صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

Meshran-logo.png

آجندای هفته وار کمیسیون های دوازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (مورخ ۱، ۳ و ۵ ثور سال ۱۳۹۷)

شماره

 

نام کمیسیون

تاریخ و موضوع اجندا

 

شماره دستیار کمیسیون

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

 

چهارشنبه ۵ ثور ۱۳۹۷

 

 

۱

 

کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف ، تحصیلات عالی  وتحقیقات علمی

 

 

 

محمداقبال نیکمل 0700038872

محمدعالم صفری

0794564407

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیسیون امور بین المللی

۱. بحث پیرامون چگونگی فعالیت شرکت های خدماتی خصوصی مبنی بر طی مراحل ویزه سفارت خانه های ترکیه و هند در حضور داشت ریس بیمه ملی وزارت مالیه و ریس شرکت

۱. بحث پیرامون جایگاه افغانستان در سازمان تجارتی جهانی، وضعیت تجارت ترانزیت در کشور های پاکستان، ایران و اموال تجارتی ترانزیتی سایر کشور ها در افغانستان و هم چنان وضعیت جاده های موجود و ترانسپورت معیاری مطابق نورم های بین المللی در کشور در حضورداشت وزیر تجارت، وزیر ترانسپورت و ریس تجارت ترانزیت.

۱. بحث پیرامون چگونگی جذب و توزیع بورسیه های خارجی و هم چنان وضعیت محصلان شامل بورسیه در خارج کشور در حضور داشت وزیر تحصیلات عالی، ریس بورسیه های خارجی و مسئول بورسیه در وزارت خارجه ساعت ۱۰ قبل از ظهر. ۲. بحث پیرامون وضعیت معادن افغانستان در حضور داشت وزیر.

 

 

 

 

علی شریعتی

0799831899

سید عباس حسینی

0744042699

 

۳

کمیسیون اقتصادی ملی ، مالی و بودجه  انکشاف دهات ، زراعت ومالداری ، انجوها، بانکها و تفتیش امور مالی

1 بحث پیرامون موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبانک انکشافی درمورد سرک حلقوی.

 

1 بحث روی بودجه انکشافی ربع اول سال مالی 1397 وزارت انرژی وآب .

1 بحث روی گزارش های رسیده به کمیسیون ازبابت ربع اول سال مالی 1397.

عبدالوهاب یوسفی

0700435712

نعمت الله شفق

0774569057

 

 

 

۴

کمیسیون امور تقنینی ، عدلی وقضایی  نظارت حقوقی، حقوق بشر، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری

 

1        دعوت وزیران محترم عدلیه,اطلاعات وفرهنگ رؤسای اتحادیه حقوق دانان وکمیسیون مستقل انتخابات ومدیر مسؤل روزنامه ماندگار دررابطه به نشرپخش شمارش معکوس پایان دوره کار رئیس جمهور درمطابقت به قانون.

2        بحث روی موافقتنامه قرضه میان دولت ج.ا.ا بانک انکشافی اسلامی درمورد تطبیق پروژه سرک حلقوی شهرکابل.

1 بحث روی موافقتنامه قرضه میان دولت ج.ا.ا بانک انکشافی اسلامی درمورد تطبیق پروژه سرک حلقوی شهرکابل.

2 بحث روی فرمان تقنینی ریاست جمهوری درمورد توشیح قانون اجتماعات,اعتصابات وتظاهرات.

1 دعوت رئیس خزینه تقاعد دررابطه به پروسه ساده سازی شده از جانب اداره مبارزه علیه فساد اداری وچگونگی اجرای تقاعدوجلوگیری ازفساد درزمینه.

2 بحث روی موافقتنامه قرضه میان دولت ج.ا.ا بانک انکشافی اسلامی درمورد تطبیق پروژه سرک حلقوی شهرکابل.

حکیم الدین مظفری

0705591540

سوما سروری

0705591564

 

 

 

۵

کمیسیون رفاه عامه منابع طبیعی و محیط زیست، صحت ، کار وکارگر، تربیت بدنی و سره میاشت

 

 

 

 

 

ثنا الله دانشور

0700570237

فرخنده لمر

 

 

 

۶

کمیسیون مواصلات ومخابرات انکشاف شهری،تهیه مسکن،ترانسپورت،هوانوردی ، فواید عامه،انرژی و آب و شاروالی کابل

 

 

 

 

شهلا بلخی

0702242437

علی فطرت

0707417372

 

۷

 

 

 

کمیسیون سمع شکایات

 

 

 

 

شبیر احمد بشارت

0705591534

غلام حیدر سرابی

0705591548

 

 

 

۸

 

کمیسیون شوراهای ولایتی، ولسوالیها ومصونیت وامتیازات اعضای جرگه

 

1 بحث پیرامون موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبانک انکشافی درمورد سرک حلقوی.

2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

 

1 بحث پیرامون موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبانک انکشافی درمورد سرک حلقوی.

2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

 

1 دعوت آمرتهیه وتدارکات ریاست محترم مالی وخدمات دررابطه به پلان کاری سال مالی 1397 .

2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

فریدالله بهرامی

0700059551

احمدالله حبیبی

0748092626

 

۹

کمیسیون امور اقوام ، قبایل ،سرحدات ، کوچیها، مهاجرین و بیجاشدگان داخلی

 

 

 

 

محمد داود حبیبی

0700199097

وحیدالله موحد

0705591550

 

 

 

 

۱۰

کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی ارگانهای محلی،مبارزه با مواد مخدر و مسکرات

 

 

 

مهرو کاکر

0700225882

سید عبدالله

0783308433

 

۱۱

 

کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی

 

 

 

 

 

نجیلا سازگار

0783530357

رحیمه وردک

0784628278

۱۲

کمیسیون امورشهدا ومعلولین