صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی

برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی مواردمختلف تشکیل جلسه نمودند

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس مسوولین مؤسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان(فیفا) پیرامون فعالیت هایشان معلومات ارایه نمودند.

آنان درمورد یافته های تحقیقی خویش از چگونگی آلودگی هوا و تأثیرات آن در زنده گی شهروندان تحت نام (بحران آلوده گی هوا وبررسی قوانین وپالیسی ها دراین زمینه )گفتند درصورتیکه در قسمت حفاظت از محیط زیست از جانب نهاد های مربوط و شهروندان توجه خاص صورت نگیرد با گذشت هرسال مشکل آلودگی محیط زیست بیشتر شده وزندگی مردم را تهدید می نماید.

همچنان یک سلسله پیشنهادات شانرا مبنی بر تعدیل قانون محیط زیست و گنجانیدن مجازات سختگیرانه برای کسانیکه در قسمت آلوده گی هوا دخیل اند، تطبیق لازم مواد قانون محیط زیست، تدویر سمینار های آگاهی دهی ازخطرات ناشی از آلوده شدن محیط زیستی نیز باکمیسیون ارایه وخواهان همکاری رییس واعضای کمیسیون گردیدند.

رییس کمیسیون ضمن ابراز قدردانی از کارکرد های  آن موسسه در بخش های انتخاباتی، محیط زیست و سایربخش ها، آلوده گی هوا را دربرخی ازشهرهای بزرگ کشورمانند کابل یک معضل بزرگ عنوان نموده گفت مسوولین حکومتی  وشهروندان باید دراین راستا توجه جدی داشته باشند درغیر آن  زندگی هموطنان را با خطرهای مختلف مواجه خواهد ساخت، همچنان  از آماگی وهمکاری کمیسیون جهت پیگیری موضوعات و اجرای اقدامات موثر درحل آن  با موسسه فیفا  یاد آوری وتعهد سپرد.

طبق یک خبردیگر به اساس حمایت های همیشگی مشرانوجرگه از فداکاری ودلیری نیروهای قهرمان امنیتی ودفاعی افغان، امروز استاد محمدطیب عطا منشی مجلس تقدیرنامه های مشرانوجرگه شورای ملی را به پاس خدمات وتلاش های ارزنده سمونمل نجیب الله گجر قوماندان امنیه ولسوالی دره پیچ ولایت کنر وسمونیار نورالدین نوری آمرحوزه ششم امنیتی شهر به آنان اهدا وخواهان موفقیت های مزید ایشان گردید.

 19-Sawr97-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، گزارش مصارف ربع اول سال مالی وزارت عدلیه که شامل اعمارساختمان های ریاست عدلیه ولایات، ساختمان کمپلکس ها، اعمارمراکزاصلاح وتربیت اطفال وچگونگی اعمارساختمانهای مراکز عدلی وقضایی می گردید و گزارش همین ربع سال مالی وزارت صحت عامه که شامل 68 پروژه می شد استماع و قراربرآنشد که درمورد چگونگی پیشرفت کار پروژه های مذکور مسوولان ذیربط غرض وضاحت موضوع دعوت گردیده تا برمبنای آن تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

همینگونه درجلسه امروز معاون کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه گزارش خویش را ازچگونگی حریق نمودن بانکنوتهای مندرس درولایت بدخشان ارایه نمود.

دراخیرجلسه، شکایت باشنده گان ولایت نیمروز درمورد چلند بانکنوت های ایران درآنولایت استماع و خاطرنشان گردید که باید دافغانستان بانک درجلوگیری از داد ستد با اسعارخارجی دراین ولایت وسایرمناطق سرحدی کشورتلاش نموده دررونق پول افغانی اقدامات لازم را رویدست گیرد.

19-Sawr97-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، عدم حضور سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ جهت ارایه توضیحات در مورد حفظ آثار تاریخی در کشور ، مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون قرارگرفت.در بخش دیگر موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد تامین امنیت پل ترمذ حیرتان  مطالعه و مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت .

19-Sawr97-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون امور شورای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ، رئیس امور تقنینی و تنظیم جلسات دارالانشای مشرانوجرگه در مورد طی مراحل اسناد تقنینی سال هفتم دور شانزدهم توضیحات ارایه نموده گفت در این مدت 75 جلسه عمومی،  959 جلسات کمیسیونها و 27 جلسه  کمیته روسا تدویرگردید  که در این جلسات تعدادی زیاد از مسوولین دولتی جهت استجواب دعوت گردیده بودند وی از 27 سفر های نظارتی به ولایات کشور یادآوری نموده گفت به تعداد 23 عنوان قوانین و 16عنوان کنوانسیون بین المللی و معاهدات تصدیق گردیده است توضیحات موصوف قناعت اعضای کمیسیون را فراهم نمود  .

هکذا در جلسه آمر کلینک شورای ملی پیرامون چگونگی عرضه خدمات صحی توضیحات ارایه نموده گفت این کلینیک در بخشهای دندان ،شعبه عاجل ، اتاق پانسمان و گراف قلب ، فیزیوتراپی ،لابرتوار وسایر بخشها خدمات مینماید که در این مدت به تعدادی زیاد از مریضان معاینه و تداوی گردیده است اعضای کمیسیون از عرضه خدمات کلینک شورای ملی قدردانی نموده ودر زمینه مشکلات شان در مورد کمبود پرسونل صحی وعده همکاری نمودند .در بخش اخیر پیرامون عرایض واصله صحبت و از حیث ارتباط به مراجع ذیربط ارجاع گردید.

19-Sawr97-Emtiazat.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلمااحمدی معاون کمیسیون، روی موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری ازبیکستان درمورد محلات بازررسی مرزی وضمیمه موافقتنامه میان این دوکشور درمورد تامین امنیت پل ترمذ حیرتان مطالعه و هردو موافقتنامه مورد تایید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

دربخش دیگرجلسه روی اقدامات وزارت دولت درامورپارلمانی ازبرخورددوگانه ادارات حکومتی بااعضای مجلسین شورای ملی، مشکلات درپذیرش ادارات ازوکلا وموکلین شان وبرخی مواردصحبت گردیده درزمینه تصامیم لازم اتخاذشد.دربخش اخیرجلسه درمورد نشرات وبرنامه های تلویزیون مشرانوجرگه صحبت گردیده، قرارشد جهت بهبود برنامه های تولیدی درمطابقت به پالیسی مشرانوجرگه همکاری صورت گیرد.

19-Sawr97-Farhangi.JPG 

طبق یک خبردیگرهیئت کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدابه ریاست نفیسه سلطانی، امروزازلیسه مسلکی نابینایان شهرکابل بازدید نمود.

دراین بازدید عبدالکبیرصدیقی مدیرلیسه مذکوربه اعضای کمیسیون معلومات داده گفت این لیسه دوسال قبل دراثرحمله ترویستان تخریب گردیده بود که به کمک وهمکاری بانک جهانی دوباره بازسازی وفعالیت آغازنمود.وی افزود این لیسه دارای 32صنف درسی ،مطعبه بریل، صنوف کمپیوتر وسه دیپارتمنت می باشد و220تن شاگرد که 70تن آنراقشراناث تشکیل میدهد دراین لیسه ازسوی 41تن استادان تحت آموزش قراردارند صدیقی علاوه کرددراعمارمجدد این مکتب موسسه اترا، بنیاد زنان وکودکان ، سفارت کانادا، کتابخانه ملی بریل وشماری ازنهاد های دولتی وغیردولتی سهم فعال داشتند وهیچگونه مشکل ازناحیه وسایل وتجهیزات درمکتب مشاهده نمیگردد.

همینگونه رهبری لیسه نابینایان ازکمک  درقسمت اجناس دفتری ،ساخت وسازدروازه زرهی،نصب لایت ها ووعده همکاری درقسمت ایجاددیپارتمنت موسیقی از نهاد های کمک رسان ابرازقدردانی نمود؛ اما مشکلات شان در مورد عدم پرداخت معاشات دریوران و پرسونل خدماتی یاد اوری نموده، خواهان ایجاد مطبعه ملی بریل در سطح کشور گردید.

در اخیرمدیر این لیسه از کمیسیون امورمعلولین و بازماندگان شهدا، تشکری نمود که وقتا فوقتا از لیسه نابینایان وارسی مینماید ودر پایان این بازدید رئیس کمیسیون وعده سپرد که مشکلات لیسه نابینایان را در جلسات کمیسیون با ارگانهای ذیربط شریک خواهند ساخت.