صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزباشماری ازاساتید معارف وبزرگان ولایت پنجشیردردفترکارش دیدارنمود.

دراین نشست استادان معارف ولایت پنجشیرضمن مطرح ساختن برخی مشکلات شان، ازتوجه وتلاش های بی شایبه نایب اول مجلس سنا درراستای حمایت ازمعارف آنولایت ابرازقدردانی نموده گفتند که طی سالهای اخیر درعرصه معارف  کارهای موثری صورت گرفته است و علاوه ازافزایش کمیت به ارتقای کیفیت آموزش توجه گردیده است.

12-Saratan97-MUL1.JPG 

سپس نایب اول مجلس سنا با تاکید برمبرمیت توسعه متوازن زمینه های تعلیمی وتحصیلی ، پیرامون مقام وجایگاه آموزگاربه مثابه سرمایه های معنوی جامعه صحبت نموده اطمینان دادکه مجلس سنای کشوردرجهت حمایت ازمعارف ،آماده هرگونه همکاری می باشد.

 ایزدیاربااشاره به ناچیزبودن حقوق آموزگاران درمقایسه به اهمیت شغلی آنان، ابرازامیدواری نمود که مسوولین ذیربط ، به مشکلات اساتید وآموزگاران معارف رسیدگی لازم نمایند.

دراخیرنایب مجلس سنا کارکردهای سه تن ازاساتید سابقه دارمعارف ولایت پنجشیررامورد تمجید قرارداده، به پاس خدمات بی شایبه آنان درراستای تعلیم وتربیه اولادمعارف پنجشیرتقدیرنامه های مشرانوجرگه رابه آنان تفویض نمود.