صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی

کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای امروزروی موضوعات مختلف تشکیل جلسه دادند

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، رئیس ارتباط با محاکم ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه های وزارت امورداخله، پیرامون وضع معیشتی محبوسین وبرخی مسایل دیگربه پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمود.

موصوف ضمن ارایه توضیحاتی گفت هرمحبوس 85 افغانی در24 ساعت به شمول چوب سوخت استحقاق دارد که درماه مبارک رمضان برای محبوسین برنج، گوشت، قورمه ونان سیلو مد نظرگرفته شده است وافزود باوجود که مشکلات مریضان صعب العلاج هنوز به حالت خویش باقی است ولی وزارت صحت عامه حدود بیست داکتررا بخاطرتداوی محبوسین مؤظف نموده درضمن ایمرجنسی وشفاخانه 300 بسترپولیس نیز دراین بخش همکاری می نماید.

رئیس ارتباط با محاکم ضمن یادآوری ازحل شدن مشکلات دوسیه های نسبتی محبوسین گفت 19 محبس جدید درکشوراعمارگردیده وازپنج ولایت دیگرتحت کار می باشد که درسال آینده پنج محبس دیگرنیزکاراعمارآن که شامل غزنی، پروان، بلخ، بادغیس وکندهار می باشد آغازخواهند شد وافزود مطابق پلان چهارساله تاسال 1400 خورشیدی تمام محبس دارای تعمیرخواهند شد.

کمیسیون گزارش رئیس ارتباط با محاکم را مورد تایید قرارداده خاطرنشان ساخت که روی آن درنشست های بعدی بحث صورت خواهند گرفت.

 14-Jawza97-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه به ریاست صالحه مهرزاد معاون کمیسیون، معین تجارتی وزارت تجارت وصنایع، رئیس تصدی موادنفتی وگازمایع ومعاون اتاقهای تجارت پیرامون بلندرفتن نرخ موادغذایی، نفت وگازمایع درماه مبارک رمضان توضیحات ارایه نمودند.

مسوولان علت بلند رفتن تیل را افزایش نرخ جهانی موادنفتی وکاهش ارزش پول افغانی دربرابراسعارخارجی دانسته افزودند که درسه روزگذشته باافزایش چند پول درارزش افغانی وکاهش نرخ جهانی مواد نفتی درقیمت مواد نفتی 2افغانی کاهش آمده است مسوولان متذکره کم توجهی درسطح حکومت ،عدم کنترول مسوولین دربازارهای کشور، اخذمالیات ازسوی طالبان درمسیرشاهراه های کشور وفساد اداری درگمرکات کشورعلل اصلی بی بندوباری دربازارهای کشوردانستند.

دراخیراعضای کمیسیون پیشنهاد نمودکه یک کمیته باصلاحیت باترکیب نمایندگان وزارت تجارت وصنایع، اتاقهای تجارت، تصدی نفتی وارگانهای تنفیذ ایجاد وبه زودترین فرصت به منظورکنترول وارزیابی قیمت هااقدام نموده وجلواحتکار،انحصاروگران فروشی راگرفته به این کمیسیون گزارش دهند ونیزازمسوولین خواسته شد تا پیشنهاد کمیسیون رابا رهبری وزارت تجارت ومقام ریاست جمهوری مطرح نمایند.

14-Jawza97-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون امور شورای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ، روی نامه وارده شورای ولایتی ولایت ننگرهاردر مورد شکایت اهالی ناحیه چهارم شهرجلال آباد در مورد آزار و اذیت شبانه معتادین وسرقت لین برق از سوی آنها درآن ناحیه ، صحبت وغرض اجراات به مراجع ذیربط ارسال گردید .

هکذا در جلسه در مورد انتخابات شوراهای ولسوالیهای کشور مباحثی صورت گرفته وقرار شد جهت وضاحت موضوع رئیس امور انسجام شوراهای محلی در جلسه مورخ 21 جوزا دعوت گردد .در بخش اخیر در رابطه به حمایت از حقوق اطفال صحبت و تصامیم اتخاذ گردید .

14-Jawza97-Emtiazat.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت شاه محمود باشنده ولسوالی علیشینگ ولایت لغمان مبنی برعدم تادیه کرایه یا تخلیه منزل وی ازمدت دوسال بدینسو ازسوی پولیس محلی وزارت امورداخله، درحضورداشت معاون آنریاست مطرح گردید.

موصوف ضمن ارائه معلومات افزود نظربه ضرورت منسوبین پولیس محلی منزل مذکوردربدل کرایه ماهانه ده هزار افغانی به کرایه گرفته که پیشنهاد مذکوردرکمیته تدارکات قرارداشته که با منظوری آن پول وی پرداخت خواهند شد.

کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین، عدم رسیده گی به مشکلات عارض را درظرف دوسال غیرقابل توجیه خوانده تاکید نمودند که مسئولین ریاست پولیس محلی وقومندان امنیه ولایت لغمان درهماهنگی باهم این معضله را حل نمایند.

هکذا شکایت واصله مبنی برحفرخودسرانه چاه های عمیق  ازسوی بعضی ازافراد زورمندوکاندیدان احتمالی ولسی جرگه به بهانه توزیع آب آشامیدنی به مهاجرین خیمه نشین درساحه چهارراهی قمبرووصل غیرقانونی دستگاه های مذکوربه برق منازل رهایشی درحضورداشت رئیس آب رسانی کابل ورئیس کابل برشنا مطرح بحث قرارگرفت.

رئیس آب رسانی کابل ضمن ارائه معلومات گفت  مسئولیت نظارت این روند به عهده ریاست آب رسانی محیط زیست وزارت امورشهرسازی می باشد وهمچنان رییس شرکت برشنای کابل افزود حین مواصلت مکتوب کمیسیون به این اداره ، مسئولین ریاست برشنا با تیم عملیاتی شان درساحه گماشته شده اند تا با تشخیص موارد استفاده غیرقانونی ازبرق موضوع را ازمجاری قانونی پیگیری نمایند، همچنان کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکورباتوجه به وضعیت نابسامان قلت آب وحفرغیرقانونی وغیرمسلکی چاه های عمیق فیصله نمودند تا مکتوب متحدالمال عنوانی قوماندانی امنیه کابل ، وزارت امورشهرسازی ، شاروالی کابل وریاست اداره عالی محیط زیست گسیل گردیده تا به سهم خویش اجراات نمایند.

دربخش دیگرجلسه شکایات متعدد بعضی ازهموطنان مبنی بررویه وسلوک نامطلوب محافظین افغان سفارت خانه ها ومراکزدیپلوماتیک خارجی با هموطنان مطرح بحث قرارگرفت وفیصله به عمل‌آمد تا قوماندان محافظت سفارت خانه ها درجلسه آینده اشتراک وپاسخ ارائه نمایند .

14-Jawza97-Shikayat.JPG 

   دراخیرجلسه عدم حضور رئیس ثبت واحوال نفوس وزارت امورداخله ، آمرحوزه هفدهم پولیس شهرکابل ،‌رئیس حمایت های مردمی اداره مستقل ارگانهای محلی ، قومندان امنیه ولسوالی شکردره وحاجی محمد علی محمدی عضوشورای ولایتی کابل درابطه به شکایات اصله ، مورد انتقاد قرارگرفته فیصله گردید تا مسوولان مذکوردرجلسه آینده اشتراک نمایند.

درجلسه کمیسیون امور شهدا و معلولین به ریاست نفیسه سلطانی، برعلاوه بررسی عرایض واصله مبنی برکمک های نقدی به افراد معلول و معیوب و ارجاع آن به ریاست سره میاشت از حیث ارتباط ، اعضای کمیسیون ازتجاران ملی، ثروتمندان کشور، موسسات خیریه ملی و بین المللی تقاضا نمودند ،که در ماه مبارک رمضان برای معلولین و بازمانده گان شهدا کمکهای نقدی نموده تا درکنار خانواده هایشان ایام عید را به خوشی سپری نمایند.

دربخش اخیر در مورد عدم پرداخت معاشات بموقع افراد دارای معلولیت و بازمانده گان شهدا اعم ازملکی ونظامی صحبت و تاکید به عمل آمد وزارتهای دفاع ملی، امور داخله ، کار امور اجتماعی شهدا و معلولین وریاست امنیت ملی در زمینه رسیده گی همه جانبه نماید.

 14-Jawza97-Malolin.JPG

درجلسه کمیسیون رفاه عامه  ومحیط زیست ریاست نثاراحمدحارس از اقدام اخیر وزارت صحت عامه مبنی برنظارت وکنترول جدی ازادویه فروشی ها  مرکز وولایات و مراکز صحی خصوصی ودولتی  استقبال به عمل آمد وتأکید شد که مسوولین بخش های نظارت وبررسیمکلف اند طبق هدایت رهبری وزارت صحت عامه اقدامات بسنده انجام دهند .

به همین ترتیب  از رهبری وزارت صحت عامه خواسته شد که به مناسبت ماه مبارک رمضان درتفاهم با مراکز صحی خصوصی درمرکز وولایات چند روز را جهت  معاینات و تداوی رایگان  به مریضان بی بضاعت  اختصاص دهند و هموطنان که بامشکلات مالی مواجه اند را دستگیری نمایند.

همچنان  پیرامون چگونگی پیشبرد امور کاریبرنامه های میثاق شهروندی و همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات واقدامات آن وزارت درقسمت بازسازی جاده ها ، پل وپلچک های قریه جات که به اثر سیلاب های اخیر تخریب شده اسث بحث  وفیصله شد تا وزیر احیا وانکشاف دهات دریکی از جلسات کمیسیودر زمینه توضیحات ارایه نماید.

رییس و اعضای کمیسیون درمورد موجودیت بیش ازحد مواد خوراکه ونوشابه های کم کیفیت وتاریخ گذشته  وگوشت های فاسد در بازارها صحبت و از کم توجهی مسوولین مربوط درعدم جلوگیری از آن انتقاد نمودند وقرار شد تا نماینده گان با صلاحیت وزارت های زراعت وصحت عامه و شاروالی کابل در یکی از جلسات بعدی کمیسیون حاضر وتوضیحات ارایه بدارند.

 14-Jawza97-Rifai.JPG

در اخیر درموردعدم اجرای امتیاز تفریحی کارمندان و کارکنان برخی  ادارات دولتی به ویژه کارمندان ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه صحبت وتصامیم لازم اتخاذ شد.

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار حمله انتحاری امروزی که درمربوطات پوهنتون پلتخنیک کابل برنشست علمای دینی صورت گرفت وانفجار روز قبلی که یک موترحامل باستان شناسان وزارت اطلاعات وفرهنگ را هدف قرار داد به شدت تقبیح گردیده ؛ ضمن نفرین فرستان برعاملین این جنایت از نهادهای امنیتی خواسته شد تا تدابیر پیشگیرانه شانرا درمهار همچو حملات خصمانه افزایش دهد.

14-Jawza97-Farhangi.JPG 

دربخش دیگر ازحادثه  جان باختن یکتن ومجروحیت 21تن دختران متعلم، که دیروز درلیسه فاطمه بلخی شهرمزارشریف هنگام دریافت کارت امتحان کانکور صورت گرفت تأسف بعمل آمده از کم توجهی مسئولین وکارمندان ادارات مربوطه به شدت انتقاد گردید واز وزارت تحصیلات عالی ومسئولین ولایت بلخ خواسته شد تا درزمینه تحقیقات همه جانبه انجام نمایند.

دربخش دیگر پیرامون وضع معارف وتحصلات عالی کشور ومشکلات از عدم تطبیق قوانین، فراغت کتله بزرگ شاگردان ازمکاتب، کمبود ظرفیت جذب درموسسات تحصیلات عالی، نبود زمینه های کاریابی برای فارغان پوهنتون ها وخواستن تجربه کاری ازاینها وبرخی موارد دیگر بحث وگفته شد که مشکلات یاد شده بامسئولین مربوطه حکومتی طی جلسات کمیسیون به بحث گرفته خواهدشد.