صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷
Meshran-logo.png
اجندای هفته وار مشرانوجرگه

از تاریخ ۹ سرطان ۱۳۹۷ الی تاریخ ۱۳ سرطان ۱۳۹۷

موضوعات

تاریخ

 

کار در کمیسیونها

 

شنبه مورخ ۹ سرطان ۱۳۹۷

جلسه عمومی

۱- بحث آزاد (الی تکمیل نصاب) .

۲- بحث روی فرمان تقنینی شماره ۲۶۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ در مورد تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع به وزارت صنعت و تجارت   .

۳- بحث روی طرح تعدیل فقره ۳ ماده ۲۲ قانون امور مالی و مصارف عامه.

 

یکشنبه مورخ ۱۰ سرطان ۱۳۹۷

 

 

کار در کمیسیونها

 

دوشنبه مورخ ۱۱ سرطان ۱۳۹۷

جلسه عمومی

۱- بحث آزاد (الی تکمیل نصاب) .

۲- ابحث روی موافقتنامه میان حکومت افغانستان و حکومت ازبکستان در مورد ترانزیت اموال.

 

سه شنبه مورخ ۱۲ سرطان ۱۳۹۷

 

۱- کار در کمیسیونها

۲- تدویر جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه

 چهارشنبه مورخ ۱۳ سرطان ۱۳۹۷