صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مجلس، ازصدورفتوای دیروزی علمای کشور مبنی بر حرام بودن عمل خود کشی وتداوم جنگ در کشور، استقبال وپشتیبانی به عمل آمد.

 15-Jawza97-JAL1.JPG

     درجلسه اعضای مجلس، باتمجیدازصدورفتوای دراجتماع بزرگ علمای دینی افغانستان که جنگ جاری درکشورناجایز وحرام خوانده شده واعلام کرده اند که حملات انتحاری و انفجاری دراسلام جایز نمی باشد؛ قاطعانه از آن حمایت نموده وآنرا یک فتوای تاریخی وقابل قبول برای شهروندان توصیف نموده گفتند هرنشستی که منجربه تقویت صلح وتأمین امنیت درکشور وختم جنگ طولانی مدت گردد مورد حمایت همه جانبۀ مجلس سنا قرارمی گیرد ودر راستای تامین آن، مساعی همه جانبه صورت می گیرد.

    اعضای مجلس درعین حال، حملۀ انتحاری دیروزهراس افگنان به جان علمای دینی شامل این نشست که منجر به شهادت یکتعداد علمای مذکور وسایرهموطنان گردید آنرا نهایت وحشت وجنایت تروریستان دانستند که در این ماه مبارک رمضان درمقابل تلاشهای صلح خواهانۀ آنها که ازمتن دین وقرآن ارایه داشتند را و نیز ترورشیخ نورالحق آخنده زاده خطیب مسجد موی مبارک کندهاررا ازاعمال دین ستیزانۀ و نابخردانه، خلاف تمام ارزش اسلامی وانسانی و خوش خدمتی آنان به بیگانه گان وزوال سیاسی واجتماعی گروه های تروریستی دانسته وبه ارواح شهدا اتحاف دعا نموده خواهان تامین امنیت شهروندان به ویژه علمای دینی گردیدند.

    هکذا در مباحث آزاد ازاحتمال چاپ ونشر تذکره ها وبرچسپ های تقلبی درنقاط مختلف کشور ابراز نگرانی گردیده گفته شد که کارتن های تذکره وبرچسپ وارد کشور گردیده وبه نفع بعضی ازنامزدان ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها به کار گرفته می شود که باید حکومت جلو اینگونه تقلب های گسترده را بگیرد تا مردم دوباره به پروسه انتخابات باورمند شود درغیرآن بی باوریها درروند انتخابات افزایش خواهند یافت.

     درجلسه سناتورولایت پکتیا ازعملیات ناهماهنگی در آن ولایت یادآوری نموده گفت دراین عملیات یکتن افراد ملکی شهید ویکتن دیگرمجروح وچند تن دیگر زندانی شده اند درصورت تکرار آن؛ مردم عکس العمل شدید نشان خواهند داد و باید به چنین خودسری ها خاتمه داده شود.

15-Jawza97-JAL2.JPG 

     همینگونه درجلسه درمورد جان نثاری های نیروهای امنیتی ودفاعی کشور دربرابردشمنان وطن، حوادث پیهم تروریستی در ولایت ننگرهار وهرات وسایرمناطق، موضوع سهمیه معلولان درپروسه حج واستخدام یک یکتن مشاور درولایات ازقشرمعلولین، پیشنهاد ملاقات اعضای مجلس با رئیس جمهور، تاکید برنظارت نهادهای ملی وبین المللی ازروند چگونگی ثبت نام رایدهنده گان وبرخی مسایل دیگر نیز مطرح گردید .

       درختم مباحث آزاد، نایب دوم مشرانوجرگه ازنشست دیروزی علمای کرام حمایت وقدردانی نموده آنرا یک ابتکار بی سابقه درتاریخ کشورتلقی نمود که حدود2500 تن علما؛ حملات انتحاری وجنگ جاری درافغانستان را درمغایرت با شعایراسلامی وناروا دانستند واظهار امیدواری نمودکه علمای کرام این فتوای تاریخی شانرا بیشتر تعقیب وآنرا درسرتاسر کشور پخش وگسترش دهند.

        نایب دوم؛ همچنان وقوع حمله انتحاری وحشیانه بالای علمای این نشست را کار مزدوران بیگانه عنوان نمود که همواره درپی ریختاندن خون افغانها به شمول عالم وعوام کشورمی باشند وازحکومت خواست با حمایت بیدریغ ازعلمای کرام و نفس این فتوای تاریخی، به نفع کشور ومردم بهره بگیرد .

     داکترمحمدآصف صدیقی ازناهمآهنگی های نیروهای بین المللی با حکومت ومردم افغانستان نیز انتقاد کردوازمجلسین شورای ملی خواستارآن شد تا درموافقتنامه های موجود امنیتی با آنها تجدیدنظرنمایند ونیز از موجودیت تقلب ها درپروسه انتخابات پیشرو نگرانی نموده خواهان برگزاری انتخابات شفاف گردید وی از ضعف مدیریت اداره ثبت احوال نفوس نیز یاد نموده گفت که این اداره نتوانسته است جلوتوزیع تذکره های تقلبی درنقاط مختلف کشور را بگیرند.

13-Jawza97-JAL3.JPG 

    داکترصدیقی ازغیرمسلکی بودن ونداشتن ظرفیت کاری شماری از دیپلومتان افغان درخارج ازکشور نیز انتقاد نمود که در بهبود روابط افغانستان باکشورهای بیرونی دستآورد های ملموسی ندارند وخواهان توظیف دیپلوماتان ورزیده ومسلکی در این ماموریت های حساس ومهم گردید.