صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ،امروز دردفترکارش باهیئت بنیاد معارف کشور ترکیه ملاقات نمود.

دراین ملاقات احمدترکمن رئیس هیئت پیرامون فعالیتهای بنیاد معلومات داده گفت که بنیاد مذکور سال گذشته ازسوی رئیس جمهورکشورترکیه تاسیس گردید که در36کشورجهان با داشتن یکصد مکتب فعالیت دارد که در سال جاری به دوصد باب ارتقا خواهد یافت .

21-Hamal97-MUL1.JPG 

موصوف بسته شدن مکاتب- افغان –ترک در کشور را تکذیب نموده افزود مکاتب افغان- ترک که قبلاًازسوی فتح الله گولن حمایت میگردید ازاین پس ازسوی حکومت ترکیه مدیریت وحمایت می شودوافزودبراساس تفاهمنامه که میان مقامات وزارت معارف افغانستان وترکیه به امضارسیده است انتقال مدیریت این مکاتب به حکومت ترکیه واگذارمیگردد وکیفیت مکاتب افغان ترک نیزبهبودخواهدیافت .

سپس نایب اول مجلس سناباابرازتشکری ازهمکاری های کشورترکیه به افغانستان ،ازروابط حسنه ودیرینه میان دو کشور یادآوری نموده گفت مبنای دوستی مردمان ما بیشترروی مشترکات دینی وفرهنگی استوارمی باشد واز تداوم فعالیت مکاتب افغان – ترک در افغانستان وکمک های آن کشور ابراز خرسندی نمود .

طبق یک خبردیگرداکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه، طی نشستی خواست های بزرگان ومحاسن سفیدان ساحه آببازک ولسوالی محمدآغه ولایت لوگرررابارئیس پلان وپالیسی وزارت صحت عامه ومسوولان موسسه کف یا(مواظبت ازخانواده های افغان )درمیان گذاشت.

21-Hamal97-MUL2.JPG 

دراین دیدارآنان ضمن مطرح ساختن برخی مشکلات محیطی شان، خواهان ارتقای کلنیک صحی به شفاخانه 30بسترگردیدند وعلاوه نمودندکه بنابرنبودعرضه خدمات بهترصحی ومحدودبودن پرسونل صحی، اهالی منطقه به مشکلات جدی مواجه می باشند.

سپس مسوولان متذکره ضمن ارایه برنامه وپلان های شان وعده سپردند که باتوجه به امکانات به خواستهای آنان رسیدگی صورت خواهدگرفت.

نایب دوم مجلس دسترسی مردم به خدمات صحی راازاولولیت های کاری حکومت دانسته، ابرازامیدواری کرد که مسوولان ذیربط درقسمت ارتقای مرکزصحی ساحه مذکوراقدام جدی نمایند.

هکذا داکترمحمدآصف صديقي نايب دوم مشرانوجرګه بعد ازظهر دیروز درحضورداشت ده ها تن از بزرګان مشکلات محيطي  ولایت لوگر را با والي وقوماندان امنيه آن ولایت مطرح نمود.

در اين ملاقات که درمقر شوراي ملي تدويريافته بود چند تن به نمايندګي ديګران طي صحبتي عدم جلوګيري از غصب صدهاجريب زمين درولسوالي محمدآغه باموجوديت فيصله هاي نهايي محاکم سه ګانه، کمبود انرژي برق، نبودامنيت،افزايش ترورها، عدم تطبيق پروژه هاي عام المنفعه، استملاک زمين ها، نارضايتي مردم از تلاشي هاي شب هنگام، موجوديت فسادگسترده در رياست معارف، ايجاد وحمايت از خيزش مردمي وتأسیس دارالعلوم درولسوالي محمدآغه، توجه به پارکهاي صنعتي، نبود امکانات صحي را از مشکلات ونياز هايشان دانسته از نايب دوم مشرانوجرګه ومسولين ملکي ونظامي اداره محلي لوګرخواستند تا به اين موارد توجه جدي نمايند.

 20-Hamal97-MUL4.JPG

سپس محمدانوراسحق زی والي لوګر درصحبت هايش از همکاري مردم با اداره محلي به نيکويي ياد نموده ضمن تأييدي شماري زيادي ازمشکلات تعهد سپرد که موارد مطرح شده را پيګيري وبراي حل آن اقدام خواهدکرد وي افزود همين امروز چهار پروژه انکشافي را درولسوالي محمدآغه افتتاح ونيز۲۹ باب مکتب به اين ولسوالي درنظرګرفته شده است.

باالترتيب لوی پاسوال عصمت الله عليزی قوماندان امنيه آن ولایت ازآغاز عمليات نظامی درمناطق ناامن یاد آوری نموده گفت نيروهای امنيتي مسؤليت تأمين امنيت وحفظ جان ومال مردم را دارند ونبايد به بهانه هاي مختلف سبب آزار واذيت هموطنان ما ګردد، جنرال عليزئ افزود درهماهنګي با ادارات مرتبط جلو غاصبين را درولسوالی محمدآغه خواهد گرفت وبه کسی اجازه اعمار خانه های جدید داده نخواهدشد.

درپايين جلسه داکترمحمدآصف صديقي نايب دوم مشرانوجرګه فراهم سازي تسهيلات براي شهروندان وحفظ آزادي ها ودفاع از حقوق مردم را از مکلفيت هاي حکومت دانسته از مسؤلين ولايت لوګرخواست تا به مشکلات وپيشنهادات باشندګان ولايت لوگر ولسوالي محمدآغه طور جدي رسيدګي نمايند داکتر صديقي با بزرګان ولايت لوګر نيز تعهدسپردکه موارد فوق را بامقامات حکومت مرکزي نيز پيگيري خواهد کرد.