صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزبه سلسه حمایت مجلس ازنیروهای امنیتی طی نشستی کارکرد های شماری ازمنسوبین دلیرامنیتی کشور را مورد تقدیر قرارداد.

 22-Hamal97-MUL1.JPG

دراین نشست نایب اول مجلس ازقربانی‌های نیروهای دفاعی وامنیتی درتأمین امنیت ودفاع ازاستقلال ،آزادی وتمامیت ارضی کشورتمجید نموده گفت تقدیرازنیروهای امنیتی کشوردرحقیقت یادآوری ازکارنامه ها، رشادت وفداکاری های نیروهای دلیرامنیتی مااست که درمیادین نبرد دربرابر تروریستان ودهشت افگنان قرارداشته ومیرزمند وابراز امیداوری کردکه جامعه جهانی طبق تعهدات شان درتجهیز،     تمویل وآموزش های مسلکی نیروهای دفاعی افغانستان همکاری های مؤثروهمه جانبه نماید.

نایب اول مشرانوجرګه بااهدای تقدیرنامه هاولوگوی مجلس به دگرمن محمدخالدامیری قوماندان کندک دوم کوماندو وبرخی منسوبین نیروهای امنیتی ازکارنامه هاوجانبازی های آنان ستایش نمود.

متعاقباً یکتن به نمایندگی ازسایرین،ازحمایت وپشتیبانی همیشگی مشرانوجرگه اظهارقدردانی نموده،گفت که قطعات کوماندو درکنارسایرنیروهای امنیتی کشورعملیات را علیه دشمنان وطن به پیش می برند وتلفات سنگینی به هراس افگنان وارد نموده ووعده سپردکه درسرکوب دشمنان مردم تااخرین رمق حیات خواهند رزمید.