صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷
Meshran-logo.png
اجندای هفته وار مشرانوجرگه

از تاریخ ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ الی تاریخ ۲۰ سرطان ۱۳۹۷

موضوعات

تاریخ

 

کار در کمیسیونها

 

شنبه مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۹۷

جلسه عمومی

۱- بحث آزاد (الی تکمیل نصاب) .

۲- بحث روی موافقتنامه همکاری میان حکومت افغانستان و حکومت پولند.

۳- بحث روی طرح قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی .

 

یکشنبه مورخ ۱۷ سرطان ۱۳۹۷

 

 

کار در کمیسیونها

 

دوشنبه مورخ ۱۸ سرطان ۱۳۹۷

جلسه عمومی

۱- بحث آزاد (الی تکمیل نصاب) .

۲- بحث روی طرح تعدیل و ایزاد در قانون اداره امور مالیات.

۳- بحث روی طرح اعضای ولسی جرگه در مورد تعدیل برخی مواد قانون تدارکات .

 

سه شنبه مورخ ۱۹ سرطان ۱۳۹۷

 

۱- کار در کمیسیونها

۲- تدویر جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه

 چهارشنبه مورخ ۲۰ سرطان ۱۳۹۷