صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

Meshran-logo.png

آجندای هفته وار کمیسیون های دوازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (مورخ ۱، ۳ و ۵ ثور سال ۱۳۹۷)

شماره

 

نام کمیسیون

تاریخ و موضوع اجندا

 

شماره دستیار کمیسیون

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

 

چهارشنبه ۵ ثور ۱۳۹۷

 

 

۱

 

کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف ، تحصیلات عالی  وتحقیقات علمی

 

 

 

محمداقبال نیکمل 0700038872

محمدعالم صفری

0794564407

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیسیون امور بین المللی

۱. بحث پیرامون چگونگی فعالیت شرکت های خدماتی خصوصی مبنی بر طی مراحل ویزه سفارت خانه های ترکیه و هند در حضور داشت ریس بیمه ملی وزارت مالیه و ریس شرکت

۱. بحث پیرامون جایگاه افغانستان در سازمان تجارتی جهانی، وضعیت تجارت ترانزیت در کشور های پاکستان، ایران و اموال تجارتی ترانزیتی سایر کشور ها در افغانستان و هم چنان وضعیت جاده های موجود و ترانسپورت معیاری مطابق نورم های بین المللی در کشور در حضورداشت وزیر تجارت، وزیر ترانسپورت و ریس تجارت ترانزیت.

۱. بحث پیرامون چگونگی جذب و توزیع بورسیه های خارجی و هم چنان وضعیت محصلان شامل بورسیه در خارج کشور در حضور داشت وزیر تحصیلات عالی، ریس بورسیه های خارجی و مسئول بورسیه در وزارت خارجه ساعت ۱۰ قبل از ظهر. ۲. بحث پیرامون وضعیت معادن افغانستان در حضور داشت وزیر.

 

 

 

 

علی شریعتی

0799831899

سید عباس حسینی

0744042699

 

۳

کمیسیون اقتصادی ملی ، مالی و بودجه  انکشاف دهات ، زراعت ومالداری ، انجوها، بانکها و تفتیش امور مالی

1 بحث پیرامون موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبانک انکشافی درمورد سرک حلقوی.

 

1 بحث روی بودجه انکشافی ربع اول سال مالی 1397 وزارت انرژی وآب .

1 بحث روی گزارش های رسیده به کمیسیون ازبابت ربع اول سال مالی 1397.

عبدالوهاب یوسفی

0700435712

نعمت الله شفق

0774569057

 

 

 

۴

کمیسیون امور تقنینی ، عدلی وقضایی  نظارت حقوقی، حقوق بشر، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری

 

1        دعوت وزیران محترم عدلیه,اطلاعات وفرهنگ رؤسای اتحادیه حقوق دانان وکمیسیون مستقل انتخابات ومدیر مسؤل روزنامه ماندگار دررابطه به نشرپخش شمارش معکوس پایان دوره کار رئیس جمهور درمطابقت به قانون.

2        بحث روی موافقتنامه قرضه میان دولت ج.ا.ا بانک انکشافی اسلامی درمورد تطبیق پروژه سرک حلقوی شهرکابل.

1 بحث روی موافقتنامه قرضه میان دولت ج.ا.ا بانک انکشافی اسلامی درمورد تطبیق پروژه سرک حلقوی شهرکابل.

2 بحث روی فرمان تقنینی ریاست جمهوری درمورد توشیح قانون اجتماعات,اعتصابات وتظاهرات.

1 دعوت رئیس خزینه تقاعد دررابطه به پروسه ساده سازی شده از جانب اداره مبارزه علیه فساد اداری وچگونگی اجرای تقاعدوجلوگیری ازفساد درزمینه.

2 بحث روی موافقتنامه قرضه میان دولت ج.ا.ا بانک انکشافی اسلامی درمورد تطبیق پروژه سرک حلقوی شهرکابل.

حکیم الدین مظفری

0705591540

سوما سروری

0705591564

 

 

 

۵

کمیسیون رفاه عامه منابع طبیعی و محیط زیست، صحت ، کار وکارگر، تربیت بدنی و سره میاشت

 

 

 

 

 

ثنا الله دانشور

0700570237

فرخنده لمر

 

 

 

۶

کمیسیون مواصلات ومخابرات انکشاف شهری،تهیه مسکن،ترانسپورت،هوانوردی ، فواید عامه،انرژی و آب و شاروالی کابل

 

 

 

 

شهلا بلخی

0702242437

علی فطرت

0707417372

 

۷

 

 

 

کمیسیون سمع شکایات

 

 

 

 

شبیر احمد بشارت

0705591534

غلام حیدر سرابی

0705591548

 

 

 

۸

 

کمیسیون شوراهای ولایتی، ولسوالیها ومصونیت وامتیازات اعضای جرگه

 

1 بحث پیرامون موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبانک انکشافی درمورد سرک حلقوی.

2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

 

1 بحث پیرامون موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبانک انکشافی درمورد سرک حلقوی.

2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

 

1 دعوت آمرتهیه وتدارکات ریاست محترم مالی وخدمات دررابطه به پلان کاری سال مالی 1397 .

2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

فریدالله بهرامی

0700059551

احمدالله حبیبی

0748092626

 

۹

کمیسیون امور اقوام ، قبایل ،سرحدات ، کوچیها، مهاجرین و بیجاشدگان داخلی

 

 

 

 

محمد داود حبیبی

0700199097

وحیدالله موحد

0705591550

 

 

 

 

۱۰

کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی ارگانهای محلی،مبارزه با مواد مخدر و مسکرات

 

 

 

مهرو کاکر

0700225882

سید عبدالله

0783308433

 

۱۱

 

کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی

 

 

 

 

 

نجیلا سازگار

0783530357

رحیمه وردک

0784628278

۱۲

کمیسیون امورشهدا ومعلولین