صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی

 فضل هادی مسلم یاررییس مشرانو جرگۀ شورای ملی امروز،خواست رییس وهیئت رهبری شورای ترکتباران دری زبان افغانستان را در مورد درج قومیت شان در تذکره برقی، استماع نمود .

دراین ملاقات ، داکتر محمد عظیم خنجانی رییس این شورا وچندتن دیگر ضمن ارایۀ در خواستی های جدا گانه عنوانی رییس جمهوری وریاست مشرانو جرگه ،گفتندکه با در نظر داشت اسناد ومدارک تاریخی، بارها خواهان درج واژه (تورک دری زبان) در تذکره های برقی شان شده اند که در یک مورد ریاست جمهوری ، موضوع را به ستره محکمه محول نموده است و نظر به فیصله ستره محکمه بر استناد ماده چارم قانون اساسی که علاوه از چارده قوم ،سایر اقوام نیز در افغانستان وجود دارندوهیچ مشکلی در ذکر وشناخت سایراقوام وجود ندارد ولی در قبال این صراحت ماده چارم قانون اساسی وفیصلۀ ستره محکمه ،تاکنون از سوی ادارۀ ثبت احوال نفوس ، تصمیمی برای درج نام قومیت شان گرفته نشده است .

 19-Sawr97-MUL1.JPG

ایشان گفتند ترکتباران افغانستان مصمم اند تا پذیرش این موضوع ، از رسیدن به هدف تعیین شده شان ، دست بردار نبوده بزودی تظاهرات مدنی گسترده ی را در کابل وولایات به راه خواهند انداخت واما از مقام ریاست جمهوری به حیث شهروندان کامل الحقوق افغانستان ، تقاضا دارند تاطی حکمی اداره ثبت احوال نفوس را مکلف سازد که ذکر قومیت ترکتباران وهر قوم دیگر را در تذکره ها درج نمایند، تا ما ملیونها تن تور کان دری زبان، با احساسات ملی به گرفتن تذکر های الکترونیکی اقدام نماییم.

سپس رییس مشرانوجرگه درصحبت هایش گفت: طبق صراحت قانون اساسی ، فیصله ستره محکمه وتقاضای خود تان، حق مسلم شماست تا قومیت تان نظربه استدلال های  تاریخی وظاهری تان درتذکره های برقی شما درج گردد و ابراز آماده گی نمود که ضمن ارسال نامۀ تاییدی به ار گانهای محلی، در خواست ایشانرا برای رسیده گی به مقام ریاست جمهوری تقدیم داشته واز داعیۀ شان حمایت خواهند کرد .