صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۷ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا امروزباشماری ازبزرگان ومحاسن سفیدان ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیادردفترکارش ملاقات نمود.

دراین ملاقات که داکترمحمداجان منگل سناتورآنولایت نیزحضورداشت یکتن به نماینده گی از دیگران صحبت نموده گفت که نیروهای ائتلاف طی این مدت بدون درجریان قراردادن مسوولین محلی ولایت پکتیا هشت بارعملیات نظامی را درولسوالی مذکورانجام داد ند که در اثرآن شماری از مردم بیگناه شهید ومجروح گردیدند که هیچگونه رابطه ی باطالبان وسایرتروریستان نداشته وازحکومت وحدت ملی حمایت می نمایند.

7-Jawza97-MUL1.JPG 

وی گفت که نیروهای خارجی در یک مورد شب گذشته نیز علمیاتی را در این ولسوالی انجام دادند که چارتن شهید و7تن دیگرزخم برداشتند ودوموتروشش موترسایکل که مربوطه به دانش آموزان محل بود حریق گردیدند. آنان جدا خواستاررسیدگی موضوع ورسانیدن پیام شان به رهبران حکومت وحدت ملی گردیده، خاطرنشان ساختند درصورتیکه جلوعملیات خودسرانۀ نیروهای خارجی درآنولایت گرفته نشود، فاصله بین مردم وحکومت بیشتر خواهدشد.

سپس نایب اول مشرانوجرگه ضمن ابرازتاسف ازموارد یادشده وتاکید برپیگیری موضوع ومجازات عاملین این حوادث، متعهدگردیدکه موضوع رادرجلسه عمومی فردا بامسوولین سکتورامنیتی درمیان خواهدگذاشت.