صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی

صدیقه بلخی رئیس کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مشرانوجرگه امروز باخانم بارونیس هودگسن عضومجلس اعیان کشورانگلستان، ملاقات نمود.

    محوراین ملاقات را که وضعیت عمومی زنان درافغانستان، چالش هاومشکلات، نقش وحضورفعال زنان درشورای ملی و درتصمیم گیری های ملی وبین المللی، فعالیت های کمیسیون امورزنان مجلس سنا درجهت رسیدگی به مواردخشونت علیه زنان وبرخی موارد ذی علاقه تشکیل میداد؛ خانم صدیقه بلخی طی صحبتی گفت پس ازروی کارآمدن اداره موقت درکشور تلاش های مثمری درجهت بهبود وضعیت زنان صورت گرفته است، چنانچه میتوان حضورفعال زنان رادرپارلمان افغانستان به تناسب شماری ازکشورهای متمدن جهان متبارزتلقی نمود.

16-Sawr97-MUL1.jpg 

    صدیقه بلخی  ضمن برشمردن  کارکردهای کمیسیون دربخش طی مراحل اسناد تقنینی گفت یکتعداد مسوولین حکومتی دررابطه به موارد مختلف خشونت علیه زنان مورد استجواب قرارگرفته وهییت های کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی  درمرکزوولایات بخصوص ازمحابس وتوقیف خانه های زنانه،مراکزخدمات صحی وریاست های امورزنان بازدیدنظارتی نموده است.

 دراخیر روی تحکیم وتوسعه روابط پارلمانی تاکید گردیده، تقاضا به عمل آمدکه اعضای کمیسیون امورزنان جهت کسب وتبادل تجارب پارلمانی ازمجلس اعیان کشورانگلستان بازدیدنماید،که ازسوی خانم هودگسن درزمینه وعده همکاری داده شد.