صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی

     درجلسه امروزمشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس ومحمدعلم ایزدیارنایب اول تدویرگردیده بود، وزیرامورداخله ومعاون ریاست عمومی امنیت ملی مورد استجواب قرارگرفتند.

 16-Sawr97-JAL1.JPG

    ازمسوولان مذکور درحالیکه معاون وزارت دولت درامورپارلمانی نیزحضورداشت؛ محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی، شماری ازسناتوران و دوتن ازخبرنگاران پارلمانی، پرسش‌های را درمورد چگونگی تأمین امنیت مراکز ثبت نام رایدهندگان وتوزیع تذکره، حوادث تروریستی خونین اخیردرکابل وولایات وافزایش رویدادهای جرم های جنایی درکابل وسایرمناطق به شمول ترورجنرال غلام فاروق قاطع یکی ازفرماندهان جهاد ومقاومت درفاریاب، عدم تادیۀ پول قراردادیان مربوط وزارت امورداخله، چگونگی اخذ امتحانات دربرخی ازبست ها دروزارت داخله، دخالت زورمندان درمقرری‌ها، تأمین امنیت مسیرشاهراه‌های عمومی، کم توجهی به اعاشه واباته سربازان درجبهات جنگ، صحبت‌های ضد ونقیض پیرامون موجودیت گروه تروریستی داعش وانتقال آن به شمال کشورویاد آوری ازسخنان سفیرایران مقیم کابل درمورد این گروه، وضعیت ناگوارامنیتی ولایات غزنی، بدخشان، ارزگان، فاریاب وبرخی مناطق دیگر، نگرانی ها ازافزایش قتل خبرنگاران وتاکید برساخت میکانیزم قابل قبول برای تأمین امنیت این قشر، افزایش تلفات پولیس وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

    سپس ویس احمدبرمک وزیرامورداخله درپاسخ هایش گفت قوت‌های سرحدی ونظم عامه این وزارت جهت ایجاد هماهنگی وقوماندۀ واحد به وزارت دفاع ملی انتقال یافته است واز بقیه تشکیل حدود هژده هزار آن درتأمین امنیت مراکزرای دهی وتوزیع تذکره‌ها مصروف می باشند و علاوتاً درحال حاضر پولیس با تأمین امنیت تمامی ادارات دولتی واشخاص مطرح کشور، در ولایت کشور شامل وظایف محاربوی نیز می باشند وافزود برای تأمین امنیت مطمین کابل برنامه های مختلفی روی کاراست وطی روزهای اخیرچندین گروه اختطاف چی وسایرمجرمان بازداشت شده اند که به اساس آمارهای موجود ، گراف جرایم نسبت به سال های قبل فروکش نموده است. وی برخی مقامات حکومتی را در استفاده از وسایط غیرقانونی وشیشه سیاه وانتقال اجناس بدون محصول دخیل دانسته واز ایجاد مزاحمت ها ازسوی آنان یاد آوری کرد.

       وزیرامورداخله به پلان استراتیژیک چهارساله این وزارت که شامل برنامه‌های آموزشی، اصلاحات وریفورم درصفوف پولیس، اصلاحات درادارات ترافیک ومحابس وجذب قشر اناث نیز اشاراتی داشت و ازتعیین هیئتی به ریاست معاون لوی سارنوالی جهت بررسی مشکلات قراردادیان این وزارت، بین سال های 1392 الی 1395 اطمینان داد که بعد از تکمیل شدن بررسی ها درحل آن اقدامات لازم خواهدشد، موصوف تعیینات ومقرری های اخیر درمربوطات وزارت امورداخله را بادرنظرداشت اصل شایسته سالاری وتعهد مامورین پولیس عنوان کرده و ازاصلاحات بنیادین دراین وزارت نیز خبر داد.

16-Sawr97-JAL2.JPG

     ویس احمدبرمک از اراده قاطع برای سرکوب دشمن ازسوی سرقوماندان قوای مسلح وسایرمسئولین نظامی کشور نیزسخن گفت، اما تصریح نمود که درشماری حالات، موجودیت اراضی نامناسب ازمشکلات فرا راه عملیات های نظامی  بوده و از راه اندازی عملیات برای پاکسازی مناطق ناامن درنقاط مختلف اطمینان داد.

      موصوف از تدویرنشست بانهادهای مختلف رسانه‌یي برای تأمین امنیت خبرنگاران ودریافت راه حل‌ها مشکلات آنان ابراز اماده گی کرده ازشهروندان خواست که با پولیس بخاطرکاهش جرایم جنائی وتروریستی همکاری لازم نمایند.

       دراخیرجلسه، معاون اوپراتیفی ریاست عمومی امنیت ملی نیز پاسخ هایش را درمورد فعالیت های تروریستی هراس افگنان، حملات اخیرانتحاری وانفجاری وکارکرد ها وتدابیرآن ارگان، درمورد کشف وخنثی سازی پلان های دشمنان افغانستان؛ دورازدید رسانه ها معلومات ارایه نمود.

       درمباحث آزاد جلسه، شماری ازسناتوران ازرئیس جمهورکشوربخاطرآغازپروسه توزیع تذکره‌های برقی قدردانی نموده وآن را یک اقدام نیک، مهم ودرمطابقت به قانون دانسته تاکید داشتند که باید بخاطرسرعت دراین پروسه ملی ودسترسی آسان شهروندان به آن، مراکزمعیاری بیشتر درکابل وولایات گشایش یابد. اما شماری دیگرازاعضا اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را از بابت آغازتوزیع تذکره‌های الکترونیکی ناخوشایند دانسته گفتندکه بایدخواست‌های بخش ازمردم هم دراین باره مد نظرگرفته شود و رئیس جمهور ورئیس اجرائیه درمسایل ملی به تفاهم عمل نموده واتفاق نظرداشته باشند؛ اما تعداد دیگری ازسناتوران این پروسه را ختم شده خوانده، تصریح نمودند که مجلس سنا فرمان تقنینی رییس جمهور را در رابطه به قانون ثبت احوال نفوس تصویب نموده است.

      درجلسه باردیگرپیرامون چگونگی روند ثبت نام واجدین شرایط رایدهی وعدم شرکت گسترده شهروندان دراین پروسه ملی، صحبت‌های صورت گرفت وخاطرنشان گردید که تعیین قید زمانی ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام درمراکز ولایات وولسوالی‌ها مد نظرگرفته شده خیلی محدود می‌باشد که باید تمدید شود.

16-Sawr97-JAL3.JPG 

     همین‌گونه درجلسه ازنشست سه جانبه علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونیزیا که قراراست درروزجمعه آینده (۲۱ ثور) درجاکارتا پایتخت اندونیزیا برگزار گردد، یاد آوری وگفته شد مجلس سنا ازهمچو نشست‌ها بخاطربرقراری صلح وتامین امنیت، حمایت می‌نماید وازعلمای سه کشورتوقع دارد که مسوولیت‌های دینی واخلاقی شانرا برای پایان بخشیدن به تراژیدی افغانستان ادا نمایند ونیزضمن نکوهش حمله هراس افگنانه برمنزل جنرال عبدالرزاق فرمانده امنیه کندهاردرولسوالی سپین بولدک، ازاظهارنظریک عضو ولسی جرگه مبنی بر تغییرنام افغانستان به خراسان انتقاد گردیده و نگرانی‌ها ازاحتمال ساختن تذکره‌های جعلی واستعمال آن در پروسۀ انتخابات را مطرح بحث قراردادند.

     درجمعبندی موارد مطروحه فضل هادی مسلم یار، توزیع تذکره‌های برقی را درمطابقت به قانون ثبت احوال نفوس ویک روند عادی حکومتداری عنوان نموده گفت باید همگی به قانون نافذه احترام داشته باشند وهرگاه کسی خواهان تعدیل دراین قانون باشد می تواند ازمجاری قانونی آن اقدام نماید وافزود که بعد ازبحث‌های زیاد، خواست‌های همه درمتن قانون گنجانیده شده است و افغانستان که درطول چهل سال زخم برداشته وهمواره دشمنان درکمین اند باید سیاسیون متوجه وضعیت حساس کشوربوده و بخاطرمسایل علیای کشورنباید برخی ایشان ازاین روند ملی استفاده های ابزاری وکمپاینی نمایند.    موصوف تصریح نمود که مسایل ملی باید درتفاهم حل وفصل گردد وافزود یکتعداد علمای کشور که دربارۀ توزیع تذکره‌های برقی، دیدگاه های مثبت شانرا شریک ساخته اند درخور ستایش می باشند.

 16-Sawr97-JAL4.JPG

    رئیس مشرانوجرگه درسخنانش تاکید کرد که حکومت وکمیسیون مستقل انتخابات باید درتمدید مراکزثبت نام رایدهندگان وپروسه آگاهی عامه تلاش های بیشترنمایند تا همه واجدین شرایط بتوانند دراین پروسه ملی شرکت نمایند.  موصوف درحالیکه برخی مسایل مورد بحث جلسه امروزی را به کمیسیون‌های اختصاصی ارجاع می‌نمود، با اشاره به نشست قریب الوقوع سه جانبه علمای دینی افغانستان، پاکستان واندونیزیا گفت امیدواریم که علمای دینی کشورهای متذکره بخاطرآوردن صلح وختم جنگ ، پیام‌های خوبی داشته باشند تا جنگ وبدبختی ازاین کشور رخت بندد.