صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

  محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز  با خانم دوناتیلا سرپرست سیاسی دفتر یونما و خانم ایلینا مسوول بخش پارلمانی آن دفتر ملاقات نمود .

17-Saratan97-MUL1.JPG

 دراین نشست نایب اول مجلس ازحضوروتمدیدکمک وهمکاری های دفتریوناما به مردم افغانستان ابرازقدردانی نموده افزودکه افغانستان به همکاری جامعه جهانی به دست آوردهای بزرگ نایل آمد که میتوان از جمله آزادی بیان، دموکراسی، فعالیت های نهادهای مدنی وتصویب قانون اساسی نام برد؛ اماباوجودخوشبینی هامبنی برحضورجامعه جهانی درافغانستان، متاسفانه دامنه ناامنی ها وفعالیت تروریستان روزبه روزدرکشورافزایش یافته که این موضوع موجب نگرانی شدیدمردم ماگردیده است.

همینگونه نایب مشرانوجرگه پیرامون امورکاری کمیسیونهای مشرانوجرگه وچگونگی طی مراحل اسناد تقنینی و قانونگذاری، برگزاری انتخابات ولسی جرگه معلومات داده؛ گفت مردم افغانستان خواهان برگزاری انتخابات عادلانه وشفاف می باشندومکلفیت مسوولان حکومتی است مطابق به خواست مردم درزمینه اقدامات عملی رارویدست گیرند وبرهمکاری های تخنیکی ملل متحدازپروسه انتخابات تاکیدکرد.

خانم دوناتیلاباتاییدنگرانی های نایب اول مجلس گفت ایجاب می نمایدکه به منظورتامین صلح پایداردرافغانستان اجماع ملی ومنطقوی برگزارگردد که این موضوع چندی قبل درنشست کابل نیزمطرح بحث قرارگرفت، همچنان نامبرده نظارت ازروند انتخابات پارلمانی را ازمکلفیت های آن نهاد دانسته؛ درزمینه وعده همکاری نمود.