه عمومی این جرگه دیدن نمودند.

26-Saratan97-JAL5.JPG