صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۵ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، وزیردفاع ملی , معین وزارت امورداخله ومعاون ریاست عمومی امنیت ملی به پرسش های اعضای مجلس در مورد اوضاع جاری امنیتی کشور، پاسخ ارایه نمودند .

5-Saratan97-JAL1.JPG 

درجلسه امروزازدگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی وسایر مسوولین ، سناتورمحمد هاشم الکوزی وبرخی سناتوران، درحالیکه ازفداکارهای نیروهای دفاعی وامنیتی کشور تحسین وتمجید نمودند؛ خواهان توضیحاتی شدند که با ختم عید سعید فطر ، نبردهای شدید وتوام با تلفات در کشورجریان یافت ودشمن در بعضی ساحات ، میدان را به روی نیرو های امنیتی تنگ ترساختند .

سناتوران همچنان درمورد نتایج آتش بس با گروه طالبان، حصارکشی های پاکستان درامتداد خط دیورند و راکت پراگنی های آنکشور به مناطق سرحدی افغانستان ، افزایش جرایم جنائی به شمول ترور وسرقت ها درشهرکابل، تاکید بر رسیده گی ازورثه شهدا ومداوای مجروحین امنیتی، انتقاد ازسؤ استفاده افسران متقاعد ازوسایط وامکانات دولتی به شمول گل نبی احمدزی قوماندان پیشین گارنیزیون کابل که گفته می شود؛ چندین واسطه نیروهای امنیتی را نزد خود دارد، چگونگی تامین امنیت انتخابات، نحوه حمایت نیروهای قاطع ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشوردرنبردها ومداخلات بیرونی، وقوع حوادث خونبارتروریستی درکابل وسایرولایات، چگونگی تغییر وتبدیل منسوبان امنیتی، پرداخت نشدن معاشات چند ماهه پولیس، کشف چند کانتینراسلحه درشهرکابل، تاکید برنابودی قطعه سرخ طالبان ، هماهنگی میان نیروهای امنیتی دربرخی ولایات ومناطق ومسایل دیگر مطرح گردید که بنا به تقاضای مسوولان امنیتی به طور سری ودور از دید رسانه ها پاسخ های ارایه گردید.

اما درمباحث آزاد جلسه؛ اعضای مجلس درمورد پروسه صلح ونتایج آتش بس، نیز دیدگاه های شان را ارایه نمودند که جنگ وخونریزی به نفع هیچ جناح وکشوری نبوده از پروسه ملی صلح که قابل قبول مردم کشورباشد؛ بایدمورد پشتیبانی قرارگیرد ونیزاذعان شد که از آتش بس حکومت چند روزمحدودی باقیمانده وباید گروه طالبان ازاین شرایط وفرصت های پیش آمده درسطح ملی وبین المللی استفاده نموده به این پروسه بپیوندند.

 5-Saratan97-JAL2.JPG

همچنان شماری ازاعضای مجلس باردیگرازکاروان صلح ابرازحمایت کرده واعلامیه گروه طالبان که این کاروان راوابسته به امریکا خوانده ؛ نکوهش نموده؛ گفتند این حرکت مردمی از سوی باشنده گان کشوربه شمول کسانیکه از جنگ ها متضرر شده اند؛ یک حرکت خود جوش مردمی بوده و باید مورد حمایت قرارگیرد .

درجلسه شماری سناتوران گفتند وضعیت کنونی کشور درشرایط نازک وحساسی قراردارد ومردم بیشتربه یکپارچگی وهمبستگی نیاز دارند که باید با اشخاص وحلقاتیکه با سخنان غیرمسوولانه خودمیخواهند به وحدت ویکپارچگی مردم صدمه بزنند؛ از ایشان حمایت نشود. ابرازتسلیت به نسبت شهادت پسرعبدالکریم براهوی وزیرپیشین اقوام وقبایل ، ارایه شکایت برخی ازباشنده گان ولسوالی جبل السراج ولایت پروان از رئیس شورای ولایتی آنولا، خروج امریکا ازمجمع حقوق بشرسازمان ملل متحد، استقبال ازحوزه وی شدن انتخابات درولایت غزنی، انتقاد ازشاروالی کابل مبنی برحل نکردن مشکلات معلولین درناحیه دوم شهرکابل وبرخی مسایل دیگر مطرح شد. درجمع بندی موارد فوق، فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه ، تامین صلح را نیازوخواست جدی مردم کشورخواند اما تأکید داشت دربرابر آنانیکه نیروهای قهرمان امنیتی ومردم ملکی را به شهادت می رسانند؛ نباید مدارا شود بلکه برای سرکوب واز بین بردن آنان ازهرگزینه ی استفاده شود.

5-Saratan97-JAL3.JPG 

رییس مجلس خطاب به طالبان گفت حکومت افغانستان از خود شجاعت وفداکاری تاریخی نشان داده است علاوه از اعلام وتمدید آتش بس، پیشنهادات ویژه ی را به این گروه داده است که باید ایشان از هوش خود کارگیرند واز این فرصت مساعد استفاده مطلوب نمایند واگر خروج نیروهای خارجی هم مطرح باشد در مذاکرات صلح روی آن بحث وتصمیمگیری شود .

فضل هادی مسلم یار از احساس وطندوستی کاروان صلح خواهانه نیز حمایت نموده، اظهار داشت که تلاش های آنان درامر بلند نمودن صدای برحق مردم افغانستان به دیده قدرنگریسته ودرکنار آنان خواهد بود.

رییس مجلس، ازدیدار با شماری از بزرگان، خانم ها واطفال ولسوالی جبل السراج ولایت پروان واز شکایت آنان یاد آوری نموده، گفت باشنده گان این ولسوالی ادعا دارند که رییس شورای ولایتی پروان همراه با برادرش، اسامی عزیزالله یکتن از افسران پولیس  را در روز نخست عید فطردرمحضر عام به شهادت رسانید و هیچ نهاد ی شکایت آنانرا استماع ننمودند وزمانیکه در این مورد با والی وبرخی متنفذین پروان از طریق تلیفون صحبت گردید، آنان تایید کردند که رییس شورای ولایتی وبرادرش در قتل عزیزالله نام دخیل اند وبا انتقاد از برخورد های سلیقوی برخی رسانه ها گفت متأسفانه تا اکنون هیچ رسانه ای این حادثه را نشر نکرده و تحت تأثیر روابط وعلاقه های خاصی قرار گرفته اند؛ تاکید نمود که مسئولین ارشد امنیتی حاضر در جلسه امروز، موضوع شهادت نامبرده را طور جدی بررسی وبه شکایت متضررین رسیده گی همه جانبه نمایند.

 5-Saratan97-JAL4.JPG