صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۹ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

پریزینتیشن درمورد ساخت تعمیرجدید اداری شورای ملی امروز درتالارکمیته رؤسای مشرانوجرگه درحضور داشت انجنیریوسف پشتون وزیرمشاور ریاست جمهوری وتیمورشاه قویم سرپرست ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه پیشکش گردید.

 29-Hamal97-GEL1.jpg

دراین نشست که شماری از رؤسا ومنسوبین ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه نیزشرکت داشتند گفته شد طرح دیزاین تعمییرجدید اداری شورای ملی ازسوی وزارت شهرسازی ومسکن ترتیب ودر حدود 45هزار مترمربع زمین باهزینه 25میلیون دالراعمارخواهد داشت که از جمله 15میلیون دالر از بودجه دولت ومتباقی آنرا سفارت کشور دوست هندوستان پرداخت می شود.

همچنان خاطرنشان شد تعمییرجدید اداری شورای ملی از مواد ساختمانی داخل کشور به سبک معماری دوره تاریخی تیموریان ساخته خواهد شد که درآن دفاترکاری، سالون های کنفرانس ها مجهز با تکنالوژی روز، سیستم تهویه وسایر سهولت های مورد نیاز مدنظرگرفته شده است ونیز ظرفیت گنجایش 2100تن را دارا می باشد.

29-Hamal97-GEL2.jpg 

پس از استماع این معلومات ؛  تیمورشاه قویم سرپرست ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه  ورؤسای مربوطه یک سلسله پیشنهادات مشخص را جهت غنامندی هرچه بیشتر تعمییر جدید ارایه نمودند.