صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۷

 دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی 

     درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، حملات جنایت کارانه دیروزدشمنان دربرخی ولایات با تند ترین الفاظ مورد نکوهش قرارگرفت.

22-Jawza97-JAL1.JPG 

     سناتوران درحالیکه باردیگرازتصمیم رییس جمهوری وگروه طالبان مبنی براعلام آتش بس درایام عید سعید فطر؛ استقبال می نمود گفتند جنایتکاران با حملات دیروزشان دردروازه ورودی وزارت احیا وانکشاف دهات وبخش های ازولایات ننگرهار وکندز می‌خواهند روزنه ی را که بخاطرصلح بازشده است زیرپرسش قراردهند که ایجاب می نماید شهروندان ازحوصله مندی کار گرفته زیر اثرتبلیغات دشمنان این مرزوبوم قرارنگیرند چون مردم افغانستان تشنه صلح بوده وچهل سال جنگ  وبدبختی کشور را ازهرجهتی به پرتگاه نیستی کشانیده است که باید ازفرصت پیش آمده استفاده مؤثر نمایند، سناتوران افزودند اکثر شهروندان به شمول نماینده گان جامعه جهانی ازپروسه آتش بس میان حکومت وطالبان درایام عید سعید فطراستقبال نموده آنرا فرصت مناسب برای ختم جنگ دانسته اند.

اعضای مجلس خودرا درغم واندوه قربانیان حوادث اخیرشریک دانسته به روح شهدا اتحاف دعا نموده تاکید داشتند که باید مسوولان درمداوای زخمیان سعی وتلاش بیشترنمایند ونیزحکومت درمعیاری سازی شفاخانه ها به ویژه شفاخانه استقلال شهرکابل گام های موثری را بردارد تا رویداد های تروریستی که رخ می دهد کارمندان این شفاخانه به آسانی به آن پاسخ دهند.

      همینگونه سناتوران حلول عید سعید فطررا به کافه ملت مسلمان افغانستان تهنیت گفته ابرازامیدواری نمودند که آتش بس اعلام شده تدوام یابد تا همه شهروندان درگوشه و اکناف کشوربه زندگی صلح آمیز ودورازخشونت دوام دهند.

    همینگونه عده ازاعضا درمورد آمدن لوی درستیزپاکستان بخاطرگفتگوهای صلح بامقامات حکومتی افغانستان اظهار داشتند که تجربه نشان داده است که آنکشوربه تعهداتش صادق نبوده، وانتظار برده می شود که این بار افغانستان را درپروسه صلح همکاری لازم نماید وازمداخله  ها درامور کشوربپرهیزد.

 22-Jawza97-JAL2.JPG

     درجلسه باردیگراعضای مجلس سنا ازعدم حضوربرخی اراکین بلند پایه حکومتی درنشست های کمیسیونها وجلسات عمومی انتقاد نموده گفتند عدم حضورایشان برای پاسخگویی خلاف قانون اساسی بوده باید مسوولانیکه مورد استجواب قرارمیگیرند ازبهانه تراشی جلوگیری نموده به نشست های کمیسیونها وجلسات عمومی که بخاطردریافت راه حل مشکلات شهروندان می باشند حضوریابند.

      وخیم بودن وضعیت امنیتی برخی ولسوالی های ولایت غزنی به شمول ولسوالی اندر وبیجا شدن مردم به نسبت نبردهای شدیددرآنولا، تاکید بردریافت راه حل مشکلات انتخاباتی درغزنی، یاد آوری ازکمپاین جمع آوری معتادین، مشکلات محابس به ویژه محبس پلچرخی ازرهگذرخدمات صحی، بی عدالتی ها درتبدیلی ورخصتی های منسوبان امنیتی ودفاعی، تاکید برتوجه حکومت به تداوی زخمیان قوای مسلح، مشخص نبودن سهمیه حج وارثین شهدای نیروهای دفاعی وامنیتی، ابرازتسلیت و همدردی سناتوران با محمدعلی شریعتی دستیار کمیسیون اموربین المللی دارالانشای مشرانوجرگه به نسبت شهادت خانم، خیاشنه و جراحت طفل شیرخوارش درحادثه دیروزکابل  وبرخی مسایل دیگرمطرح گردید.

     درپایان مباحث فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه، حمله تروریستی بالای کارمندان وزارت احیاوانکشاف دهات وحوادث اخیر ولایات ننگرهار وکندز را سخت محکوم نموده ضمن ابراز تسلیت باخانواده های شهدا به مجروحان شفای عاجل استدعانمود ونیز از اعضای مجلس ومسئولین ریاست عمومی دارالانشاء جهت دلجویی شان از خانواده محمدعلی شریعتی کارمند دارالانشا که درحادثه دیروز دوتن از اعضای خانواده اش به شهادت رسید؛ قدردانی کرد وفیصله نمودکه هیئت اداری وسایرسناتوران از خانواده موصوف دستگیری لازم خواهند نمود.

   فضل هادی مسلم یارعلاوه کرد که مسئولین حکومتی به آتش بس اعلان شده پابند بمانند زیرا درافغانستان گروه های متعدد تروریستی فعال اند ونیزحمله دیروزی کابل را گروه دهشت افگن دیگر به عهده گرفته است؛ همچنان تأکید داشت که نیروهای دفاعی وامنیتی کشور فعالیت های کشفی واستخباراتی شانرا طور جدی پیگیری نموده ضمن درنظرگرفتن آتش بس،  مکلفیت ومسئولیت های مربوطه شانرا طور درست به پیش برند واجازه ندهند تروریستان مردم مارا درنقاط مختلف آماج قراردهند.

 22-Jawza97-JAL3.JPG

  رییس مجلس اظهار امیدواری کرد که سایر مخالفین مسلح دست از خشونت وکشتار باشندگان برداشته به فراخوان حکومت افغانستان جهت پیوستن به پروسه صلح اقدام نمایند وتصریح کرد هرآن مقام حکومتی که دربرابر مجلس بی اعتنایی نماید مطابق به قانون اعضای مجلس درزمینه تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد ونیز این مورد بارییس جمهوری کشور مطرح خواهدشد.

درپایان موصوف نخستین سالیاد شهادت محمدسالم ایزدیار وهمراهانش را به خانواده های آنان تسلیت گفت وبرخی موضوعات را جهت پیگیری به کمیسیون های مربوطه مجلس ارجاع نمود.