صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی

برخی کمیسیونهای دوازده گانه مشرانوجرگه امروزروی مواردمختلف تشکیل جلسه دادند

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی منصف، رئیس مالی واداری شاروالی کابل پیرامون پالیسی فساد اداری تحت کارآن اداره معلومات داده گفت با روی کارآمدن رهبری جدید، شهرداری کابل استراتیژی ده ساله خویش را درمطابقت به استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری آماده ودرروشنایی آن به کارآغازنموده است که در کاهش فساد، حمایت ازاصلاحات ومدیریت سالم دست آوردهای داشته است. موصوف همچنان درمورد افزایش عواید شاروالی کابل، تزئید معاشات کارگران، تغییردرکیفیت وکمیت کاروصرفه جوی درمصارف واحاله دوسیه فساد اداری کارمندان آن اداره به لوی سارنوالی به اعضای کمیسیون معلومات ارایه نمود.

اعضای کمیسیون ضمن استماع گزارش موصوف ازبه وجود آمدن تغییرات مثبت درمحوفساد اداری دربخش‌های مختلف شهرداری کابل تقدیرنمودند.

دربخش دیگرجلسه شکایات شماری ازکارمندان اداری ستره محکمه مبنی برناچیزبودن حقوق ماهوار، شمولیت شان به اساس تجربه کاری درستاژقضایی وبرخی موراد دیگر باحضورداشت نمایندگان عارض استماع گردید، آنان افزودندکه درزمینه مشکلات شان چندین مراتبه به مقام ستره محکمه مراجعه نموده اندکه با برخوردنامناسب به آنان جواب رد داده شده است که آنان خواهان همکاری کمیسیون درزمینه گردیدند.

کمیسیون با استماع مشکلات عارضین، فیصله نمود، پس ازمشورت بامقام ستره محکمه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی درزمینه تصمیم اتخاذخواهدکرد.

17-Sawr97-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، روی موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری ازبیکستان درمورد محلات بازررسی مرزی وضمیمه موافقتنامه میان این دوکشور درمورد تامین امنیت پل ترمذ حیرتان مطالعه و هردو موافقتنامه مورد تایید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

دربخش دیگرجلسه ازافزایش ازارواذیت زنان واطفال درشهر ابرازنگرانی گردیده گفته شداین درحالیست که قانون منع آزارواذیت زنان واطفال ازسوی رئیس جمهورتوشیح گردیده است که درقانون مذکورآزارواذیت زبانی، فزیکی، نوشتاری وتصویری زنان وکودکان جرم پنداشته شده است که درزمینه پس ازبحث، فیصله بران شد جهت تطبیق قانون متذکره وبرنامه های آگاهی دهی، نشست ها وبرنامه های با ادارات ذیربط صورت گیرد.

دراخیرجلسه پیرامون صنعتکاران زنان روستایی وفعالیت‌های شان درولایت صحبت گردیده،ازمسوولان حکومتی خواسته شددرقسمت ظرفیت سازی زنان توجه جدی نمایند.

 17-Sawr97-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون  امور شوراهای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست الحاج قاری میرحاتم تره خیل ، موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان در مورد تامین امنیت پل تزمذ حیرتان و موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان در مورد محلات بازرسی مرزی بصورت جداگانه مطالعه و مورد تائید قرار گرفت . هکذا در جلسه  حملات تروریستی بالای مرکز ثبت نام رای دهندگاه درمسجد شریف ولایت خوست و منزل قوماندان امنیه ولایت کندهار به شدیدترین الفاظ نکوهش گردیده، ضمن ابراز تسلیت به بازمانده گان شهدا وشفای عاجل به مجروحان تاکید گردید مسوولین امنیتی در خنثی سازی  همچو حملات و حشیانه اقدامات لازم را رویدست گیرند . در بخش دیگر جلسه پیرامون کارکردهای تقنینی کمیسیونها و عرضه خدمات صحی کلینیک شورای ملی صحبت گردیده و فیصله به عمل آمد که رئیس تقنین ریاست عمومی دارلانشای مشرانوجرگه  و آمرکلینیک شورای ملی در یکی از جلسات کمیسیون درزمینه توضیحات دهند. همچنان در مورد چالشها و مشکلات شوراهای ولایتی ولایات مباحث صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاد گردید .

17-Sawr97-Emtiazat.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمد حنیف حنفی ، شکایت زمری باشنده ولسوالی میربچه کوت مبنی برغصب ملکیت وی از سوی پرویز وکرمی، با رئیس سارنوال وقوماندان امنیه ولسوالی میربچه کوت مطرح گردید.کمیسیون پس از استماع توضیحات مسوولان، فیصله نمودکه قومندانی امنیه آن ولسوالی اسامیان پرویز و کرمی ولدان عباس را غرض حل و فصل موضوع در یکی از جلسات کمیسیون احضار نماید.

در بخش دیگر موضوع شکایت علی احمد باشنده حصه سوم خیرخانه مبنی برمانع اعمار چهار منزل رهایشی از سوی یکی از همسایه های شان بنام عبدالسلام در حضور داشت آمر حوزه پانزدهم پولیس صحبت گردید موصوف مدعی است این ساحه سالهای قبل از سوی شاروالی کابل در بدل قیمت برایش توزیع گردیده و تمام اسناد و مدارک را نیز در دست دارد ؛ کمیسیون فیصله نمودمکتوبی عنوانی ریاست ناحیه پانزدهم شهرکابل نگاشته شود که نظر به اسناد و مدا رک مالک منزل مذکور هیچ شخص را اجازه ندهد ،که در مخالفت از قوانین قرار گیرد .

هکذا در جلسه در مورد شکایت خانم عزیزه یکتن از باشنده گان ناحیه اول شهر کابل مبنی براعمار یک باب منزل که خلاف مقررات و قوانین شاروالی از سوی رحیم الله که در جوار ملکیت وی اعمار نموده در حضورداشت رئیس ناحیه اول و انجنیرآن ساحه مباحثی صورت گرفت کمیسیون فیصله نمود آمر حوزه اول ،رئیس ناحیه و طرفین دعوا غرض حل و فصل موضوع در یکی از جلسات کمیسیون دعوت گردند.

 در بخش اخیر شکایت نماینده های معلولین دررابطه به بی توجهی مسوولین وزارتهای دفاع ملی ، کار و امور اجتماعی ،شهرسازی و ریاست صحیه اردوی ملی در مورد عدم رسیده گی تداوی به موقع ،اجرای معاشات و توزیع منازل رهایشی برای معلولین و ورثه شهدا مطرح بحث قرار گرفت، قرار کمیسیون برآن شد وزرا دفاع ملی، کار امور اجتماعی، شهرسازی و رئیس صحیه اردو در یکی از جلسات کمیسیون غرض وضاحت در زمینه اشتراک نمایند .

17-Sawr97-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست طبیه زاهدی معاون کمیسیون، حمله تروریستی دریکی ازمساجد درولایت خوست درمرکزثبت نام رای دهندگان که سبب به شهادت رسیدن وزخمی شدن شماری ازهموطنان ما گردید به شدیدترین الفاظ تقبیح گردید ازبارگاه ایزدمنان برای شهدابهشت برین استدعاشد ونیزازمسوولان امنیتی خواسته شدکه درقسمت نابودی لانه های تروریستی ازهیچگونه سعی وتلاش دریغ نورزند.

متعاقباً درجلسه اعضای کمیسیون روندثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها را یک گام مهم تلقی نموده، ابرازامیدواری گردیده که شهروندان ما دراین پروسه ملی اشتراک نموده مسوولیت ایمانی شانراادا نمایند ونیزازکمیسیونهای انتخاباتی خواسته شد که دربرگزاری انتخابات شفاف وعادلانه تلاش جدی نمایند.

روی موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری ازبیکستان درمورد محلات بازررسی مرزی وضمیمه موافقتنامه میان این دوکشور درمورد تامین امنیت پل ترمذ حیرتان مطالعه وتصمیم لازم اتخاذشد.

17-Sawr97-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون امور معلولین و بازمانده گان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی، اعضای کمیسیون، حمله تروریستی وبزدلانه دشمنانان کشور بالای نمازگزاران در مسجد جامع یعقوبی ولایت خوست را نکوهش نموده؛ از حکومت تقاضا نمودند که طراحان  اصلی این رویداد را مورد پیگرد ومجازات قرار دهند .هکذا در جلسه روی مشکلات معلولین در نواحی شهرکابل صحبت وگفته شد شاروال کابل در جلسه کمیته رؤسا مشرانوجرگه در زمینه مشکلات معلولین وعده همکاری نمود که تا اکنون از اجراآت و عدم اجراآت شان گزارش ارسال ننموده است ، مورد انتقاد اعضای کمیسیون قرار گرفت و اکیدآ تقاضا گردید که در زمینه ، گزارش خویش را به این کمیسیون ارسال نمایند .

همینگونه روی مکتوب معاونیت امور پارلمانی و مسلکی دارلانشای مشرانوجرگه مبنی برعدم نشر خبر های مشرانو جرگه خاصتا کمیسیون امور معلولین و بازمانده گان شهدا از سوی تلویزیون ملی  صحبت و تاکید شد تلویزیون ملی گزارش  اجراآت خویش را به این کمیسیون ارسال نمایند . در اخیر روی ورقه عرض نازنین باشنده ولسوالی حاحی ولایت پکتیا مبنی برتثبیت در جه معلولیتش صحبت و از حیث ارتباط به روزات کار امور اجتماعی شهدا و معلولین گسیل گردید.

17-Sawr97-Malolin.JPG

طبق یک خبردیگرهیئت کمیسیون اموردینی فرهنگی وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یاراز بحش های مختلف آرشیف ملی و دفتر کمیسیون نظارت ودسترسی به اطلاعات  بازدید به عمل آورد.

دراین بازدید محمدافسر رهبین سرپرست آرشیف ملی ضمن خوش آمدیدگفتن  رییس واعضای کمیسیون گفت مسؤولیت همۀ ما است تا از فرهنگ، تاریخ، هنر وثقافت اسلامی وآنچه قبل از اسلام در تاریخ کهن این سرزمین از تاریخ ادیان وتمدن ها ما باقی مانده است که نمایانگر هویت تاریخی این سرمین است، حراست نمائیم و در غنامندی آن مساعی لازم به خرچ دهیم.

سرپرست آرشیف ملی طی معلومات گفت اسناد، گنجینه وکتیبه های که در این اداره حفظ ونگهداشت میگردد مربوط به ادوار تاریخی قدیم بوده و به بهترین وجه  نگهداری می گردد و در حدود بیش از هفت (7000) هزار سند واثر مستند که نشانگر هویت تاریخی وفرهنگی این سرمین است شامل آن می باشد.

محمد افسر رهبین افزود که برای حفظ آثار واسناد تاریخی مواد ومکانهای مناسب  نیاز است، که در این عرصه بودجۀ کافی موجود نبوده ونتوانستیم  لابراتوار مجهز وسیستم های جدید درآشیف ملی جابجا گردد ونیز از برای مدرن ودیجیتل سازی آرشیف تاریخی اقدامات بین الوزارتی میان وزارت های اطلاعات وفرهنگ، معارف وتحصیلات عالی خبر داد.

اعضای کمیسیون ضمن استماع معلومات ارایه شده درجهت حل مشکلات آرشیف ملی بامسئولین وعده همکار سپرد.

همینگونه رییس واعضای  کمیسیون از دفتر کمیسیون دسترسی به اطلاعات بازدیدنموده و درنشستی روی چگونگی تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، ایجاد کمیسیون های ولایتی مندرج مواد قانون متذکره، اختصاص بودجه وتشکیلات آن کمیسیون، کارروی میکانیزم ایجاد دفاتر اطلاعاتی در ادارات مختلف دولتی که دراین قانون پیش بینی گردیده است بحث وتبادل نظرنمودند.

و نیز از سوی اعضای کمیسیون در رابطه به فعالیت ها وبرنامه های کاری آن به هیئت مشرانوجرگه معلومات ارایه گردیده، آنان از شورای ملی  خواستند تا در قسمت پذیرفتن شرایط وتعدیلات واردۀ جدید در قانون دسترسی به اطلاعات وتطبیق آن همرا با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات همکار باشند.

هکذا اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات مشکلات شانرادرخصوص کمبود بودجه وتشکیلات، نبود دفتر مناسب کاری، استقلالیت کمیسیون وایجاد کمیسیون های ولایتی  با اعضای کمیسیون امور دینی وفرهنگی مطرح نمودند که ازسوی هیئت کمیسیون تعهد همکاری های لازم به آنان داده شد.