صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸
Meshran-logo.png
اجندای هفته وار مشرانوجرگه

از تاریخ ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ الی تاریخ ۲۰ سرطان ۱۳۹۷

موضوعات

تاریخ

 

کار در کمیسیونها

 

شنبه مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۹۷

جلسه عمومی

۱- بحث آزاد (الی تکمیل نصاب) .

۲- بحث روی موافقتنامه همکاری میان حکومت افغانستان و حکومت پولند.

۳- بحث روی طرح قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی .

 

یکشنبه مورخ ۱۷ سرطان ۱۳۹۷

 

 

کار در کمیسیونها

 

دوشنبه مورخ ۱۸ سرطان ۱۳۹۷

جلسه عمومی

۱- بحث آزاد (الی تکمیل نصاب) .

۲- بحث روی طرح تعدیل و ایزاد در قانون اداره امور مالیات.

۳- بحث روی طرح اعضای ولسی جرگه در مورد تعدیل برخی مواد قانون تدارکات .

 

سه شنبه مورخ ۱۹ سرطان ۱۳۹۷

 

۱- کار در کمیسیونها

۲- تدویر جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه

 چهارشنبه مورخ ۲۰ سرطان ۱۳۹۷