صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

  درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازدستاوردهای سید سعادت منصورنادری وزیرشهرسازی ومسکن تقدیر و ازداکترنجیب خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی استجواب به عمل آمد.

14-Hamal97-JAL1.JPG 

   اما درمباحث آزاد جلسه، سناتوران باردیگرازکاروان صلح خواهی هلمندیان وجنبش عدالتخواهانۀ پشتونهای آنسوی خط دیورند به نیکویی یاد آوری نموده واعضای مجلس به رسم حمایت از این تظاهرات وحرکت های عدالتخواهانه، کلاه سرخ رنگ مزاری راکه یکی از رهبران جنبش نجات پشتونها در جریان مبارزات مدنی پوشیده بود به سرنموده گفتند هرمبارزه ایکه در اینجا وآنجا به آزادی مردم از ظلم وبی عدالتی کمک کند؛ از آن حمایت می‌کنیم.

     همچنان درجلسه شماری ازاعضای مجلس، حملۀ هوایی دیروز بر یک مدرسۀ دینی درمنطقه دفتانی ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز آنهم درمراسم دستاربندی حافظان قرآنکریم راحادثه نهایت دلخراش وبیرحمانه توصیف نموده؛ گفتند که این بمباردمان، تلفات گسترده انسانی را به بارآورده و حدود سی تن طالبان مسلح ومتباقی ده ها تن افراد ملکی وطلبه های خورد سال مدرسه دینی تلف ومجروح شده اند که باید علل وعوامل آن شناسایی و کسانیکه مقصر اند مورد پیگرد قرارگیرند وافزودند هیچگونه توجیه ی وجود ندارد که بخاطرچند هراس افگن، افراد ملکی شهید ویا زخمی ومکاتب ومدارس آماج حمله قرارگیرند؛ ورنه طالبان محلات قومانده مشخص دارند ومسیرگشت وگذار آنها نیز آشکار می باشد چرا آن محلات مورد حمله قرار نمی گیرند ونیز گفته شد که اخیراً درولسوالی جرم ولایت بدخشان دراثرحملات غیردقیق نظامی، تعداد افراد ملکی نیز ازبین رفته اند که چنین حملات فاصله بین مردم وحکومت را بیشتر می سازد.

 همچنان درمباحث آزاد، آمدن صدراعظم پاکستان درهفته آینده به کابل، از برگذاری میله های عنعنونی شهروندان به شمول میله گل ارغوان درپروان، میله گل نارنج درننگرهار، ابرازتشکری ازرئیس جمهوربخاطرافتتاح چندین پروژه عام المنفعه درولایت پکتیا وتاکید برانکشاف متوازن، غصب زمین وکشتارمردم فلسطینی توسط رژیم اشغالگراسرائیل، تاکید برمدیریت خوب انتخابات ازسوی کمیسیونهای انتخاباتی، افزایش شرکتهای کمیشنکار دراطراف سفارت ترکیه وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

درجمع بندی موارد یاد شده رییس مجلس گفت مبارزات که برای عدالت خواهی وتأمین صلح درهرگوشه وکنار انجام یابد مورد حمایت وقدردانی این مجلس می باشد زیرا مشرانوجرگه نیز خواهان تأمین صلح سرتاسری وتأمین عدالت می باشد وانتظار برده می شود که حکومت نیز ازطریق جامعه جهانی بکوشد تا به خواستهای صلح طلبانه شهروندان کشور گوش دهد وتروریستان را وادارد که تن به مذاکرات دهند.

14-Hamal97-JAL2.JPG 

فضل هادی مسلم یار از اعضای مجلس نیز ابراز امتنان نمودکه به پاس مبارزات وبلندکردن ندای صلح شهروندان وپشتون های آنسوی خط فرضی دیورند کلاه سرخ رنگ را به حمایت از منظور پشتین رهبرجوان ومبارز آنان به سرنمودند.

رییس مشرانوجرگه حادثه کندز را تأسفبار وقابل محکومیت دانسته؛ گفت مطمیناً که حکومت درزمینه خاموش ننشسته موضوع را تحث بررسی همه جانبه قرارخواهد داد ونیز ازسوی مجلس هیئتی گماشته خواهدشد تا درزمینه تحقیق نموده نتایج را باملت درمیان گذارد.

 هکذا درجلسه طبق اجندا ازکارکردها وخدمات وزارت امور شهرسازی با اهدای تقدیرنامه، تحسین وتمجید به عمل آمده و وزیرشهرسازی ومسکن با دریافت تقدیر نامۀ مشرانو جرگه ، ازتشویق معنوی مجلس ابراز سپاس نموده گفت از زمانیکه به حیث وزیردراین وزارت ایفای وظیفه می نماید به کمک سایرهمکاران، کارهای موثری را دربخش های پلان سازی شهری، تهیه مسکن، ساختمان سازی وزیربناها ،مبارزه جدی با فساد اداری را انجام داده است وی ریفورم درساختارتشکیلاتی، تکمیل پروژه های نیم کاره، به بهربرداری شماری ازشهرکهای رهایشی شامل هزاران سر پناه، تطبیق بیش ازهشتاد فیصد بودجه انکشافی این وزارت که در گذشته نمونه آن دیده نشده است ، تسوید قانون شهرسازی، ایجاد فابریکۀ تولید قطعات پیش ساخت تعمیرات را از دستاوردهای مهم این وزارت خوانده وازپیشبرد ابعاد مختلف برنامه های کاری اش در کابل وولایات کشورمعلومات داده گفت با ایجاد فابریکه قطعات پیش ساخت سهولت های لازم درکیفیت وسرعت اعمار ساختمانها به وجود آمده واین یک تحولی است که ساختمانسازی را در افغانستان به شیوه های مدرن رونق می بخشد.

14-Hamal97-JAL5.JPG 

همچنان طبق اجندا ازمسوولان وزارتهای تحصیلات عالی ومعارف وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری ، سناتورعبداللطیف نهضت یاروسایراعضا پرسش های را مبنی برچگونگی اخذ امتحان بست های 5 وشش خدمات ملکی ونبود سوالات این امتحان به زبان های محلی، چگونگی اخذ امتحان کانکور، جذب جدید الشمولان درنهادهای تحصیلات عالی دولتی وخصوصی، کمبود کتب وسایرلوازم درسی درمکاتب، چگونگی جذب استادان وافزایش معاشات این قشرجامعه، چگونگی بی سرنوشتی رئیس معارف ولایت پروان وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

 سپس داکترنجیب الله خواجه عمری وزیرتحصیلات عالی درپاسخ هایش، بازنگری وانکشاف نظام تحصیلات عالی وقوانین، ایجاد اداره مستقل تضمین کیفیت واعتباردهی، ایجاد سیستم مدیریتی معلوماتی، معیاری سازی تحقیقات، ریفورم وایجاد اصلاحات درساختار وزارت وعرضه خدمات بهتربرای محصلین را از اولویت های کاری این وزارت عنوان نمود ونیز از موجودیت شفافیت درپروسه کانکور اطمینان داد.

  وی گفت ریاست تضمین کیفیت تلاش های جدی را برای نظارت ازموسسات تحصیلات عالی خصوصی آغاز نموده تا تمامی بخش های این موسسات را به بررسی گیرند، وی افزود برای ولایات کمترانکشاف یافته برنامه های موثر درراه است تا جوانان آن بتواند درامتحان کانکور موفق و نیز دربورسیه های تحصیلی کشور های بیرونی معرفی شوند که سهم هفت درصدی معلولین نیز مدنظرگرفته می شود.

وزیرتحصیلات عالی درمورد مشکل پیش آمده درامتحان کانکورولایت لوگر نیزاشاراتی داشت وازحل آن در روز اخذامتحان خبرداد، همچنان گفت درهماهنگی باوزارت معارف تمامی استادان که فارغ صنوف 14اند در پوهنځي های تعلیم وتربیه معرفی وبه سویه لسانس فارغ خواهدشد.

 همچنان داکترمحمدابراهیم شینواری معین وزارت معارف طی صحبتی تصریح ساخت که این وزارت بودجه کافی دریافت نموده وکتاب های درسی را برای مدت پنج سال آینده به چاپ خواهد رساند وعنقریب کتب درسی به سایرولایات کشور رسانیده خواهد شد همچنان گفت روی تغییرنصاب درسی نیزکارها جریان داشته که برخی مضامین کاهش خواهدیافت وبالای محتوای آن تمرکزخواهدشد.

14-Hamal97-JAL3.JPG 

داکترشینواری افزود بی عدالتی ها،کم کاری ها ونبودظرفیت سبب شده است تا دربرخی ولایت تعمیرات زیاد مکاتب اعمار اما دربرخی ولایات دیگردرپایین ترین سطح آن میباشد ؛ برنامه های افغانستان شمول درحال تطبیق است که با عملی شدن آن تاحدی مشکلات مرفوع خواهدشد، وی گفت که غرض تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری ،  کمیته جلوگیری از آن ایجاد گردیده است .

معین وزارت معارف اضافه نمود معاشات، اضافه کاری وحق الزحمه استادان نیز اطمینان داد که بودجه آن ازسوی وزارت مالیه پرداخت وعنقریب به آن رسیدگی خواهدشد.

  همینگونه داکترنجیب الله امین سرپرست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری پیرامون اجراات کمیسیون وضاحت داده گفت پروسه ارزیابی اسنادیکی ازپروسه های مهم درجریان استخدام است که مطابق طرزالعمل که ازسوی کابینه تاییدشده پیش برده میشود.

وی ضمن تاییدبرخی مشکلات درپروسه مذکورگفت متاسفانه برخی متقاضیان برای بست های که  واجدشرایط نمی باشند، درخواستی میدهند و معضل دیگرجعل کاری وتقلب در اسناد است  که درکمیسیون روی این مورد دقت بیشترصورت می گیردتااسنادجعلی شناسایی گردد وگاهی هم طی مراحل اسناد درادارات که برای تثبیت وشناسایی اسنادپیشبینی شده مانند وزارتهای معارف وتحصیلات این مواردسبب  تاخیر پروسه ارزیابی می گردد وافزود درکمیسیون انتخابات استخدام های قراردادی ازصلاحیت های خود اداره می باشد ودیگراستخدام وتعیینات خدمات ملکی که درتفاهمنامه میان کمیسیون اصلاحات اداری وکمیسیون انتخابات به امضا رسیده معیارعمده به کمیسیون مستقل انتخابات حفظ استقلالیت کمیسیون است وهمکاری های کمیسیون اصلاحات اداری منحصردرچوکات همکاری های تخنیکی می باشد.وی افزود درپروسه استخدام که ازسوی بانک جهانی صورت میگیرداصلاحات صورت گرفته طوری که مقرری ازطریق برنامه  سی بی آرصورت میگیرد حدودچهل روزرادربرمیگیرد.

 14-Hamal97-JAL4.JPG

دراخیرنشست عمومی توضیحات مسوولان قناعت اکثریت سناتوران را فراهم نموده ولی تاکید شد که به پیشنهادات ودیدگاه های سناتوران که برای بهبود امور ومصالح علیای کشور می باشد توجه لازم صورت گیرد.