صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۷ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات گوناگون تدویریافت:

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست محمدرحیم حسنیارمعاون کمیسیون، محمدحمید طهماسی وزیرترانسپورت درمورد اجراات سال گذشته وپلان های سال آینده، علت منفکی  64 کارمند آن وزارت ومعرفی آنان به سارنوالی، ارایه خدمات ترانسپورتی وتنظیم ترانسپورت، جمع آواری عواید بنادر توضیحات ارایه نموده گفت:کارمندان متذکره متهم به فساد بوده ودرغصب جایدادهای تصدی ملی بس وسایرمواردنقش داشته اند که درموجودیت اسنادبه سارنوالی معرفی گردیده است ونیزبرخی آنهاخلاف رشته دربست های کلیدی مقررگردیده بودند که به اساس فیصله کابینه بایدازوظایف شان برکنارمی گردیدند ووعده سپردکه فهرست بست های خالی که به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری جهت طی مراحل استخدام راجع گردیده وکارمندان که به سارنوالی معرفی گردیده اند به کمیسیون ارسال خواهدکرد.

وزیرترانسپورت گفت که طرح های رابه شورای اقتصادی مبنی بربرقی سازی دروازه هاکه برای وسایط کارت توزیع خواهدشد ومحصول وکمیشن به طورالکترونیکی اخذمیگردد ودیگرنصب جی، پی اس دروسایط است که سرعت وسایط راکنترول می نماید، ارایه گردیده است که پس ازفیصله شورای اقتصادی کارآن آغازمیگردد .

آقای طهماسی اضافه کردکه عواید بنادرطی مدت سه ماه الی 85فیصد دربنادرکابل و55فیصددربنادرولایات افزایش یافته است .دراخیرتوضیحات موصوف طرف قناعت اعضای کمیسیون قرارنگرفته قرارشدکه نتیجه غرض مستندسازی به جلسه بعدی کمیسیون موکول گردد.

دربخش دیگرجلسه رئیس عملیاتی شرکت برشنا دررابطه به گزارش کاری 1396وپلان سال جاری ورسیدگی به مشکلات برق ولایت غزنی معلومات ارایه نموده گفت درسال جاری حدودسه پایه ترانسفارمردرولایت غزنی نصب وبه بهره برداری سپرده شد است وقراراست حدود123ملیون افغانی درقسمت بهبودبرق ولایات غزنی وکابل به مصرف برسد وبرای 20هزارمشترکین بشکل حلقوی برق رسانیده شود وی دلیل متفاوت بودن صرفیه برق را درمتفاوت بودن نرخ برق وارداتی ازکشورهایکه برق واردمیگردد دانست موصوف گفت درپلان است که برای 13هزارمشترکین برق درولایت پکتیابرق توزیع گردد وکارروی لین 220کیلووات برق ننگرهارجریان داردکه ولایات لغمان وکنرنیزازآن مستفیدمی گردند وبرای انکشاف برق هرات 4قراردادصورت گرفته است که عنقریب کارعملی آن آغازخواهدشد.

در جلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست انجنیر احمد جاوید روف، در حضور داشت فیض الله ذکی وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین و ریس منابع بشری آن وزارت پیرامون وضیعت کارگران خارجی در افغانستان و همچنان وضیعت کارگران افغان در خارج ازکشور صحبت گردید.

مسوولان افزودندکه تعداد راجستر شدگان کارگران خارجی در این وزارت حدود 12300 تن میرسد که احتمال بیشتر ازین امار هم متصور است چون تعداد کارمندان  تفتیش این وزارت به مراتب اندک است و ممکن به شکل مطلوب نتوانند باز رسی نمایند ،اما ازاین تعداد راجستر شده تعداد 2000 نیپالی،1800امریکایی،1500 هندوستانی و 700 پاکستانی،264ترکی،51 ایرانی ومتباقی از سایر کشورها حضور داشته و بیشتر در بخش های صنعتی و شرکت های تجارتی مصروف می باشند.

وزیرکاروامور اجتماعی گفت با در نظر داشت پالیسی تلاش برای محدود شدن کارگران خارجی و جاگزین کارگران افغان صورت گرفته؛ اما نسبت نبود تخصص لازم این مشکل مرفوع نگردیده است ،  اما راجع به حضور کارگران افغان در خارج از کشور بخصوص خلیج فارس و کشور های ایران و پاکستان بنابر مشکلات  ازجمله مشخص نبودن دقیق هویت آنها گفت ازآنان هیچگونه حمایت حقوقی وجود ندارد،و ضمن تسریع روند هویت سازی برای افغانهای که قبلا باپاسپورت کشور پاکستان مصروف کار بودند ادامه داشته و در عین زمان برای رفع این مشکل با کشور های چون ایران ،اندونیزیا وکشور های عربی قرار است که توافقنامه های به امضا برسند که هنوز تحت کار قرار دارد در نتیجه درحالیکه توضیحات مسوولین توانست قناعت کمیسیون را فراهم سازد اما کمیسیون از وضیعت موجود ابراز تاسف نمود که حکومت طی هجده سال نتواست مشکل افغان ها را درخارج از کشور مرفوع سازد.

اعضای کمیسیون ابراز امیدواری نمودند تا ارگانهای ذیربط در آینده بتوانند به این معضل از طریق توافقات عملی خاتمه دهند.

در بخش دیکر جلسه باحضورداشت رئیس پاسپورت وزارت امورداخله پیرامون چگونگی توزیع پاسپورت به خصوص افغان ها در خارج وتمدید ویزه اتباع خارجی در کشور مباحثی صورت گرفت.

27-Hamal97-Bio.JPG 

قرارگفته رئیس پاسپورت از سال 1392 بدینسو حدود سه ملیون جلدپاسپورت کمپیوتری توزیع گردیده است و این پاسپورت قابل تمدید نمیباشد وپس ازختم معیاد پاسپورت قبلی شان باطل در عوض پاسپورت جدید توزیع میگردد ودرحال حاضر چهارونیم ملیون پاسپورت توزیع ناشده در اختیار این ریاست می باشد .

موصوف علاوه کردکه برنامه های روی دست است ازجمله پروژه انلاین که متقاضیان از هرنقطه ای بتوانند دسترسی پیدا نموده و فورم پاسپورت اخذوآنراخانه پوری نمایند ونیزقرار است تا سال 2019 مطبعه صکوک درکابل فعال و پاسپورت الکترونیکی طبع نمایند وافزوداین اداره درمرکز آمادگی توزیع سه هزار جلدپاسپورت در روز رادارد ونیزازبابت تمدید پاسپورتهای اتباع خارجی ازسال 1392تااکنون حدودبیشترازهشت ملیون دالرعواید داشته است، که توضیحات موصوف طرف قناعت اعضای کمیسیون قرارگرفت.

      درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، نخست حمله دیروزی نظامیان پاکستان به ولایت خوست مورد نکوهش شدیدقرارگرفت، اما ازپایمردی وشجاعت والی، مسوولان امنیتی وسایرباشنده گان آنولادردفاع ازخاک شان به نیکویی یاد آوری گردیده گفته شد که  دراین حمله به متجاوزین پاکستانی پاسخ دندان شکن داده شده است.

    دربخش دیگرجلسه پوهاند بری صدیقی معین و عبدالرحیم یزدان پرست مسوول کمیته امتحانات وزارت تحصیلات عالی ومل پاسوال عبدالمنان همدل سرپرست قوماندانی عمومی اکادمی پولیس درمورد چگونگی جذب فارغان صنف دوازدهم به نهادهای تحصیلی نظامی وملکی وبرخی مسایل توضیحات ارایه نمودند.

      مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفتند حالا سیستم تغییرنموده اخذ امتحان کانکور دربخش های ملکی ونظامی ازسوی وزارت تحصیلات عالی صورت می گیرد که به اساس تفاهم که میان اکادمی پولیس ووزارت تحصیلات عالی انجام شده تنظیم امتحانات ومعاینات صحی آن ازسوی وزارت امورداخله واخذ امتحان ازسوی وزارت تحصیلات عالی صورت می گیرد که درسال جاری 3695 تن درامتحان کانکوربخاطرجذب دراکادمی پولیس ثبت نام نموده بود که پس ازسپری نمودند امتحان حدود 550 تن آنها جذب شدند ولی درجذب خانم ها سهولتهای لازم مطابق ضرورت فراهم گردید.

 دراخیررئیس کمیسیون ضمن صحبتی گفت یکتعداد ولایات که درحالت جنگ قراردارند باید علاقمندان آنها درنهادهای تحصیلات عالی ملکی ونظامی جذب شوند ویا اینکه سهمیه جذب آنها به اساس زون وار تقسیم گردد تا عدالت درجذب علاقمندان مراعت گردد.

     دربخش دیگرجلسه گل رحمن طوطاخیل معین اداره اراضی افغانستان پیرامون چگونگی ایجاد شهرکهای رهایشی، نحوه اجاره دهی زمین های دولتی وبرخی مسایل دیگرمعلومات ارایه نموده گفت درسراسرکشورحدود 360 شهرک رهایشی وجود دارد که ازنگاه کاری مربوط اداره اراضی افغانستان، شاروالی ها ووزارت امورشهرسازی می باشد وبخاطرحل مشکلات تخنیکی میکانیزم وپالیسی خاص ترتیب گردیده که به زودی ازسوی کابینه مورد تصویب قرارخواهند گرفت که با تطبیق آن یک سلسله مشکلات وتداخل وظیفوی حل خواهند شد.

   موصوف درپاسخ هایش درمورد اجاره زمین های دولتی بخاطرمسایل زراعت، مالداری، صنعت وتجارت معلومات ارایه نموده گفت واگذاری این زمین ها به اساس طرزالعمل صورت می گیرد ولی فروش زمین های دولتی مطابق قانون منع می باشد اما درحدود یک اعشاریه دوملیون جریب زمین درتمام کشورازسوی غاصبین زمین غصب گردیده است.

کمیسیون با استماع توضیحات موصوف یک سلسله پیشنهاداتی را بخاطربهبود امور ارایه نموده تاکید به عمل آمد که درصورت تطبیق آن مشکلات زیادی حل خواهند شد.

27-Hamal97-Dfai.JPG 

دراخیرجلسه دوهم سارن محمد تمیم یکی ازمنسوبان ریاست پیژنتون وزارت امورداخله به پاس خدمات شایسته وی مورد تقدیر قرارگرفت.

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس ، معین مالی واداری وبرخی ازمسوولین وزارت صحت عامه باحضورداشت سناتورولایت پکتیا وبرخی ازمسوولین مرکزتحقیق ومطالعات افغانستان نوین پیرامون مشکلات شفاخانه پنجاه بستر ولسوالی زرمت آن ولایت مبنی برشکست برخی ازقسمت های آن، نبود تجهیزات وکمبود داکتران مسلکی درآن مرکزصحی توضیحات ارایه نموده افزودند وزارت صحت عامه یک هیئت باصلاحیت را به منظوری بررسی مشکلات موجود درشفاخانه زرمت ولایت پکتیا به آن ولایت اعزام نموده بود که مدت دوروز است هیئت پس از بررسی دوباره گزارش خویش را به وزارت صحت عامه ارایه نمود که بعد ازبررسی یک نقل آن را طی یک هفته غرض اجراآت بعدی به کمیسیون ارسال خواهند نمود همچنان مسوولین افزودند که گزارش های مفصل وجامع را درقسمت تشکیل و تجهیزات درمرکزصحی مورد منازعه غرض اجراآت بعدی به کمیسیون رفاه عامه ارسال دارند.

آنان درقسمت عرضه خدمات صحی درولایت غزنی و چگونگی ایجاد برخی از مراکز صحی جدید دربرخی ازولسوالی های آنوالا گفتند برخی از مراکز که به اساس درخواست سناتورولایت غزنی پیشنهاد گردیده بود کار های ابتدایی آن طی مراحل وغرض منظوری نهایی به بانک جهانی ارسال گردیده است و روی شماری دیگر کارهای مقدماتی جریان داشته عنقریب تکمیل و غرض منظوری به بانک جهانی ارسال خواهند شد، سپس سناتور محمدرحیم حسنیار توضیحات مسوولین را قناعت بخش نخوانده افزود متأسفانه برخی از اجراآت در ریاست پلان وزارت صحت عامه به اساس روابط به پیش میرود که ایجاب می نماید وزیر صحت عامه در این قسمت توجه جدی نماید.

دراخیر فیصله شد تا ریاست های مربوطه وزارت صحت عامه در قسمت درخواست های ارایه شده از جانب سناتور ولایت غزنی توجه جدی نموده ونتیجه اجراآت خویش را با کمیسیون شریک سازند.

دربخش دیگری جلسه پیرامون شکایت واصله ازجانب مرکزتحقیق ومطالعات افغانستان نوین مبنی برپاک کاری شعارهای آن مرکزازجانب وزارت صحت عامه دردیوارهای مربوط این وزارت بحث صورت گرفته اما موضوعات چون منبع تمویل مالی این مرکزکه برای هرشعار یک هزار دالر امریکایی را به مصرف میرساند، مرجع مشخص که اجازه نوشتارشعار هارا درمورد خط دیورند، آب های افغانستان وغیره به آن مرکز داده است مشخص نبوده وبه نسبت عدم حضورشخص رئیس مرکزمتذکره دیگر مسوولین آن پاسخ مشخص ارایه ننمودند موضوع به یکی از جلسات بعدی کمیسیون موکول وفیصله شد تا رئیس مرکز مذکوردر زمینه توضیحات دهد.

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، معین مالی واداری ورئیس ثبت وراجسترانجوهای وزارت اقتصاد پیرامون پروسیجرثبت وراجسترموسسات غیردولتی وهمکار های اداره عالی مبارزه علیه فساداداری درخصوص پروسه های ساده سازی معلومات ارایه نمودند.

معین وزارت اقتصادگفت این وزارت ثبت وراجسترآن موسسات دولتی وخارجی راعهده دارمی باشدکه خواهان فعالیت درداخل افغانستان باشند وبخاطرجلوگیرازفسادوسهولت تمام پروسیجر ثبت وراجستربه شکل آنلاین صورت می گیردوافزود که حدود2153موسسه داخلی و280موسسه فعال خارجی ازسوی کمیسیون خاص که درراس آن شخص وزیراقتصادمی باشد،ثبت وراجسترگردیده است درصورتیکه اسنادموسسات پس ازارزیابی دارای نواقص باشدتوسط برچسپ های خاص نشانی می گرددتاکنون 30فیصدازموسسات داخلی و10فیصدموسسات خارجی گزارشات شانرابه این وزارت ارایه ننموده اندکه به هدایت مقام ریاست جمهوری فعالیت آنان متوقف داده شداست.

معین وزارت اقتصادبه پاسخ سوالات مبنی بربلندبودن فیس شفاخانه فرانسوی هاوانتقال مکاتب افغان ترک به معارف آنکشورگفت اخذفیس بلند ارتباط به چگونگی عرضه خدمات صحی آن شفاخانه میگرد همچنان انتقال مکاتب افغان ترک ازصلاحیت های دوکشوراست که درزمینه توافق صورت گرفته است.

موصوف علاوه کردکه اداره مبارزه علیه فساداداری سال یک مراتبه دربخش های مختلف باوزارت اقتصادهمکاری می نمود؛ اماازیافته های اخیراین اداره تاکنون کدام گزارش دریافت ننموده ایم .

27-Hamal97-Adli.JPG 

دراخیرفیصله بعمل آمدکه وزارت اقتصاد گزارش مفصل شانرادرخصوص ثبت وراجسترموسسات غیرانتفاعی خارجی وداخلی کتباًبه این کمیسیو ن ارسال نمایند.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی ، سناتورمحمدنادربلوچ گزارش سفررسمی خویش را همراه با هیات ریاست عمومی آب رسانی ارایه نمود.

نخست گفته شد که هیئت کمیسیون سمع شکایات چندی قبل به منظوربررسی مشکلات وشکایات اهالی نیمروز ازناحیه نبود آب آشامیدنی به آن ولا سفررسمی نموده بودند و ضمن بررسی مشکلات عارضین موضوع را درچندین جلسه خویش پیگیری نموده که درنتیجه هیات رهبری ریاست عمومی آب رسانی موظف گردیدند تا میترهای مورد ضرورت اهالی مذکور را در اسرع وقت خریداری نمایند که ازسوی آن ریاست خریداری ودرحین سفررسمی شان با حضورداشت سناتورمحمد نادربلوچ نماینده منتخب آن ولایت به تعداد 1500 میتررا عملاً توزیع نموده ومتباقی 5500 میتردیگررا درآینده نزدیک خریداری خواهند کرد .

سناتوربلوچ اززحمات وتلاش های پیگیر کمیسیون درامرکمک رسانی به مردم نیمروز ازناحیه رفع مشکلات آب آشامیدنی اظهارقدردانی نمود. رئیس واعضای کمیسیون ضمن استماع گزارش کاری سناتوربلوچ ، استماع مشکلات وشکایات هموطنان را جزازوظایف اعضای شورای ملی تلقی نموده وبه تعهد کاری بیش ازپیش آن تاکید نمودند .

دربخش دیگرجلسه سرپرست قوماندانی زون 101آسمایی کابل دررابطه به شکایت شرکت سیپتی اوغلو مبنی برهجوم اسامی موسی تره خیل با افراد مسلح اش دردفترشرکت مذکوروعدم رسیده گی به شکایت شرکت عارض ازجانب این قوماندانی وبرخی مسایل دیگر به پرسش های سناتوران پاسخ ارایه نمود.

موصوف ضمن ارائه توضیحات گفت شرکت مذکورکه دربخش معادن فعالیت داشته دراثرانفجار سنگ درشرکت جانب مقابل عارض مدعی بوده که سبب مزاحمت به ایشان گردیده است که پا درمیانی مسئولین امنیتی کابل این مشکل فعلا حل گردیده است وی دررابطه به آمارجلوگیری ازوقایع امنیتی شهرکابل به کمیسیون معلومات ارائه نموده افزود با اتخاذ تدابیر لازم امنیتی چون سپردن مسولیت دروازه های شهرکابل به اردوی ملی ، ایجاد کندک ریزرف  شهرکابل اکنون 50درصد آمارجرایم کاهش نموده است ، کمیسیون با استماع اظهارات وی ازوقوع بعضی جرایم جنایی درهفته گذشته یاد آوری نموده خواهان توجه جدی مسئولین امنیتی شهرگردید.

     همچنان درجلسه شکایت تعداد ازدکانداران مارکیت بزرگ کابل درناحیه کوته سنگی دراعتراض به افزایش کرایه دکاکین شان ازجانب هیات ریاست املاک وزارت مالیه درحضورداشت رئیس املاک آنوزارت مطرح گردید.

 رئیس مذکورضمن ارائه توضیحاتی گفت  دکاکین مذکوردرروشنایی ماده 50 قانون اساسی وماده 62 قانون تدارکات ازطریق مزایده یا داوطلبی  درحضورداشت هیات باصلاحیت ادارات دولتی چون شاروالی کابل ، ریاست بودجه ، قضایای دولت ،‌اداره مالک جایداد ، ونماینده ریاست املاک به اعلان گذاشته است ‌که طی پروسه شفاف داوطلبی به تعداد 5 باب دکان که درموقعیت بهترتجارتی قرارداشتند ، کرایه شان تزئید پیدا کرد که کمیسیون ضمن استماع اظهارات طرفین درنتیجه چنین فیصله نمودند تا موضوع ازطریق ریاست قضایای دولت پیگیری گردد.

     همچنان دربخش بعدی جلسه شکایت اهالی سرک مارشال محمد قسیم فهیم مبنی برعدم اعمارسرک محل زیست شان ازسالیان متمادی بدینسووعدم هماهنگی فی مابین ادارات شاروالی کابل ووزارت فوایدعامه درحضورداشت مسئولین ذیربط مطرح بحث اعضای کمیسون قرارگرفته درنتیجه فیصله به عمل آمد تا مسئولین دولتی با تفاهم نماینده گان اهالی مذکوردرراستای رفع مشکلات همکاری جدی نمایند.

      به همین ترتیب شکایت واصله مبنی براعماربی کیفیت 33 کیلومترسرک داخل شهرمیمنه ولایت فاریاب استماع وفیصله گردید تا وزارت فوایدعامه با اشتراک یکتن ازعضای کمیسیون سمع شکایات هیاتی را به ولایت مذکوراعزام وازنتیجه اجراات شان به کمیسیون گزارش دهند.

دراخیرجلسه شکایت پوهنتون خصوصی کاردان که گفته میشود حسابات بانکی پوهنتون مذکورازجانب وزارت مالیه مسدود گردیده است ، درحضورداشت معین وزارت مالیه مطرح بحث قرارگرفته وتاکید گردید که مسدودیت حسابات بانکی یک نهاد به معنی فلج آن اداره می باشد وپیشنهاد گردید تا وزارت مالیه درراستای بازگشایی حسابات پوهنتون مذکور اقدام نموده وهرآن نوع تعزیرات مالی دیگررا که خواسته باشند ازمجاری قانونی آن عملی نمایند.

      طبق یک خبردیگرهییت کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رئیس این کمیسیون ازنهاد تعلیمی، تحصیلی وکمپلکس مورا واقع ناحیه پنجم شهرکابل بازدید به عمل آورد.

      در نشست که دریکی ازدفاتر این مرکز صورت گرفت، رئیس وسایراعضای هییت  درمورد  اهداف، وظایف وفعالیت ها ، نقش کمیسیون در اصل وظایف پارلمانی ، قانونگذاری، نظارت از عملکرد حکومت ونماینده گی ازمردم معلومات ارایه نموده خواهان آن شدند که مسوولان مرکزمورا درمورد مشکلات، نارسای ها، امکانات و دستآوردهای شان  معلومات ارایه نمایند تا درحل آن پرداخته شود.

     درمقابل داکترعزیزالله امیر رئیس کمپلکس مورا ، ضمن استقبال وپذیرایی از اعضای کمیسیون پیرامون نهاد یادشده گفت کلمۀ مورا از کلمه مادر ومور گرفته شده  که هدف اساسی آن دسترسی اطفال، جوانان ونوجوانان قشر اناث به تعلیم وتحصیل در کشور می باشد وافزود   این مرکز درسال 1395ایجاد ومدت سه سال است که از کودکستان الی دوره ماستری زمینه تعلیم وتحصیل را دررشته های طب معالجوی ، اداره وتجارت ، کمپیوتر ساینس وپوهنحی تعلیم وتربیه مهیا نموده است وافزود در رشته های مذکور تا حال (210) تن محصل و در بخش انستیتوت طبی وعلوم صحی به تعداد 90 محصل در رشته های فارمسی،  قابله گی عالی ، نرسنگ عالی، رادیولوژی، انستیزی و پروتیز دندان مصروف تحصیل می باشند.

   موصوف درادامه سخنانش درمورد چگونگی جذب اطفال درکودکستان و عرضۀ خدمات تعلیمی در لیسۀ عالی مورا معلومات داده گفت بر علاوۀ مضامین تشویقی نصاب جدید معارف دراین نهاد قابل تطبیق واجرا می باشد.

    اعضای کمیسیون پس از استماع نظریات وپیشنهادات مسؤولین از صنوف درسی در پوهنتون ، لیسه وکودکستان رفته ازبخش های مختلف دیدار نمودند که محصلان وشاگردان  آن مرکز ازنحوه تدریس وفراهم آوری سهولتهای لازم ابراز رضایت نمودند.

       دراین بازدید مسؤولین نهاد تحصیلی مورا از اخذ تکس بلند مالیاتی ازسوی حکومت، بلند بودن مصارف برق و صفاکاری توسط شاروالی ابراز نارضایتی نموده خواهان توجه کمیسیون درزمینه شدند.

  در نتیجۀ هییت کمیسیون دریافتند، که تمامی نهاد های تعلیمی وتحصیلی و به خصوص پوهنتون مورا ، در قسمت اصلاح قوانین مشکلات زیاد داشته، نیاز است تا در اصلاح سیستم وتغییر آن قوانین بازنگری گردد تا برای دانش آموزان ودانشجویان ازنگاه کمی وکیفی سهولتهای لازم فراهم گردد.

   همچنان اعضای کمیسیون از نوع کار وفعالیت کمپلکس مورا از دورۀ کودکستان الی دورۀ لیسانس ستایش وقدر دانی نموده، ایجاد چنین مراکز را گام مثبت در عرصۀ ترقی وپیشرفت کشور عنوان نموده، وعدۀ سپردند که پیشنهادات ومشکلات نهاد مذکور را با مسولان ذیربط درمیان خواهند گذاشت.

درجلسه کمیسیون امورشورای های ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل روی گزارش ارسالی شورای ولایتی ولایت ننگرهار بحث واز کارکردها وتلاش های اعضای شورای ولایتی تقدیروستایش بعمل آمد ونیز مشکلات وپیشنهادات مطرح شده درگزارش فوق به مراجع مربوطه جهت اجراات ارسال گردید.

دربخش دیگری جلسه اقدام نیروهای نظامی پاکستان مبنی برایجاد تأسیسات درنقطه صفری ولایت خوست انتقاد بعمل آمده از جواب باالمثل نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان تمجید گردید وگفته شد که نباید پاکستان به اقدامات متوسل شود که باعث ایجاد تنش گردد.

دراخیر پیرامون اسناد وارده به کمیسیون بحث وجهت اجراات به نهادهای مربوطه ارسال شد.

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی حمله دیروزی نیروهای پاکستانی به خاک افغانستان خلاف تمامی اصول پذیرفته شده دانسته شد وعلاه گردیدکه سالهای متمادی پاکستان خاک افغانستان را مورد هدف قرارمیدهد ونباید بیشتر از این صبرمردم افغانستان را نادیده گیرد اعضای کمیسیون از عکس العمل نیروهای دلیرامنیتی ودفاعی ومردم ځاځی میدان ولایت خوست که توانستند جلو پیشروی نیروهای پاکستانی را بگیرد ستایش وقدردانی نمود همچنان ازشورای امنیت سازمان ملل متحدخواسته شد تا تخطی ها ویکه تازی های پاکستان را نادیده نگیرد ودرزمینه اقدام نماید.

دربخش دیگری جلسه از آغاز ثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه وشورای های ولسوالیها استقبال وحمایت صورت گرفت واز حکومت خواسته شد تازمینه برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه را مهیانماید واز کمیسیون مستقل انتخابات نیزتقاضابه عمل آمدتا درمراکز رای دهی تسهیلات لازم برای معلولین مدنظرگیرد ونیز درزمینه استخدام معلولین درمربوطات آن کمیسیون اقدام نماید.

27-Hamal97-Malolin.JPG 

دراخیر جلسه روی عرایض ومکاتیب واصله به کمیسیون بحث وتصامیم اتخاذشد.

در جلسه کمیسیون اقتصاد ملی،مالی وبودیجه به ریاست محمد عظیم قویاش،پیرامون خشک سالی ها دربرخی از ولایات کشور که باعث متضرر شدن مردم در بخش های زراعت و مالداری شده است ونیز از کمبود آب آشامیدنی صحی در آن مناطق نگرانی به عمل آمد و از حکومت خواسته شد تا در زمینه اقدام جدی نمایند.

در بخش دیگر جلسه گزارش ارسالی  وزارت زراعت،آبیاری ومالداری در مورد انکشاف باغداری،تنظیم آب،حفاظت از نباتات،توزیع تخم های زراعتی و ادویه جات بحث گردیده فیصله بران شد تا در یکی از جلسات کمیسیون،روسای تنظیم اب ومالداری وزارت زراعت حضور یافته از اجراات شان معلومات ارایه بدارند.

27-Hamal97-Mali.JPG 

درپایین جلسه مکاتیب واصله به بحث گرفته شد وجهت اجراات لازم به نهادهای مربوطه ارسال گردید.

  درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، پیرامون قضایای خشونت علیه زنان مباحثی صورت گرفته، خاطرنشان گردید که معافیت ازقانون وعدم مجازات ناقضین حقوق زن باعث شده که آمارخشونت علیه زنان درکشوربالا برود که به اساس گزارش های واصله درسال گذشته بیش از1200 مورد لت وکوب، ده مورد خودسوزی ، 57 مورد جراحت، 45 مورد کار اجباری و234 مورد قتل به ثبت رسیده است که اکثرقتل زنان با توجیهات حیثیتی وناموسی انجام می شود که بسیاری ازقاتلین فراری می باشند که باید درگرفتاری ومجازات عاملین خشونت علیه زنان، ارگانهای ذیربط توجه لازم را به خرچ دهند.

27-Hamal97-Zanan.JPG 

       دربخش دیگرجلسه ازفعالیت های عالیه رجایی یک دخترجوان که مصروف پرورش زنبورداری درولایت بلخ می باشد یاد آوری به عمل آمده گفته شد موصوف درمحیط سنتی محله اش یک فارم زنبور داری کوچک را ایجاد نموده وازاین طریق مصروف اعاشه واباته فامیل اش می باشد که تلاش های وی قابل تقدیر می باشد.

    دراخیرجلسه کمیسیون ، فرمان تقنینی شماره 146 درمورد قانون اجتماعات، اعتصابات ومظاهرات مطالعه وادامه بحث به نشست های بعدی موکول شد.