صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی

درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس ومحمد علم ایزدیارنایب اول تدویرگردید؛ اجندای جلسات عمومی هفته آینده تعیین و روی برنامه های کاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.

درکمیتۀ روسا فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه 16 ثور، علاوه ازمباحث آزاد وبحث پیرامون موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبانک انکشافی اسلامی، درمورد تطبیق پروژه سرک حلقوی شهرکابل، وزیرامورداخله ورئیس عمومی امنیت ملی درمورد جلوگیری ازافزایش نا امنی ها وحوادث تروریستی اخیر، تامین امنیت مراکزثبت نام وتوزیع تذکره به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمایند ودرنشست عمومی روزسه شنبه 18 ثور ضمن بحث آزاد، روی قانون اجتماعات، اعتصابات، وتظاهرات ، کار صورت گیرد.

 12-Sawr97-Komita-Rowasa.JPG

همینگونه درجلسه، ازتمویل مالی برخی مکاتب ازسوی سفارتخانه های خارجی ، نگرانی های صورت گرفت وبه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی وظیفه داده شده که موضوع را با مسوولان ذیربط حکومتی مطرح بحث قراردهد.

هکذا  درمورد جلوگیری ازتوزیع تذکرهای تقلبی درپروسه انتخابات، عواقب واضرار جمع آوری موترهای دارای اسناد پنجساله برای مردم ودولت وچگونگی توزیع پلیت به وسایط نماینده گان مردم درشورای ملی صحبت و تصامیم لازم اتخاذ شد.

اما درآغازجلسه فضل هادی مسلم یار، شرکت عبدالمقتدر ناصری رییس عمومی جدید التقرردارالانشای مشرانوجرگه را به کمیته روسا خوش آمدید گفته و ازکارکردهای موثر ومثبت تیمورشاه قویم معاون امورپارلمانی ومسلکی دارالانشا در هنگام سرپرستی، ابرازقدردانی نموده خاطرنشان ساخت که هماهنگی هرچه بیشترمیان دارالانشاء ،هییت اداری وکمیسیونها  منتج به نتایج مثمری در امور کاری مجلس می شود.