صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

 محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزمشکلات دانشگاه البیرونی ولایت کاپیساوموسسه تحصیلات عالی ولایت پنجشیررابامعین وزارت تحصیلات عالی درمیان گذاشت.

 دراین نشست که عبداللطیف مراد والی کاپیسا وروسای پوهنتون البیرونی وموسسه تحصیلات عالی پنجشیرنیزحضورداشتند، والی ورئیس دانشگاه البیرونی پیرامون چگونگی  روندتدریس درآن نهاد معلومات داده گفتند باوجود که ازاین نهاد تحصیلی حدود دودهه میگذرد با آنهم از نبود آب آشامیدنی صحی،  جمنازیوم ،کتابخانه معیاری، تالارکنفرانس، خوابگاه  معیاری، جاده های پخته و نداشتن احاطه رنج می برد وافزودند باوجودیکه دراین نهاد تحصیلی هزاران تن ازمحصلان ازولایات مختلف مصروف تحصیل اند ودستاوردهای نیزدرسطح ملی وبین المللی داشته ولی قسمیکه لازم است مورد توجه مقامات قرارنگرفته است.

18-Saratan97-MUL2.JPG

هکذا رئیس موسسه تحصیلات عالی ولایت پنجشیرگفت این نهاد باظرفیت که دارد دربخش های  جیولوجی ومعدن، شرعیات وتعلیم وتربیه فعالیت داشته تاکنون 540 دانش آموخته اعم ازاناث وذکور را به جامعه تقدیم نموده است؛ اماازناحیه کمبودتشکیل، لیلیه معیاری ،تالارکنفرانس ها ، ترانسپورت ونبودتعمیرمرکزتحقیقات دچارمشکل می باشد. 

 سپس معین وزارت تحصیلات عالی باتایید مشکلات یادشده گفت  پولی که برای احاطه دانشگاه البیرونی تخصیص داده شده بودازسوی وزارت مالیه ردگردیده است که باید نماینده گان مردم درشورای ملی آنرا مورد تعقیب قراردهند واطمینان داد که مواردیادشده رابارهبری آن وزارت درمیان خواهدگذاشت.

 دراخیرنایب اول مجلس سناضمن ارایه برخی پیشنهادات تاکیدکردکه مشکلات یاد شده درنشست هییت رهبری وزارت تحصیلات عالی مطرح بحث قرارگرفته وراه های حل آن جستجوگردد.

همین ترتیب نایب اول مشرانوجرگه طی نشستی ازکارکردهای خانم حوریه مصدق عضوسازمان عفوبین الملل درامورافغانستان با اهدای تقدیرنامه ونشان مجلس سناتمجید نمود.

 دراین دیدارموصوف پیرامون فعالیت های سازمان مذکورتوضیحات داده گفت سازمان عفوبین الملل یک سازمان غیردولتی می‌باشد که در زمینه حمایت از حقوق بشر فعالیت می‌کند تا بتواند با پژوهش و فعالیت در زمینه حقوق بشر از پایمال شدن حقوق انسان‌ها در سطح دنیا جلوگیری کرده وخواستار برقراری عدالت در مورد افرادی که حقوق ایشان به هر نحوی پایمال گردیده می‌باشد

18-Saratan97-MUL4.JPG.

 وی بااشاره به چگونگی گزارش رویداد 12و30جوزای سال پارگفت گزارش مذکوروخواست های وارثین شهدای رویدادهای متذکره مبنی برمجازات ومحاکمه قاتلین،جهت تحقیق به دادگاه بین المللی تسلیم داده خواهدشد.

طبق یک خبردیگر داکترمحمدفیصل سمیع نایبمنشی مشرانوجرگه امروز دردفترکارش از کارکردها وخدمات ارزنده  بابه خان اسلمی سکرتراول سفارت افغانستان مقیم لندن بااهدی تقدیرنامه ونشان مشرانوجرگه شورای ملی تقدیر بعمل آورده برای آقای اسلمی وسایر همکارانش آرزوی موفقیت های مزید در امورمحوله را نمود.

18-Saratan97-MUL3.JPG