صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۵ ثور ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی

     درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای کاری جلسات عمومی برای دوهفتۀ بعدی تعیین و روی برنامه های کاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.

     کمیته روسا فیصله کرد که درنشست عمومی روزیکشنبه 23 ثور، علاوه ازمباحث آزاد واستماع گزارش هییت مجلس ازکشورسویس، روی موافقتنامۀ میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری ازبیکستان درمورد محلات بازرسی مرزی کارصورت گیرد.

 19-Sawr97-Komita-Rowasa.JPG

     همچنان درنشست 25 ثورعلاوه ازبحث آزاد، روی ضمیمه موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری ازبیکستان درمورد تامین امنیت پل ترمذ حیرتان بحث صورت خواهند گرفت.

    همینگونه درکمیته روسا فیصله شد که درنشست عمومی سی ام ثور وزیرارشاد، حج واوقاف ، مسوولان اداره مستقل هوانوردی ملکی وشرکت هوائی آریانا ، درمورد آمادگی های آنوزارت درانتقال ومسکن حجاج به عربستان سعودی ، معلومات دهند ونیزفیصله به عمل آمد که درجلسه عمومی اول جوزا ، وزرای اقتصاد، کارواموراجتماعی، شهدا ومعلولین ورئیس عمومی احصائیه مرکزی درمورد گزارش اخیراداره احصائیه درمورد علت بلند رفتن فقر درکشوروسایرموضوعات ذیربط توضیحات ارایه نماید.

      هکذا درجلسه کمیته روسا درمورد ضرورت صلح وچگونگی جذب مخالفین به این پروسه، اعمار20 کیلو مترجاده درولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، توسعه شبکه برق تپه احمد بیگ به قرا وقصبات واهمیت اقتصادی اعماربندهای برق باغدره وکنر وبرخی مسایل تبادل نظرصورت گیرد.

  درجریان نشست کمیته روسا سناتوران ازوقوع حملات انتحاری وانفجاری درچند نقطه شهرکابل ابرازتاسف نموده و این حملات وحشیانه را به شدت محکوم نموده تاکید داشتند که باید بخاطرجلوگیری ومهارحوادث تروریستی حکومت تدابیرلازم وموثری اتخاذ نماید.