صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸
Meshran-logo.png
اجندای هفته وار مشرانوجرگه

از تاریخ ۹ سرطان ۱۳۹۷ الی تاریخ ۱۳ سرطان ۱۳۹۷

موضوعات

تاریخ

 

کار در کمیسیونها

 

شنبه مورخ ۹ سرطان ۱۳۹۷

جلسه عمومی

۱- بحث آزاد (الی تکمیل نصاب) .

۲- بحث روی فرمان تقنینی شماره ۲۶۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ در مورد تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع به وزارت صنعت و تجارت   .

۳- بحث روی طرح تعدیل فقره ۳ ماده ۲۲ قانون امور مالی و مصارف عامه.

 

یکشنبه مورخ ۱۰ سرطان ۱۳۹۷

 

 

کار در کمیسیونها

 

دوشنبه مورخ ۱۱ سرطان ۱۳۹۷

جلسه عمومی

۱- بحث آزاد (الی تکمیل نصاب) .

۲- ابحث روی موافقتنامه میان حکومت افغانستان و حکومت ازبکستان در مورد ترانزیت اموال.

 

سه شنبه مورخ ۱۲ سرطان ۱۳۹۷

 

۱- کار در کمیسیونها

۲- تدویر جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه

 چهارشنبه مورخ ۱۳ سرطان ۱۳۹۷