صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۶ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

     درجلسه روزیکشنبۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اعضای مجلس سنا ازآغاز ثبت نام رای دهندگان حمایت واستقبال نمودند.

 26-Hamal97-JAL1.JPG

      سناتوران ازشروع ثبت نام رای دهندگان که دیروزبا حضورمحمد اشرف غنی رئیس جمهور و داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت آغازگردید، پشتیبانی واستقبال نموده گفتند انتخابات از ارکان تحقق دموکراسی درنظام‌های مردم سالاری می باشد و باید حکومت افغانستان ازهمین حالا زمینه برگزاری انتخابات آزاد، شفاف وسراسری را مساعد ساخته، درپاکسازی مناطق ازوجود مخالفین وتأمین امنیت ساحات مذکور، تلاش‌های جدی نماید تا همه واجدین شرایط بتوانند فرصتی برای تشخیص کاندید مورد نظروپیکارهای انتخاباتی پیدا نمایند.

     سناتوران ثبت نام رأی ‌دهندگان را به منظورشرکت درانتخابات پیشروضروری ومهم دانسته ازهمه واجدین شرایط خواستند که درآن شرکت نمایند ونیز برخی گفتند مخالفین مسلح باید ازاین فرصت استفاده نموده دراین پروسه ملی شرکت ورزند.

     هکذا اعضای مجلس درحالیکه دیدگاه های شانرا درمورد توزیع تذکره های ورقی ومشکلات موجود در این زمینه را درمناطق دور دست به ویژه دربخش زنان ارایه نمودند، ازعدم آگاهی دهی درست به شهروندان ازاین پروسه ملی انتقاد نموده گفتند کمیسیون مستقل انتخابات وسایرمسوولان به شمول علمای کرام باید درآگاهی دهی آن توجۀ همه جانبه نمایند تا یک انتخابات قابل قبول برگزارگردد.

     شماری ازسناتوران گفتند طالبان مسلح دوشب پیش درولایت بغلان بازهم یک پایه برق وارداتی را انفجاردادند که درنتیجه آن نه مقامات بالایی، بلکه مردم فقیرکابل وچندین ولایت دیگر را ازنوربرق محروم ساخته ومشکل اقتصادی واجتماعی را به بار آوردند که باید حکومت افغانستان به هرطریق ممکن جلو اینگونه جنایات را گرفته اجازه ندهد که بیشترازین به اقشار محروم جامعه، صدمه برسد.

       درجلسه برخی اعضا ازخشکسالی شدید درشمال وغرب کشورشدیداً ابرازنگرانی نموده گفتند خشکسالی درولایات مذکور، گلوی مردم را می فشارد، کشت و زراعت درحال ازبین رفتن وحیوانات درحال هلاکت قراردارند که باید حکومت به ویژه وزارت زراعت ومالداری ووزارت دولت دراموررسیدگی به حوادث طبیعی، توجه جدی به خرچ داده درتدارک آب وعلوفه حیوانات اقدامات لازم نمایند.

26-Hamal97-JAL2.JPG 

      مشکلات شدید باشندگان ولایت نیمروزازکمبود آب آشامیدنی و زراعتی، یاد آوری ازشهادت یک تعدادهموطنان به شمول ولسوال خواجه عمری ولایت غزنی و نیروهای امنیتی دراثرحمله هراس افگنان وبحرانی بودن اوضاع امنیتی این ولایت، تلفات انسانی درولسوالی شیندند هرات و ولایت فراه ، شهادت قوماندان امنیه ولسوالی شهرصفای ولایت زابل، عدم امنیت درمسیرراه‌های مواصلاتی ولایت پکتیکا و اخذ پول ازرانند گان ازسوی افراد مسلح، جمع آوری ده‌ها میلیون افغانی پول مصرف برق ازسوی طالبان درولایت کندز، عدم حضوروزیرامورداخله درروزملاقات موعود دردفترکارش وبند نمودن مقرری ها، ترفیع وتبدیلی منسوبان ازسوی وی ومشکلات ناشی ازآن، اظهارتبریکی به رئیس جمهور کشوربخاطرکسب عضویت اش درانجمن دانشمندان پوهنتون جان هاپکینزامریکا وثبت شدن نام راشد خان یکی ازبازیکنان مشهورکشوردرکتاب گینس، یاد آوری ازکارخیریۀ یک تجار ملی بخاطراعمار یک جاده درمربوطات ناحیه هفتم شهرکابل، تاکید برایجاد میکانیزم قابل قبول برای جذب نیروهای اردوی محلی، تاکید برحل مساله سوریه به اساس تفاهم وگفتگو، گسترش نا امنی‌های روز افزون درولایات بدخشان، کندز، فاریاب، جوزجان ،سرپل، غزنی وغور تاکید بخاطرتقویت نیروهای امنیتی درولایت بغلان وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

     همینگونه موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبانک انکشافی اسلامی درمورد تطبیق پروژه سرک حلقوی شهرکابل همراه با نظریه حقوقی معرفی وغرض مطالعه به کمیسیون اختصاصی ارجاع شد.

     رییس مشرانوجرگه درجمع‌بندی موارد مطروحه، آغازثبت نام رایدهندگان برای انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی‌ها را مبارکبادگفته ضمن ابرازحمایت از این پروسه ملی خاطرنشان نمود که این مسئولیت همگان است تا برای موفقیت پروسه وآگاهی دهی به سایرهموطنان دست به کارشوند تا مردم شاهد یک انتخابات شفاف ودورازهرگونه تقلب باشند وتأکید داشت که سکتورامنیتی درتأمین امنیت مراکز ثبت نام، توجه نموده و زمینه اشتراک مردم را فراهم سازند.

    فضل هادی مسلم یار؛ منهدم ساختن پایه برق درولایت بغلان توسط مخالفین مسلح را نکوهش نموده گفت ازآنانیکه جزکشتار و ویرانی هدفی دیگر ندارند توقع نمیرود که اجازه دهند شهروندان درروشنایی به سرببرند وازمسئولین امنیتی بغلان خواست تا عملیات لازم را جهت سرکوب دشمن راه اندازی و زمینه را برای کارمندان فنی شرکت برشنا جهت نصب پایۀ برق مهیا سازند.

 26-Hamal97-JAL3.JPG

    رییس مجلس ازتلفات نیروهای امنیتی در برخی نقاط کشور تاسف نموده، ضمن ابرازتسلیت باخانواده های شهدا ازمسئولین امنیتی خواست تا تدابیرپیشگیرانه را برای مهارهمچو حوادث اتخاذ نمایند ونیزکمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی را مؤظف ساخت تا درزمینه با مسوولین مربوط یکجا کار نمایند ونیزدرمورد عدم حضور وزیرامورداخله درروزهای ملاقاتی نماینده گان مردم درشورای ملی وبیروکراسی ها درآن وزارت گفت که این موارد را باموصوف شریک خواهند ساخت .

      فضل هادی مسلم یارکسب عضویت محمداشرف غنی رییس جمهور کشور را درانجمن دانشمندان پوهنتون جان هاپکینز ایالات متحده امریکا مبارکباد گفته افزود هرکسی که افتخارات را به نام افغانستان رقم زند شایسته تقدیر واکرام می باشد.