صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۷

دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه که  درراس هئیت پارلمانی، جهت اشتراک درنشست بین المللی توسعه پارلمانی عازم فدراتیف روسیه گردیده  بود،  دیروزبه کشوربرگشت .

19-Jawza97-GEN5.jpg 

سناتورمصطفی ظاهر عضو این هیئت ضمن تشکری از آمادگیهای وفراهم آوری تسهیلات لازم از سوی سفارت افغانستان در روسیه به هیئت افغانی، جزئیات این سفر را  طی مصاحبه بیان داشته،  گفت این نشست که به اشتراک نمایندگان پارلمانهای 50کشورجهان در شهرمسکو دایر گردیده بود، رومسایل مختلف ازجمله توسعه ای قانونگذاری ملی، طی مراحل تصویب قوانین به هدف تامین حاکمیت مردمی، تقویت امنیت بین المللی ونقش پارلمانهادرآن،  پارلمانتاریزم ونقش آن به مثابه نهادهمکاری های بین المللی وبرخی موارد دیگربحث گردید.

19-Jawza97-GEN3.jpg 

همچنان سناتور ظاهر افزود که نایب اول مشرانوجرگه دراین نشست بیانیه ایراد نموده گفت، پارلمان ها می توانند به عنوان نهاد های منتخب و بر خواسته از آرا و ارادۀ مردم، دولت ها را تحت فشار قراردهند تا بازی های چند گانه و نا همگون خود را در مورد امنیت و مبارزه با تروریزم کنار بگذارند و یا کاهش دهند تا امنیت به عنوان مهم ترین عنصر حیات اجتماعی جامعۀ بشری تامین گردد؛ اما با تاسف که امروز دولت های مختلف جهان برغم مبارزه با تروریزم، تعریف مشترک و سیاست مشترک از تروریزم و گروه های تروریستی ندارند. حتی برخی دولت ها از تروریزم به عنوان ابزار سیاست های خود استفاده می کنند و حتی در ایجاد برخی گروه های تروریستی نقش و دخالت دارند ودر این سیاست ناهمگون و متناقض، تروریزم به تروریزم خوب و بد و در واقع به تروریزم خودی و غیر خودی تقسیم می شود و از گروه های تروریستی تفسیر های متفاوت ارائه می گردد.

 19-Jawza97-GEN1.jpg

‎‎ همچنان نایب اول مشرانوجرگه افزود نکتۀ مهم در این مبارزه که پیروزی را رقم می زند و موجب تضمین امنیت و ثبات می گردد، شفافیت و صداقت است، اما با تاسف این حقیقت تلخ را خاطر نشان می کنم که در شفافیت و صداقت این مبارزه از سوی دولت ها و کشورهای که چه در خط مقدم مبارزه در کنار ما قرار دارند و چه در سیاست و دیپلوماسی خود از این مبارزه حمایت می کنند، نقاط مبهم و پرسش بر انگیزی وجود دارد.

19-Jawza97-GEN2.jpg 

همینگونه درحاشیه این نشست نایب اول مشرانوجرگه وهیئت همراهش با رییس ومعاون مجلس نمایندگان پارلمان فدراتیف روسیه، رئیس گروپ دوستی وبرخی اعضای آن مجلس طورجداگانه ملاقات نمود.

19-Jawza97-GEN4.jpg 

درین دیدار طرفین روی تهدیدات تروریستی از ناحیه گروپ های طالب ، داعش والقاعده ، کشت تولید و قاچاق مواد مخدر، ایجاد و توسعه روابط پارلمانی و ضرورت توسعه وتحکیم روابط ‌مناسبات میان دو‌کشور به صورت مفصل بحث وتبادل نظر نمودند. طرفین اشغال افغانستان بوسیله قشون سرخ شوروی وقت را یک اشتباه تاریخی تلقی نموده، برگشودن باب جدید مناسبات میان دو کشور و دو ملت تاکید گردید.