صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۴ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی

 محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، موضوع شکایت شرکت ساختمانی وتولیدی افغان- ترک و واستخراج غیرقانون دربرخی معادن کشور را امروزبا سرپرست وزارت معادن وپترولیم مطرح کرد.

دراین نشست مسوولان شرکت مذکورگفتندکه استخراج سنگ تعمیراتی درساحه پلچرخی را از سال 1383 با وزارت معادن قرارداد نمود، اما خلاف مقررات وقوانین نافذه ، برادریکتن ازاعضای مجلس نمایندگان باشماری ازافراد مسلح ووسایط زرهی خویش بالای این شرکت حمله ورشده وخسارات هنگفتی را وارد نموده و شرکت یادشده ازمدت دوماه با این طرف ازسوی زورمندان مسدودگردیده است.

24-Sawr97-MUL1.JPG 

متعاقباًخانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن، با تایید مسدود شدن شرکت متذکره گفت که این موضوع برای رسیدگی به مقام ریاست جمهوری وشورای امنیت مطرح گردیده است وعلاوه کرد باتاسف که برخی معادن کشوربه صورت غیرفنی ومعیاری استخراج می گردند که جهت جلوگیری از آن برنامه های رویدست گرفته شده است .

همینگونه نایب اول درنشست جداگانه نگرانی های والدین شاگردان مکاتب افغان ترک را بامعین وزارت معارف ومسوول بنیاد معارف کشور ترکیه مطرح نموده، ضمن تشکری از همکاری های آن کشور گفت که ما خواهان تحقق تفاهمنامه وحل مشکلات مکاتب افغان - ترک می باشیم .

24-Sawr97-MUL2.JPG 

سپس محمدابراهیم شینواری معین وزارت معارف گفت براساس تفاهمنامه ای که میان مقامات وزارت معارف افغانستان وجمهوری ترکیه ، صورت گرفته ؛ مسوولیت مدیریت این مکاتب به حکومت ترکیه واگذارمی‌گردد؛ اما شماری اساتید این مکاتب ازوالدین وشاگردان استفاده سیاسی نموده مانع تطبیق تفاهنمامه مذکور می‌گردند که موضوع جهت تصمیم‌گیری به شورای امنیت کشورارجاع گردیده است . همچنان مسوول بنیادمعارف ترکیه طی صحبتی گفت دربیشتراز20کشورجهان مکاتب به بنیادمعارف ترکیه وگذارشده است که در این زمینه خواهان همکاری رهبران حکومت وحدت ملی ونایب اول مجلس سنا درجهت تطبیق تفاهمنامه مذکوربه بنیادمعارف کشورترکیه که ازسوی نایب اول مشرانوجرگه ومعین وزارت معارف درزمینه وعده همکاری داده شد.

هکذا داکتربشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان نگرانی مردم این ولایت و وضعیت نامناسب امنیتی برخی ولسوالی‌های ولایت بدخشان را با محمد علم ایزد یار مطرح نموده گفت که بیشتراز300 تروریست خارجی درتبانی با سایرتروریستان مصروف فعالیت‌های تخریبی در این ولسوالی‌ها می باشند و بصورت آشکار به سربازگیری، تشکیل اجتماعات وسایر اقدامات هراس افگنانه می پردازند و ازسوی مسوولان حکومتی درمحو ونابودی آنان اقدامات به موقع وموثری صورت نمی گیرد.  

24-Sawr97-MUL3.JPG 

رئیس شورای ولایتی بدخشان نیزخواستارهمکاری مجلس سنا درقسمت ازدیاد تشکیل پولیس ملی ومحلی، حمایت ازخیزش‌های مردمی وهدف قراردادن دهشت افگنان ازطریق حملات هوایی گردید.

نایب اول مشرانوجرگه، افزایش ناامنی ها درشماری ازولایات کشوررانگران کننده خوانده، وعده سپردکه مشکلات یادشده رابامسوولین حکومتی مطرح بحث قرارخواهد داد .