صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۶ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه پس ازظهر امروز با اعضای سازمان انجمن انسجام نخبه گان افغانستان ملاقات نمود.

 26-Hamal97-MUL2.jpg

دراین ملاقات چندتن به نمایندگی دیگران طی صحبتی ضمن ارایه معلومات پیرامون فعالیت های سازمان یادشده از تصامیم مشرانوجرگه شورای ملی درمسایل مهم کشوری ابراز امتنان وحمایت نموده گفتند امروز فیصدی بلند نفوس کشور را جوانان تشکیل میدهند اما طور که لازم است برای بهبود وضعیت زندگی آنان برنامه های لازم عملی نشده ونیززمینه کاریابی مناسب برایشان مهیا نمی باشد که ایجاب  می نماید رهبری حکومت مطابق تعهدات انجام شده گامهای عملی بردارد.

سپس نایب دوم مشرانوجرگه صحبت نموده نقش جوانان را درمسایل مختلف کشوری ارزنده تلقی کرد واز جوانان خواست تا سعی ورزند که از هرگونه تعصبات وبهره برداری های سیاسی دوری ورزند زیرا امروز افغانستان نسبت به هروقت دیگر نیاز به وحدت وهمدیگر پذیری دارد.