صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

    دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

  درجلسه فوق العاده کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول با سرپرست شاروالی کابل پیرامون مسایل مربوطه مباحثی صورت گرفت.

     درجلسه درحالیکه شماری ازسناتوران ازکارکردهای مثبت سرپرست شاروالی کابل درقسمت بازسازی ونوسازی جاده ها، اعمارجویچه ها وبرخی مسایل دیگریاد آوری نموده، اما ازعدم اشتراک وی درجلسات برخی کمیسیونها انتقاد گردید. متعاقباً اعضای کمیته روسا پرسش های پیرامون چگونگی ارایه خدمات درشهرک پدوله، افزایش سگ های ولگرد ، نظافت شهر، جلوگیری ازتجمع آب های باران، پخته کاری جاده ها عمومی وکوچه های فرعی ، چگونگی پیشرفت کار میتروبس، جلوگیری ازفساد درآن اداره، حل مشکلات معلولین، اعمار بلند منزل های خود سردرساحات مسکونی وعدم توجه به کیفیت مواد ساختمانی، تدابیربرای رفع ازدحام ترافیکی وجمع آوری موانع کانکریتی وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

20-Hamal97-Komita-Rowasa.JPG 

     پوهنیارعبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل درپاسخ هایش ضمن اطمنیان ازحضور درنشست های کمیسیونهای مربوط مشرانوجرگه وتفویض صلاحیت به سایرمسوولان آن اداره، گفت کاربنیادی تاسیسات خدماتی به خصوص اعمارسرک پروژه دشت پدوله جریان داشته ودرسال جاری بودجه شاروالی طورعادلانه تقسیم شده است وافزود امسال 650 کیلومتر جاده ها درشهرکابل قیریزی ویا پخته کاری خواهند شد که با تکمیل شدن آن مشکلات زیاد جاده های شهرکابل مرفوع می گردد.

   موصوف درحالیکه ازدستاوردهای آن اداره معلومات ارایه می نمود گفت تا ختم سال 1397 میتروبس ازسرای شمالی الی برکی شهرکابل به بهره برداری سپرده وکارپروژه دیگر آن درساحه کارته نو آغاز خواهند شد.

   سرپرست شاروالی کابل درتوضیحاتش ازتقسیم وظایف میان پولیس وشاروالی یاد آوری نموده، گفت بلند منزل های خودسر که درساحات مسکونی اعمار می گردد؛ شاروالی کابل مسوولیت خویش را ادا نموده پولیس کابل مکلف است تا از اعمارآن جلوگیری نماید ونیزافزود بنابرمشکلات امنیتی درامتدادبرخی جاده ها ازسوی پولیس موانع گذاشته شده است که این کارباعث ازدحام ترافیکی درشهرکابل گردیده امیدواریم که مشرانوجرگه درزمینه راه های مناسب را درمشوره با مسولان امنیتی  دریافت نماید.

    همچنان حبیب زی درموردایجاد کمیسیونها بخاطرحل مشکلات معلولان وورثه شهدا واستخدام صفاکاران معلومات ارایه نموده؛ گفت امیدواریم که باشنده گان شهرکابل درپاکی وصفایی شهرکه وظیفه همه است همکاری لازم نموده کثافات را درجای معین آن تخلیه نمایند ونیزاز تطبیق واکسین برای جلوگیری ازافزایش نسل سگ های ولگرد وتداوی آن یاد آوری نمود.

   دراخیرمحمد علم ایزدیارنایب اول مجلس ضمن تاکید برهماهنگی بیشترمیان شاروالی وپولیس گفت ایجاب می نماید که آن اداره قضایای که طورمستند ازسوی سناتوران ارایه شده پیگیری وازنتیجه به مشرانوجرگه اطمینان دهد ونیزاداره شاروالی کابل لست تمامی تخلفات را که درمورد اعماربلند منزل ها صورت گرفته دراختیارمجلس قراردهد تا برمبنای آن مسوولان ذیربط مورد بازپرس قرارگیرند.