صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای جلسات عمومی هفتۀ بعدی تعیین و روی برنامه های کاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.

 15-Hamal97-Komita-Rowasa.JPG

      درکمیتۀ روسا فیصله شد که درنشست عمومی ۱۹ حمل مجلس، علاوه ازمباحث آزاد، روی فرمان تقنینی درمورد (طی مراحل، نشروانفاذ اسناد تقنینی) کارصورت گیرد ودرنشست عمومی مورخ۲۱ حمل    وزرای صحت عامه ومبارزه با مواد مخدر، معین مربوطه وزارت امورداخله همراه با سرپرست قوماندانی زون ۱۰۱ آسمایی درمورد جمع آوری وتداوی معتادین مواد مخدر، معلومات دهند.

     همچنان درکمیته روسا فیصله گردید که سرپرست شاروالی کابل درنشست فوق العاده کمیته رؤسا بتاریخ ۲۰ حمل اشتراک وپیرامون شکایات واصله علیه آن اداره، چگونگی تنظیم عراده جات وترمیم جاده ها گزارش دهد و نیز وزیردولت درامورپارلمانی به خاطرتنظیم بهتردعوت اراکین حکومتی درنشستی های عمومی وکمیسیونها درجلسه نوبتی کمیته روسا اشتراک نماید.

       هکذا درکمیته روسا فیصله شد که مدال آوران وقهرمانان عرصه ورزشی درنشست های عمومی مجلس سنا ومقامات حکومتی که کارکردهای شان قابل تحسین است ازسوی هییت اداری ویا کمیته روسا مورد تقدیرقرارگیرند.

      همینگونه درکمیته روسا درمورد امورکاری کمیسیونها، چگونگی نحوۀ بازدید مشاهدین ازمجلس سنا، سفرهای نظارتی به ولایات وبرخی موضوعات دیګر بحث وتصامیم ګرفته شد