صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

   درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای جلسات عمومی هفتۀ بعدی تعیین و روی تنظیم کاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.

  دربخش نخست جلسۀ با داکترغلام فاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی شکایات واصله ازعدم حضورشماری ازارکین حکومتی درنشست های کمیسیونها وحتی جلسات عمومی انتقاد به عمل آمده ؛ گفته شد برخی مسوولان به شمول وزرای صحت عامه، امورخارجه، مالیه، مشاورشورای امنیت ملی ورئیس شورای عالی صلح  باوجود دعوت های مکرردرنشست های کمیسیونهای مشرانوجرگه اشتراک نمی نمایند و باید این مساله درکابینه د.ج. ا.ا. مطرح گردد.

22-Hamal97-Komita-Rowasa.JPG 

  سپس وزیردولت درامورپارلمانی ازاجراات خویش دردعوت اراکین حکومتی معلومات ارایه نموده، گفت عزت شورا عزت مملکت می باشد واراکین حکومتی طبق صراحت قانون اساسی مکلف اند که به نماینده گان مردم درشورای ملی پاسخ ارایه نمایند واطمینان داد که فرمایشات اعضای کمیته روسا را دراجندای کابینه شامل خواهند ساخت تا مورد بحث قرار گیرد.

   بعداً درکمیتۀ روسا فیصله شد که درنشست عمومی ۲۶ حمل مجلس، علاوه ازمباحث آزاد، مطابق فیصله قبلی مشرانوجرگه مسوولان امنیتی ولایت بغلان بخاطردستاوردهای شان مورد تقدیرقرارگیرد و ودرنشست عمومی روزسه شنبه مورخ۲۸ حمل ضمن بحث آزاد روی قانون اجتماعات، اعتصابات، وتظاهرات وفرمان تقنینی شماری ۱۵۵ درمورد ضمیمه شماره(۱) قانون صحت مباحثی صورت گیرد.

  همچنان درکمیته روسا سؤقصد به جان سناتورمحمد عثمان رحمانی درمربوطات ناحیه هفتم شهرکابل وافزایش گراف جرایم جنائی دراین ساحه صحبت گردیده به کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وظیفه سپرد شد که این مسایل را با سرپرست قوماندانی امنیه کابل ورئیس امنیت ملی کابل مطرح و گزارش اجراات خویش را ارایه بدارد.