صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۶ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای کاری جلسات عمومی دوهفته بعدی تعیین و روی برنامه های کاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.

درکمیته رؤسا قرارشد تا درجلسه عمومی روزیکشنبه دهم سرطان مجلس، علاوه ازمباحث آزاد، متن فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد تعدیل نام وزارت تجارت وصنایع به وزارت صنعت وتجارت وطرح تعدیل فقره (3) ماده(22) قانون امورمالی ومصارف عامه شامل آجندای کاری شود و درنشست عمومی سه شنبه دوازدهم سرطان موافقنامه میان حکومت افغانستان وحکومت ازبیکستان درمورد ترانزیت اموال مورد بحث قرار گیرد.

 6-Saratan97-Komita-Rowasa.JPG

هکذا فیصله بر این شد که درجلسه عمومی هفدهم سرطان روی طرح قانون امورترجمه وتصدیق اسناد رسمی وموافقتنامه همکاری میان حکومت افغانستان وجمهوری پولند ودرجلسه عمومی نزدهم سرطان ، روی طرح تعدیل وایزاد درقانون اداره امورمالیات وطرح اعضای ولسی جرگه درمورد تعدیل برخی ازمواد قانون تدارکات کار صورت گیرد.

همچنان درکمیته روسا فیصله شد که درنشست آینده این کمیته سرپرست شاروالی کابل پیرامون برخی موارد کاری شاروالی معلومات ارایه نماید. کمیته روسا، پیرامون اهمیت آب های کشور به ویژه منابع آبهای زیرزمینی شهرکابل واستفاده بی رویه ازاین آبها را نیز به بحث گرفت و به کمیسیون اختصاصی وظیفه سپرد که بخاطرجلوگیری ازضایعات وآلودگی آبها وچگونگی استفاده آب های زیرزمینی با مسوولان ذیربط جلسه ی تدویر نماید و گزارش اجراات ادارات مربوط را استماع نماید.

در کمیته روسا ، رئیس واعضای این کمیته ، به محمدعلی شریعتی کارمند دارالانشای مشرانوجرگه که درحادثه تروریستی چندی قبل در وزارت احیأ وانکشاف دهات که خانم وخیاشنه اش شهید گردیدند ابرازتسلیت وهمدردی نمودند.

دراخیر، عبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه پیرامون برخی موارد کاری دارالانشا به جلسه توضیحات ارایه نمود.