صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۵ ثور ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی 

      درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصدیق یک عنوان سند بین المللی، از اعلامیۀ مشترک علمای افغانستان، پاکستان واندونیزیا حمایت صورت گرفت.

23-Sawr97-JAL1.JPG 

    ضمیمه موافقتنامه میان حکومت د. ج.ا.ا وحکومت جمهوری ازبیکستان درمورد تأمین امنیت پل ترمذ حیرتان که درکمیسیون‌های مجلس، مطالعه شده بود توسط معاون وبرخی اعضای کمیسیون اموربین المللی به جلسه ارایه و مورد تصدیق اعضا قرارگرفت.

       اما درمباحث آزاد جلسه، سناتوران ازاعلامیۀ مشترک علمای دینی افغانستان، اندونیزیا و پاکستان که درمورد اعادۀ صلح و ثبات درافغانستان درشهر بوگوراندونیزیا صادرگردید؛ استقبال وحمایت صورت گرفت و گفته شد علمای سه کشور، حملات انتحاری را در تضاد با اصول اسلامی خوانده وازتامین صلح و رفاه افغانستان حمایت نموده ودرضمن ازمخالفین مسلح خواسته اند که پیشنهادات صلح حکومت افغانستان را بپذیرند و به جنگ هموطن کشی در این کشور پایان دهند. اما برخی اعضا حینیکه ازاین اعلامیه حمایت می نمودند خاطر نشان ساختند طوریکه توقع میرفت کدام فتوای مؤثری در پایان این نشست صادر نگردیده که باید جنگ وویرانی وفعالیت‌های تروریستی درافغانستان، حرام دانسته می‌شد که ایجاب می نماید درنشست فراگیرهمه کشورهای اسلامی به شمول عربستان سعودی ومصر فتواهای جامع تری که بتواند مشکل افغانستان را حل کند صادر شود.

      هکذا درجلسه شماری ازسناتوران با نگرانی ازاقدام اخیرکمیسیون ‌مستقل انتخابات مبنی برنصب استیکرهای انتخاباتی بر "کاپی تذکره‌های کاغذی" گفتند که این اقدام زمینه های تقلب گسترده درانتخابات پیشرو را فراهم خواهند ساخت که باید کمیسیون مذکور، تدابیرلازم وقابل قبول چون ایجاد دیتابیس وبایمتریک ثبت نام رای دهنده گان را به کار میگرفت وتصمیم کمیسیون مبنی برنصب ستیکردرکاپی تذکره ها باعث بی باوری ها گردیده شفافیت انتخابات را زیرسوال خواهند برد، اما عده از اعضا تصمیم کمیسیون را درشرایط کنونی به ویژه درمناطق نا امن مناسب دانستند.

   همین گونه درجلسه با تذکر ازتلفات بلند دشمن، ازتشدید نا امنی ها در چندین ولایت مهم کشور وتلفات نیروهای دفاعی وامنیتی وبی کفایتی مسوولان امنیتی ونظاره گری قوای خارجی نیزانتقاداتی صورت گرفت که متاسفانه جنگ‌های سختی درولایات بدخشان،غور، فاریاب، بغلان، بادغیس، ننگرهار، پکتیکا، غزنی، فراه وبرخی ولایات دیگرجریان دارد که دراثراین نبردها، شماری ازنیروهای دلیردفاعی وامنیتی کشورازبی کفایتی وناهماهنگی سکتورامنیتی جان‌های شانرا ازدست داده و یا اینکه برخی مناطق درمحاصره دشمنان قرارداشته ودرصورتی که به این وضعیت توجه ی جدی نشود؛ وضع بیشتر از این به وخامت خواهد گراید .

23-Sawr97-JAL2.JPG 

      طرح پیشنهاد داکتران و وزیرصحت عامه عنوانی مجلس سنا بخاطر شمولیت3500 داکتر درپروگرام‌های تخصصی، انتقاد ازتداوم اختلافات سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی، انتقاد ازعدم تطبیق راهبردجدید ایالات متحده امریکا درجنوب آسیا، استقبال ازرئیس جمهور بخاطرایجاد دهلیزهوایی با ترکیه، عدم تطبیق قانون مراسم عروسی ها، یاد آوری موافق ومخالف ازمقرری‌های جدید درمربوطات وزارت امورداخله، اخذ مالیه ازسوی طالبان دربرخی مناطق تحت کنترول حکومت به ویژه درشهرپلخمری و واردآمدن تلفات انسانی وخسارات هنگفت مالی دراثرسیلاب‌های دیروزدر ولسوالی‌های ولایت بغلان، تاکید برتفویض صلاحیت‌های بیشتر به سکتورامنیتی درجریان عملیات‌های نظامی، انتقاد ازتصمیم وزارت تحصیلات عالی مبنی براخذ امتحان پیش ازوقت درزون شرق کشور، تاکید برسرکوب دشمنان این مرزوبوم ، نگرانی ازافزایش نرخ دالروتاثیرمنفی آن بالای مواد اولیه ومواد سوختی ، تاکید برحل مشکلات معلولان ازسوی شاروالی کابل، افزایش سطح ترورافراد واشخاص به نسبت بی کفایتی مسوولان امنیتی درولایت ننگرهار، احتمال تبادل پول دراستخدام کارمندان محلی کمیسیون انتخابات ، ناامن بودن مسیرشاهراه عمومی کابل -کندهار وپکتیکا- غزنی، تاکید بررسیده گی به خواست های اعتصاب کننده گان درمحابس پلچرخی ومیدان وردک وبرخی مسایل دیگر نیز درمباحث آزاد مطرح بحث قرار گرفت .

      درجمعبندی موارد یاد شده، رییس مجلس از مسئولین امنیتی خواست تا پلان وبرنامه های دشمن را خنثی ودرمناطق نا امن مواضع وپناهگاهای دشمن را از زمین وهوا مورد هدف های مشخص قرار داده و در تسلیح وتجهیز قوای دفاعی وامنیتی کشور سعی بیشتر نمایند وافزود به زودی مشکلات امنیتی ونگرانی مناطق مختلف را که اعضای مجلس ارایه نمودند را با رییس جمهور کشور مطرح بحث قرار خواهند داد.

     فضل هادی مسلم یار درمورد نصب برچسپ ها برکاپی تذکره ها گفت این تصمیم پس از رایزنی های قبلی اتخاذ شده است اگرچه برخی ملاحظات درآن وجود دارد واگر روند انتخابات درکشور برقی نشود درآن مشکلاتی موجود خواهد بود به هرحال کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت دارد تا برای برگزاری انتخابات شفاف ودور از دستبرد زمینه سازی نماید.

      رییس مشرانوجرگه ازتلاش های مسئولین شورای عالی صلح در پیوند به تدویرکنفرانس علمای سه کشور دراندونیزیا به نیکویی یاد آوری نموده گفت امید است این کنفرانس درتأمین صلح وثبات افغانستان مثمر واقع شود.

23-Sawr97-JAL3.JPG 

     مسلم یار درجمعبندی های جلسه ، وزارت تحصیلات عالی را مخاطب قرار داد، که نگرانی های شاگردان مکاتب ولایات مشرقی را که قبل از اتمام دروس شان، از آنان امتحانات کانکور گرفته شده است را مدنظرگرفته عدالت واقعی را در این مورد عملی سازند .