صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۶ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی

برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موارد گوناگون تشکیل جلسه دادند

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، طرزالعمل اوقاف ،اسناد ومدارک ارسالی وزارت ارشاد حج واقاف مبنی براجاره دهی جایدادهاوملکیت های وقفی آنوزارت وگزارش هیئت مؤظف اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری مطالعه وموردتاییداعضای کمیسیون قرارگرفت ونیزفیصله به عمل آمدتا وزارت مذکورطرزالعمل حج راغرض آگاهی دهی بیشتربه این کمیسیون ارسال نماید.

 26-Sawr97-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، پیرامون مسایل مالی واداری دارالانشای عمومی مشرانوجرگه بحث گردیده تصامیم اتخاذشد.

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون فرارسیدن ماه مبارک رمضان رابه کافه ملت مسلمه تبریک گفته ازتجارملی تقاضابه عمل آمد تابه حرمت این ماه متبرک دراجناس شان تخفیف آورده تاهمه مردم بتوانندموادموردنیازشانرا به قیمت نازل بدست آورند.همچنان درجلسه ضمن تقبیح حمله انتحاری بالای مستوفیت ننگرهار واتحاف دعابه روح شهدای این حادثه ، حمله تهاجمی طالبان درولایت فراه موردبحث اعضای کمیسیون قرارگرفته ازفداکاری نیروهای دلیرامنیتی درجهت سرکوب تروریستان تمجیدبه عمل آمدونیزازسران حکومت وحدت ملی خواسته شد که به اختلافات شان که سبب ایجادبحران درکشورمی گرددپایان دهند.

26-Sawr97-Emtizat.JPG 

دربخش اخیرجلسه انتقال سفارت ایالات متحده امریکاازتلبیب به بیت المقدس که باعث تنش های میان مسلمانان فلسطینی واسراییل اشغالگرگردید وشماری ازمبارزین فلسطینی شهیدومجروح گردیدند به شدیدترین الفاظ محکوم گردیده ازهمه مسلمانان جهان خواسته شدتاحمایت وپشتیبانی شانراازمردم مظلوم فلسطین ابرازنمایند.