صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۴ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی

 جلسات برخی کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویرگردید

در جلسه کمیسیون امور معلولین و بازمانده گان شهدا به ریاست بی بی نفیسه سلطانی ، حمله تروریستی که درولایت ننگرهاربه وقوع پیوست با شدیدترین الفاظ تقبیح و تاکید شد که ارگانهای امنیتی  تدابیرپیشگیرانه درجهت جلوگیری ازهمچوواقعات اتخاذنمایند.

در بخش دیگرجلسه  درحضور داشت رئیس شورای اشخاص دارای معلولیت شمال‌ شرق ، رئیس شورای اجتماعی معلولین شمال در موردمشکلات موجود در چند ولایت شمال کشور مبنی بر عدم توجه مسوولین در عرصه کاریابی برای معلولین ، مشکلات اعزام حجاج ، عرضه خدمات نا مناسب  صحی برای معلولین ، چگونگی تثبیت درجه معلولیت ، بی اعتنایی آمر شهد ا و معلولین ولایت کندز در مقابل معلولین و وارثه شهدا و فساد در آن اداره مباحثی صورت گرفت و تاکید شد وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین به موضوعات ذیربط رسیده گی نمایند . 

 24-Sawr97-Malolin.JPG

   درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، روی ضمیمه موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری ازبیکستان درمورد محلات بازرسی مرزی مباحثی صورت گرفت.

درجلسه پیرامون ابعاد مختلف موافقتنامه مذکور نظریاتی ارایه گردید وخاطرشان شد که این سند از هرلحاظ برای کشورمفید بوده ومورد تأیید کمیسیون قراردارد.

24-Sawr97-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیراحمد جاوید رؤف، نخست پیرامون چگونگی ایجاد وترکیب کمیته‌های دوستی بین الپارلمانی، پارلمان افغانستان با سایرپارلمان‌های جهان مباحثی صورت گرفت و درنتیجه اسامی سناتوران با درنظرداشت تحصیلات وتجربه کاری به کمیته‌های پارلمانی درج گردید. دربخش دیگرجلسه پیرامون نتایج نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان واندونیزیا مباحثی صورت گرفته خاطرنشان گردید ازآن‌جایی که حکومت افغانستان بدون کدام قید وشرط حاضربه مذاکره با گروه طالبان می باشد، کمیسیون اموربین المللی آرزومند است که گروه طالبان ازفرصت موجود استفاده نموده مطالبات خویش را از راه گفتگو تعقیب نموده ازجنگ دست بکشند.

24-Sawr97-Bio.JPG 

  درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، ازنتایج نشست مشترک علمای دینی افغانستان، اندونیزیا و پاکستان که درمورد اعادۀ صلح و ثبات درافغانستان درشهر بوگوراندونیزیا تدویرگردیده بود استقبال وحمایت صورت گرفت و گفته شد علمای سه کشور، حملات انتحاری را در تضاد با اصول اسلامی خوانده و ازتامین صلح و رفاه افغانستان حمایت نموده و درضمن ازمخالفین مسلح خواسته اند که پیشنهادات صلح حکومت افغانستان را بپذیرند و به جنگ وهموطن کشی در این کشور پایان دهند.

    دربخش دیگرجلسه حلول ماه مبارک رمضان به کافه مسلمانان جهان به ویژه مسلمانان افغانستان تبریک گفته شد ودرضمن ازسکتورامنیتی کشورخواسته شد که دراین ماه مبارک درتامین امنیت شهروندان تلاش جدی نماید.

   دراخیرجلسه ازافزایش معتادین مبتلابه مواد مخدربه ویژه دربخش زنان وکودکان ابرازنگرانی صورت گرفت و تاکید به عمل آمد که مسوولان وزارت‌های مبارزه با مواد مخدر وصحت عامه درتداوی معتادین تلاش همه جانبه نمایند.

24-Sawr97-Zanan.JPG 

      درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی،  شکایت عزیزه نام مبنی برغصب دیوارحویلی وی ازجانب اسامی رحیم الله با رئیس ناحیه وآمرحوزه اول پولیس شهرکابل مطرح بحث قرارگرفته و تاکید شد که شخص معروض علیه درنشست روزشنبه کمیسیون ازسوی حوزه مربوطه حاضر ساخته شود، درغیرآن کمیسیون ازمجاری دیگراقدام خواهند کرد، گفتنیست که بخاطرعدم حضور موصوف ازمسوولان درنشست امروزی شدیداً انتقاد به عمل آمد.

       دربخش دیگرجلسه شکایات واصله مبنی برتهدیدات روزافزون امنیتی درنواحی سیزدهم وپنجم شهرکابل ازساحات غربی آن وافزایش جرایم جنایی وحادثات دلخراش انتحاری وانفجاری خصوصا درمربوطات حوزه سیزدهم امنیتی درحضورداشت آمرین امنیتی حوزه‌های متذکره صحبت به عمل آمد.

     مسوولان مذکورضمن ارائه توضیحاتی پیرامون پلان‌ها وتدابیرشان گفتند باتوجه به تهدیدات موجود علیه مراکزثبت نام رای دهندگان ، مقام عالی ریاست جمهوری درهرمرکزرای دهی باتفاهم وکلای گذربه تعداد 10 نفرمحافظ را ازبین مردم با امکانات وزارت امورداخله تعیین می‌نماید وهمچنان نظربه حکم مقام عالی ریاست جمهوری یک حوزه امنیتی دیگردرجوارحوزه سیزدهم ایجاد می گردد که با تشکیل این حوزه مشکلات امنیتی به طورنسبی حل خواهد شد، کمیسیون ضمن استماع اظهارات مسوولان، دلایل ارائه شده را دربخش جلوگیری ازواقعات تروریستی وجنائی قناعت بخش تلقی ننموده، ایشان را متوجه مسوولیت های شان نمودند.

24-Sawr97-Shikayat.JPG 

     طبق یک خبردیگرهیات کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، نظربه شکایات واصله متقاعدین کشورازعدم اجرای به موقع حقوق تقاعد شان ، ازریاست خزینه تقاعد نظارت به عمل آوردند.

     دراین بازدید هیات کمیسیون بعد از بررسی ونظارت ازشعبات مختلف آن اداره ازشیوه کاری و چگونگی اجراآت این اداره را با توجه به حجم بیش ازحد متقاعدین ونبود نظم درشیوه مراجعه مراجعین انتقاد نموده تاکید نمودند که ریاست خزینه تقاعد که یکی ازمراکزعمده ارائه خدمات به افراد مسن وخدمت گاران کشورمی باشند، باید با مورد احترام خاص قراربگیرند و ضمن برخورد مناسب درپرداخت حقوق شان سرعت عمل به وجود آید.

    اعضای کمیسیون همچنان مشکلات مسئولین ریاست خزینه تقاعد  را ازرهگذر کمبود بودجه استماع نموده گفته شد قبلا بین  وزارت مالیه ووزارت کارواموراجتماعی، مشکلات با هماهنگی حل می گردید ولی عدم توجه بیشتربه این اداره مشکلات هرروز گسترده می شود که باید دراین بخش توجه لازم صورت گیرد. کمیسیون درزمینه فیصله نمود تا مشکلات وشکایات یاد شده را درجلسات آینده درحضورداشت مسولان وزارت های مالیه وکارواموراجتماعی مطرح بحث قرارخواهند داد.

  درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، پیرامون حوادث اخیردرکشورمنجمله حمله گروهی هراس افگنان بالای مستوفیت ولایت ننگرهار صحبت گردید وحملات بزدلانه هراس افگنان که همواره مردم ملکی هدف قرارمی دهد موردنکوهش شدید قرارگرفته تاکید به عمل آمد ارگان‌های ذیربط درتامین امنیت هرچه بهترآن ولا تدابیرلازم ومقتضی را اتخاذ نماید.

    همینگونه درجلسه درحالیکه پیرامون حوادث امنیتی اخیرصحبت می گردید وضع امنیتی ولایات زابل و فراه وسقوط چندین پوسته به دست مخالفین مسلح نظریاتی ارایه شد و تاکید گردید که باید سکتورامنیتی در ولایاتیکه تهدید بلند دارند عملیات تصفیوی را اززمین وهوا شدت بخشند.

   هکذا درجلسه ازناکامی ونارضایتی شهریان کابل ازقوماندان امنیه زون 101 آسمایی  تذکر به عمل آمد وخاطرنشان گردید که باید دروضع امنیتی شهرکابل بهبود به عمل آید، منسوبان امنیتی واستخباراتی دسایس دشمنان را درنطفه خنثی سازند.

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا، درمورد مشکلات اهالی ساحه دولت آباد ناحیه دوازدهم احمدشاه بابا مینه شهرکابل مبنی برمسدود بودن برخی جاده ها وازدحام ترافیکی بحث وفیصله شدکه قوماندان امنیه زون آسمایی کابل، رییس ناحیه دوازدهم ومسئولین پولیس و ترافیک آن ناحیه درجلسه روز شنبه حاضر و درمورد معلومات ارایه بدارند.

دربخش دیگر قرار بود وزیرفواید عامه وبرخی مسئولین دیگر آن وزارت درمورد کارکردهای سال قبلی و پلان سال روان، ساخت وساز سرک‌های حلقوی افغانستان، حفظ ومراقبت شاهراه‌ها، چگونگی پیشرفت کار سرک حلقوی جوزجان، شاهراه سالنگ وبدیل آن، چگونگی کار سرک ولسوالی زرمت ولایت پکتیا، مشکلات سرک دوم کابل –جلال آباد وبرخی مسایل دیگر حضور یابد، اما بنا به دلایل نامعلوم حضور نیافت؛ قرار کمیسیون برآن شد تا موصوف درجلسه بعدی کمیسیون حاضر وبه پرسش های اعضای کمیسیون پاسخ ارایه بدارد.

همچنان درجلسه امروز ازشاروال شهرجلال آباد، رؤسای نواحی وآمرین حوزه‌های ولایت ننگرهار دعوت به عمل آمد تا درجلسه روز دوشنبه آینده این کمیسیون ازاجراآت شان درقبال غصب زمین‌ها، جمع آوری عواید وشفافیت آن، اعمار بلند منزل‌های غیرقانونی، مشکلات شهرک های قاسم آباد، گل آغا شیرزی وشیخ مصری، چگونگی توزیع نمرات رهایشی ازسوی اداره شاروالی، ازدیاد کثافات، تنظیف وسرسبزی شهر ، معلومات ارایه نمایند و نیز قرارکمیسیون برآن شد تا وزیرشهرسازی درمورد مشکلات شهرک‌های ویزه شده وغیرقانونی کابل و ولایات، سروی ودیزاین شهرک ها، چگونگی اعمار بلاک‌ها ازسوی کشور چین، کارکردهای زون پایتخت وپیشرفت کار قصر دار الامان دریکی ازجلسات کمیسیون وضاحت ارایه نماید.

24-Sawr97-Mukhabirat.JPG 

دراخیر حمله تهاجمی دیروزی بالای مستوفیت ولایت ننگرهار که باعث شهادت ومجروحیت شماری از افراد ملکی ونظامی گردید تقبیح و ازمسئولین امنیتی خواسته شد تا درتأمین امنیت مردم تلاش‌های بیشتر نمایند.

در جلسه کمیسیون امور دینی ، فرهنگی ، معارف و تحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، برعلاوه تقبیح حمله انتحاری با شدیدترین الفاظ درمستوفیت ولایت ننگرهار، روی مشکلات وعدم پذیرش مراجعین در ریاست‌های وزارت معارف مباحثی صورت گرفت کمیسیون تاکید نمود که مسوولین وزارت معارف در زمینه مشکلات عارضین رسیده گی نمایند. هکذا در جلسه در مورد شکایت تعدادی از محصلین موسسه تحصیلات عالی پژواک در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با حضور داشت تعداد از نماینده‌های آنان در مورد عدم جذب  ومعرفی آنان ازسوی وزارت تحصیلات عالی به دیگر موسسات و پوهنتون‌های خصوصی و برخی مسایل دیگر صحبت گردیده قرارکمیسیون برآن شد غرض وضاحت موضوع مسوولین وزارت تحصیلات عالی دریکی ازجلسات کمیسیون دعوت گردند. دربخش اخیر در موردچگونگی  نشرات و برنامه‌های تلویزیون مشرانوجرگه صحبت و تصامیم اتخاذ گردید.