صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت.

درجلسه کمیسیون امور دینی فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار سوالات در رابطه به چگونگی پروسه حج فرضی سال روان؛ توزیع سهمیه حجاج در سطح ولایات ،امتحانات علمای کرام ، افزایش سهمیه حج، تبدیل شدن قبرستان ها به مراکز معتادین مواد مخدر و عدم توجه مسولین دولتی درزمینه ، یاداشت های اعضای کمیسیون از سفر ولایت کندهار که درآن مشکلات وچالش های فراه راه ریاست ارشاد،حج واوقاف وعلمای کرام مبنی بر رسمی یاختن برخی مساجد و توجه لازم به مدارس دینی ،تأمین امنیت علمای کرام،نبود امکانات ترانسپورتی ودور بودن فاصله ریاست ارشاد، حج واوقاف از شهر،عدم اجرای به موقع تخصیص بودجوی، توجه به اعمار تعمییر مجتمع برای طبقه اناث درحاجی کمپ،بازسازی عیدگاه ولایت کندهار،افزایش تشکیل علمای کرام ومسئولین اداری ریاست حج وتکمیل پروژه اعمار مسجد جامع عمرکندهاری تذکر رفته بود از فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج واوقاف پرسیده شد.

در مقابل وزیر ارشاد حج اوقاف طی صحبتی گفت این وزارت در تناسب با سال های قبلی سهولت های لازم برای حجاج فراهم نموده  چنانچه طی دوسال به نفع حجاج در مصارف آنان بالغ به14 ملیون دالر کاهش آمده است امیدواریم درسال جاری سهولت های بیشتر برای حجاج فراهم گردد تا زاییرین به سهولت عازحج بیت الله اعزام گردند.

آقای عثمانی گفت که پروسه رقابتی استخدام علما در وزارت حج به شفاف ترین وجه به پیش برده شده است که این پروسه به صورت تدریجی در سال های آینده افزایش خواهد یافت ونیز در قسمت مشکلات صالون فاتحه خوانی وقبرستان ها گفت.که بیشتر امور آن مربوط اداره شاروالی بوده، اما برای بهبود وضیعت آن تعهد همکاری نمود.

وزیر ارشاد،حج واوقاف  در قسمت عقد قرار داد های انتقال حجاج اظهار داشت با سهیم ساختن شرکت هوایی آریانا افغان و شرکت هوایی کام ایر، درانتقال حجاج این وزارت آمادگی کامل داشته و برای سی هزارتن زائرین حج به صورت انلاین پاسپورت ها اماده وهیچ نوع مشکل وجودندارد وپروسه امور حج سال جاری به تاریخ اول ثور رسمآ آغاز خواهد شد.

موصوف ضمن ابرازنگرانی مبنی برامنیت علما، از اعضای کمیسیون خواست تا از طریق مردم با علمای همکار بوده نگذارند که دشمن از فرصت استفاده نموده وعالمان دین را به شهادت برسانند ونیز برای  رسیدگی به مشکلات علمای کشور وعده همکاری نمود.

 18-Hamal97-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون امورشهدا ومعلولین به ریاست نفیسه سلطانی، فیض محمد عثمانی وزیرارشاد، حج واوقاف درمورد سهمیه معلولان درپروسه حج وسایر مسایل ذیربط  به ویژه سهم پنج فیصد معلولان وورثه شهدا معلومات ارایه نمود.

  موصوف ضمن ارایه توضیحاتی گفت درسال های پسین سهمیه معلولین وورثه شهدا خیلی کم بود ولی درسال گذشته به مصرف حکومت 110 تن ازمرکز و170 تن دیگر ازولایات به حج بیت الله شریف اعزام گردیدند وحالا درمورد چگونگی اعزام این قشرجامعه به زیارت حج بیت الله شریف کارجریان دارد.

وی گفت معرفی معلولان درپروسه حج از مرکزده فیصد وازولایات پنج فیصد می باشد ومشمولین ولایات که زیاد باشند درمیان شان بخاطربرقراری عدالت قرعه کشی صورت می گیرد.

وزیرارشاد، حج واوقاف همچنان درمورد  تنظیم ورثه شهدا درپروسه حج فرضی به مصرف دولتی معلومات ارایه نموده گفت یکتعداد ورثه شهدا درسال های گذشته ازطریق سکتورامنیتی واداره امورکشورغرض ادای حج فرضی اعزام گردیده اند.

دراخیرجلسه ، حضور یکتن ازنماینده کمیسیون درپروگرام های مربوط  بخاطربهبود امورضروری دانسته شده وبه آن تاکید به عمل آمد.

همینگونه درجلسه پیرامون علل وعوامل قتل یکتن ازمعلول دستفروش درساحه قلعه فتح الله شهرکابل توسط یک عراده موتر، صحبت گردیده تاکید به عمل آمد که ارگان های مسوول این حادثه را پیگیری جدی نماید.

دراخیرجلسه روی ضمیمه شماره (1) طرح قانون صحت، ماده وارصحبت گردیده وبعد ازارایه ملاحظات ضمیمه مذکور مورد تایید قرارگرفت.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت اسامی نیک محمد که بیش ازدوهزار جریب زمین ملکیت های وزارت دفاع ملی را درساحات مختلف به شمول کندهار وسمت شمال  به اجاره گرفته وپول تضمین را نیزتحویل نموده اما موصوف مدعی است که حاصلات وی به اثرآفات طبیعی ازبین رفته وبیش ازدوملیون دالرخساره مند شده است وباید جبران خساره به وی پرداخت گردد.

هکذا شکایت واصله تعدادی ازفارغان فاکولته های حقوق پوهنتون های داخل وخارج ازکشور مبنی برعدم جذب شان درچوکات وزارت دفاع ملی استماع وتاکید گردید که ادارات مکلف اند که درجذب کادرهای علمی حقوقی تدابیرلازم اتخاذ نموده  وازدانش مسلکی آنها استفاده نمایند.

همینگونه عدم حضورمکرر رئیس شرکت هیواد وال درنشست کمیسیون باعث شد که به شکایات یکتعداد ازانجنیران وکارمندان آن شرکت که درپروژه جاده جبل السراج- محمود راقی کار نموده ولی حقوق شان پرداخت نگردیده است رسیده گی صورت نگیرد اما کمیسیون تاکید نمود درصورت عدم حضور رئیس شرکت مذکور درنشست بعدی موضوع ازمجاری قانونی پیگیری خواهند شد.

دراخیرجلسه علاوه ازارجاع شماری ازعرایض به نهادی های ذیربط خاطرنشان گردید که درنشست های کمیسیون شاکی یان ازمرکزوولایات حضور یافته ولی برخی مسوولان درجلسه شرکت نمی نمایند که این کار آنها باعث می شود که شکایت کننده گان به مشکلات اقتصادی نیز روبرگردند وباید مسوولان حکومتی درقبال مردم احساس مسوولیت نموده درنشست های معینه کمیسیون حضوریابند.

 18-Hamal97-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس از اقدام  وبرنامه ریزی ریاست عمومی خزینه تقاعد مبنی برپرداخت حقوق متقاعدین که ازسال گذشته باقی مانده است استقبال گردیده تأکید شد که باید ارگانهای ذیربط در اجرای حقوق متقاعدین به وقت معینه آن اقدام وتوجه لازم نمایند زیرا متقاعدین کشور سالهای زیاد عمرخویش را در راه خدمتگذاری به افغانستان مصرف نموده ازسوی دیگر پرداخت حقوق تقاعد مطابق به قانون از حق ایشان می باشد.

دربخش دیگرجلسه درمورد سفرهیئت پاکستانی به ریاست نخست وزیرآنکشوربه کابل نظریات شانرا ارایه نموده گفتند تجربه های گذشته نشان داده است که رفت وآمد های هیئت ها میان دوکشور نتایج مثبت درقبال نداشته حتی دربعضی موارد افغانستان شاهد تشدید حملات وجنگ ها نیز بوده است وهنوز لانه های امن تروریستی درآنسوی خط وجود داشته وتروریستان نیز ازآنجا حمایت وتجهیز می شوند.

رییس واعضای کمیسیون خاطرنشان ساختند که تروریزم پروری به نفع هیچ کشور نبوده مقامات پاکستان باید تلاش ورزد تا بعد از ورود هیئت مقامات بلندپایه اش به کابل درگفتگوهای صلح صادق بماند ودربرابر تروریستان مبارزه واقعی رویدست گیرد وبه مثابه کشور مسلمان وهمسایه افغانستان گامهای عملی برای بهترشدن روابط وحمایت از پروسه صلح افغانستان نماید.

18-Hamal97-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی ، نشرقانون مراسم عروسی درجریده رسمی کشور یک گام مثبت تلقی گردید و تاکید شد که ارگانهای ذیربط درتطبق قانون مذکورتلاش های جدی را به خرچ دهند.

این قانون که ازسوی مجلسین شورای ملی تصویب داری 4 فصل 25 ماده  می باشد که برمبنای آن هیچ یک ازاولیا اقارب عروس نمی تواند به مناسبت ازدواج یا عروسی دختر، پول ویا چیزی دیگر بنام های طویانه، شیربها، ولور، قلین، گله، پیشکی، جهزیه بگیرد ونیز دراین قانون تحمیل واجباری ساختن تحایف بنام عیدی، رمضانی، نوروزی وامثال آن منع بوده و در قانون تعداد مهمانان از هردو طرف مشخص می باشد وکسانی که ازقانون مذکور سرپیچی نمایند مورد پیگرد قانونی قرارگرفته جریمه خواهند شد.

دربخش دیگرچلسه روی فرمان تقنینی شماره 146  درمورد قانون اجتماعات، اعتصابات، مظاهره وتحصن صحبت گردیده قرارشد که درنشست های بعدی نیزروی آن درحضورداشت کارشناسان ذیربط صحبت به عمل آید.

 18-Hamal97-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا، قرار بود وزیرفواید عامه، معین حفظ ومراقبت سرکهاوبرخی مسئولین آنوزارت همراه با رییس شرکت قرار دادی سرک حلقوی ولایت جوزجان پیرامون چگونگی پیشرفت کارعملی پروژه سرک مذکور، گزارش سال قبلی وبرنامه های سال روان، کارسرک دوم کابل- جلال آباد، شاهراه سالنگ وبدیل آن، شکایت شرکت ساختمانی باختر، پاسخ به پرسش های سناتوران ولایات غزنی، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، جوزجان وبدخشان درمورد پروژه های مربوط این وزارت درجلسه امروز معلومات ارایه نمایند؛ اما بنابر معاذیر نامعلوم حضور نیافتند ودرزمینه فیصله صورت گرفت تامسئولین یاد شده درجلسه بعدی کمیسیون حضور یابند.

به همین ترتیب ازسرپرست شاروالی ولایت کابل جهت ارایه توضیحات دررابطه به گزارش سال قبلی وارایه برنامه های سال جاری، موجودیت مشکلات دربخش های تنظیف وسرسبزی، اعماربلندمنزل های خودسرانه، ابهام درقرار دادها وموجودیت فساد درآن اداره، مشکلات درپروژه های سرکسازی، جمع آوری عواید، غصب زمین ها،موضوع استملاک، ازدحام ترافیکی، چگونگی پیشرفت کارترمینال ها ومیتروبس کابل، مشکل کانالیزایسیون، غیرمعیاری بودن کارساخت سرک کارته نو وبرخی موارد دیگر که حتی از دوسال بدینسو درکمیسیون باقی مانده است؛ دعوت به عمل آمده بود اما سرپرست شاروالی کابل حضور نیافت.

رییس کمیسیون موصوف را یک شخص فاسد وبی کفایت دانسته فیصله به عمل آمد تا هیئت کمیسیون از اداره شاروالی کابل بازدید نظارتی بعمل آورد.

درپایان از رییس ناحیه دوازدهم، آمرحوزه ومسئول ترافیک آن ناحیه نیز درمورد شکایت باشندگان دولت آباد ناحیه متذکره مبنی برازدحام ترافیکی دعوت شده بود اما به جز مسئول ترافیک دیگران درجلسه حضور نیافتند وعدم حضور شان باعث  انتقاد کمیسیون قرارگرفت.

 18-Hamal97-Mukhabirat.JPG

درجلسه گفته شدکه آمرحوزه دوازدهم دربرخی موارد درازدحام مقصر بوده روی این ملحوظ موضوع به قوماندانی زون 101آسمایی کابل راجع وازآنان خواسته شد به مشکلات مردم ساحه یادشده رسیدگی نموده ازاجراات خویش کمیسیون را درجریان قراردهد ودرصورتیکه رییس ناحیه وآمرحوزه دوازدهم به وظایف شان درقبال حل مشکلات رسیدگی ننمایند به مراجع عدلی معرفی خواهندشد.

      درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست صالحه مهرزاد معاون کمیسیون، روی نامه بانک مرکزی کشور درمورد چگونگی نظارت ازبانکهای خصوصی دولتی درحضورداشت برخی مسوولان در دارالانشای مجلس سنا استماع وملاحظاتی که موجود بود در روشنی قوانین نافذه مورد بحث قرارگرفته، تصامیم اتخاذ شد.

   دربخش دیگرجلسه طرح ده فقره ئی مستوفیت وریاست اقتصاد ولایت بغلان درمورد فعال سازی تصدی های دولتی وچگونگی استخراج وفعال سازی معدنیات درآن ولایت مطالعه و طرح مذکور مورد تایید قرارگرفت اما بخاطرغنی سازی بیشترتصمیم اتخاذ شد که روی طرح مذکور درنشست های بعدی نیزصحبت گردد. گفتنیست طرح مذکور درده فقره ترتیب وغرض اجراات عنوانی ریاست جمهوری وریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی ارجاع شده است.

 18-Hamal97-Mali.JPG

 درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست محمد عثمان رحمانی  معاون کمیسیون، پاسوال عبدالرازق امیری معین محافظت عامه وزارت امورداخله، دگرجنرال عبدالحمید حمید معاون لوی درستیزقوای مسلح وهارون ظریف مسوول پروژه تاپی وزارت معادن وپترولیم پیرامون چگونگی تامین امنیت ، چگونگی سروی ودیزاین، مسایل حقوقی واهمیت پروژه  تاپی معلومات داده اطمینان دادند که با نهایی شدن کارهای مقدماتی وامضای موافقتنامه ها کارپروژه مذکور عملاً آغاز خواهند شد.

   دربخش دیگرجلسه پیرامون سفرصدراعظم پاکستان به کابل ودید وبازدید وی با رهبران حکومت وحدت ملی وسایرمسوولان مباحثی صورت گرفت.

درجلسه تذکررفت دراین سفر پیرامون صلح با طالبان وهمکاری آنکشور درزمینه، مبارزه با تروریزم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان، پروژه تاپی، برق کاسا یکهزهار وخط آهن میان افغانستان وپاکستان صحبت گردیده خاطرنشان گردید که کمیسیون ازبرنامه عمل پاکستان شک داشته ولی امیدواراند که چنین نشست ها بتواند مشکلات اساسی را برطرف وصلح وثبات درمنطقه به ویژه افغانستان تامین گردد.

 18-Hamal97-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، تورنجنرال عبدالنصیرضیایی قوماندان فرقه 111 درمورد شکایات واصله وکارکردهای آن ارگان به اعضای کمیسیون معلومات ارایه نمود.

به گفته موصوف فرقه 111 محاربوی بوده طبق دستوررئیس جمهور وسایرمسوولان ذیربط اجراات خویش را انجام می دهند وافزود اصلاحات درصفوف آن بخش ادامه داشته وحالا ازکندک هوایی انتقالات ارزیابی توسط سه کمیسیون مؤظف به پیش می رود.

همچنان موصوف ضمن اینکه درمورد تبدیلی ها وصلاحیت قوماندانی مذکور روشنی می انداخت ازفعالیت های محاربوی ودستاوردهای فرقه 111 درمرکز وولایات یاد آوری نمود.

هکذا درجلسه  با مشاورحقوقی ریاست عمومی امنیت ملی، آمرآرشیف افسران ومعاون آرشیف ریاست پیژنتون وزارت امورداخله پیرامون برخی مسایل ازجمله رهایی برخی طالبان توسط پول ازسوی سارنوالی نظامی، سرگردانی افسران درپیژنتون وبرخی مسایل دیگر صحبت به عمل آمد.

نخست مشاور حقوقی ریاست عمومی امنیت ملی درمورد چگونگی گرفتاری مظنونین ونظارت نهاد های حقوق بشری اززندانیان به ویژه حقوق بشر، یونما، سارنوالی وصلیب سرخ یاد آوری نموده گفت این نهاد ها از روند کار نظارت می نمایند ونیز مسوولان وزارت امورداخله ضمن ارایه توضیحاتی گفتند آمریت آرشیف افسران ازچند ماه بدینسو لغو گردیده واطمینان دادند که دردرج سوانج افسران تدابیربیشتراتخاذ خواهند شد وتاکید داشتند که باید تشکیل آن بخش اضافه گردد.

کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان یک سلسله هدایات لازم را بخاطربهبود کار ارایه نموده تاکید داشتند که باید این راهنمایی ها مورد توجه قرارگیرد تا مشکلات که موجود می باشد تاحدی زیادی مرفوع گردد.

همچنان درجلسه ازفداکاریهای یکتن ازمنسوبان امنیتی دلیرکشور بنام بصیرخان که دردفاع ازوطن شش عضو خانواه خویش را ازدست داده وخودش نیزچندین بارزخم برداشته یاد آوری گردیده تاکید به عمل آمد که باید این شخص ازسوی وزارت امورداخله مورد تقدیرقرارگرفته ودرضمن درقسمت جابجای وی دریکی ازسمت های پیشنهاد شده اقدامات لازم صورت گیرد.

 18-Hamal97-Dfai.JPG

   گفتنیست که درآغازجلسه روی حادثه ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز صحبت گردیده خاطرنشان گردید که هرگونه عملیات درمساجد وسایر امکان مقدسه غیرقابل بوده باید ازان جلوگیری به عمل آید ونیزاعضای کمیسیون به روح شهدای ملکی حادثه مذکور اتحاف دعا نمودند.