صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۷

   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی

    درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، سناتوران دیدگاه های شانرا پیرامون وضعیت کنونی کشورمطرح نمودند.

8-Jawza97-JAL1.JPG 

         درآغازجلسه شماری ازسناتوران ازعدم حضور مسوولان رده اول سکتورامنیتی ودفاعی کشور درنشست امروزی شدیداً انتقاد نموده گفتند به اساس فیصله مجلس باید ایشان پیرامون وضعیت کنونی، تأمین امنیت مراکزانتخابات وچگونگی تطبیق ومفاد موافقتنامه امنیتی میان کابل- واشنگتن وکابل ناتو به نماینده گان مردم پاسخ می دادند و ازاینکه ایشان گپی به گفتن ندارند به بهانه های مختلف ازحضور درنشست امروزی ابا ورزیده اند که جلسه برحضور شان در یکی از جلسات بعدی تاکید نمود .

       سپس رئیس جلسه و سایرسناتوران ازحملات نیروهای امنیتی ودفاعی کشور که گفته می شود بدون موجب درولسوالی چپرهار ولایت ننگرهارو ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا انجام داده اند، شدیدا انتقاد نموده گفتند که دراین حملات، یکتعداد باشنده گان محل به شمول برخی از بستگان فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا؛ جام شهادت نوشیده و شماری دیگر مجروح گردیده اند. سناتوران اذعان داشتند که باید نیروهای خودی درهنگام عملیات های تصفیوی ، از دقت کامل کار بگیرند وخود موجب شهادت ومجروحیت مردم ملکی نشوند وخواهان آن شدند که مسوولین این دو واقعه را هرچه عاجل بررسی نموده ونتایج آنرا با مجلس شریک سازند تا درروشنی گزارش ایشان، تصامیم مقتضی اتخاذ شود.

     هکذا درمباحث آزاد اعضا؛ نگرانی های شانرا بار دیگر درمورد کمبود مراکزتوزیع تذکره ها درولسوالی ها، خرید وفروش کاپی ها تذکره های موجود و احتمالات وارد شدن تذکره های تقلبی به کشور، چسپاندن استکیربه تذکره های باشندگان آن‌سوی مرز وبرخی مسایل دیگر، ابراز نموده خواهان توجه مسوولان امور درزمینه گردیدند.

      همینگونه شماری ازاعضای مجلس نظریات شانرا پیرامون سفر مقامات امنیتی کشوربه پاکستان ودید وبازدید ایشان را با مقامات پاکستانی ارایه نموده گفتند به تازگی هیئت بلند پایه کشوربه ریاست مشاورشورای امنیت ملی رهسپارپاکستان گردید و با مقامات آنکشورگفتگو نموده است که نظربه تعهدات گذشته پاکستان امیدی برای بهبود وضعیت دیده نمی شود وپاکستان می‌خواهد به بهانه های مختلف مسوولان امنیتی را مصروف نگهدارند تا مخالفین مسلح بیشتر ازپیش تقویه گردند اما برخی دیگرصلح را یک نیازدانسته سفرهییت را به پاکستان به فال نیک گرفته و تاکید داشتند که باید شهروندان ازجزئیات مذاکرات آگاه ساخته شوند.

      همچنان شماری ازسناتوران با تذکرازتلفات سنگین مخالفان دولت، وضعیت امنیتی کشوربه ویژه ولایات غزنی، فاریاب و درمجموع مناطق شمال وشمال شرق کشور؛ تلفات نیروهای امنیتی ودفاعی ومحاصره بودن برخی مناطق را توسط مخالفین نگران کننده خوانده تاکید داشتند که باید بخاطرسرکوب وتصفیه مناطق ازوجود هراس افگنان تدابیرلازم ومقتضی گرفته شود .

8-Jawza97-JAL3.JPG 

       انحصارشدن تیم های سیارتوزیع تذکره درولایت کاپیسا ازسوی زورمندان محلی و استخدام کارمندان نفوذی کاندیدان درمراکزثبت نام درآنولا، تاکید بر دریافت راه های حل مشکلات انتخاباتی درولایت غزنی، مصروف بودن سران حکومت در زدو بند های قومی، سمتی وکشمکش های سیاسی، انتقاد ازعدم تطبیق ستراتیژی جدید دونالد ترامپ درمورد جنوب آسیا وافغانستان وپاکستان ، اعمار نشدن سرک زرمت ازسال ها بدین‌سو وتاکید براعمار جاده مذکور، تاکید برتمدید زمان ثبت نام رای‌دهندگان مطابق با زمان توزیع تذکره‌ها، متضررشدن مردم نیمروز ازخشکسالی های اخیر، عدم پرداخت معاشات وامتیازات اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا ازچند ماه بدینسو، پیشنهاد جلوگیری ازثبت نام غاصبین، مفسدین وقاچاقبران درانتخابات پیشروبه حیث نامزد، یاد آوری ازشهادت رئیس شفاخانه ولایتی سمنگان وکارمندان سرک سازی درهرات وبرخی مسایل دیگر نیز مطرح گردید.

     درجمع‌بندی موارد مطروحه، محمد علم ایزدیار؛ خواهان تجدید نظر براستراتیژی وسیاست امنیتی وتکتیک های جنگی حکومت علیه مخالفین وخواهان تامین امنیت انتخابات گردیده اظهارامید واری نمود که مسوولان امنیتی درقسمت کمک رسانی به شماری ازنیروهای امنیتی که درولایت فاریاب ازمدتی بدینسودر محاصره قراردارند اقدامات لازم رویدست گیرند.

  ایزدیارازدیدارش با بزرگان ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا نیز یاد آوری نموده گفت عملیاتی خودسرانه ای که اخیراً درآن ولسوالی صورت گرفته چهارتن ازافرادملکی به شهادت رسیده وهفت تن دیگرزخم برداشته است وی ازمسوولین حکومتی خواست که قضیه مذکوروواقعه اخیری که درولسوالی چپرهارولایت ننگرهارصورت گرفته را مورد بررسی قرارداده و ازنتایج آن مردم را درروشنایی قراردهند تاهمچو واقعات درآینده تکرارنگردد.

  همینگونه رئیس جلسه ازجعل وتقلب درتوزیع شناسنامه‌ها دربرخی مناطق ابرازنگرانی نموده تاکیدکرد که نهادهای ذیربط درراستای نظارت جدی ازتوزیع شناسنامه ها، جلوگیری ازتوزیع تذکره درمنازل شخصی، وثبت نام رای دهندگان دریک مکان و درجلوگیری ازآنعده افرادیکه برای کاندیدان که درمراکزثبت نام کارمی‌نمایند تدابیرلازم روی دست گیرند.  

8-Jawza97-JAL2.JPG 

موصوف اظهارامیدواری کرد که کمیسیون مستقل انتخابات طبق وعده شان مبنی براعزام هیئتی به ولایت غزنی به مشکلات یادشده رسیدگی جدی نماید.  ایزدیار ضمن ارجاع برخی موارد به کمیسیون‌های اختصاصی؛ پیرامون سفرمشاورشورای امنیت کشوربه پاکستان تماس گرفته گفت تجربه نشان داده که گفتگوها با جانب پاکستان به نسبت عدم صداقت آنکشور نتیجه‌ای نداشته و صرف هدف آنکشوروقت تلفی واغفال مردم ودولت افغانستان و تغییر اذهان عامه می باشد، ولی امیدواریم که دولت افغانستان بخصوص هئیت مذاکره کننده متوجه عمق فریب آن کشوربوده و ازاین نشست دستاوردهای داشته باشند.

وی با ابرازخرسندی ازبازاریابی عطرگل نارنج درکنارزعفران درغرب کشوردر بازارهای جهانی، به مثابه یک بدیل خوب دربرابرکشت کوکنار، یاد آوری وخواهان گسترش آن شد و نیزابرازامیدواری کردکه مسوولان ذیربط حکومتی به وضعیت متضررین ناشی ازسیلاب ها وخشکسالی ها رسیده گی همه جانبه نماید .