صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲ جوزا ۱۳۹۸
Meshran-logo.png


آجندای هفته وار کمیسیون های دوازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (مورخ ۱۱، ۱۳ و ۱۵ سال ۱۳۹۷)

شماره

 

نام کمیسیون

تاریخ و موضوع اجندا

 

شماره دستیار کمیسیون

شنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۷

دوشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۷

 

چهارشنبه ۱۵ حمل ۱۳۹۷

 

 

۱

 

کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف ، تحصیلات عالی  وتحقیقات علمی

 

 

 

محمداقبال نیکمل 0700038872

محمدعالم صفری

0794564407

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

کمیسیون امور بین المللی

 

۱. دعوت ریس شورای عالی صبح، وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی راجع به وضعیت پروسه صلح در افغانستان.

۲. دعوت وزیر داخله، وزیر تجارت، قوماندان امنیه هرات راجع به وضعیت گاز تاپی.

۱. دعوت وزیر معادن راجع به وضعیت معادن افغانستان

. ۲. دعوت وزیر انرژی، ریس خط آهن راجع به وضعیت برق وارداتی و خط آهن.

۱. دعوت معین اداری و معین مالی وزارت مالیه راجع به وضعیت دریافت پول از سوی کشورهای خارجی و میکانیزم مصرف آن.

 

 

 

 

علی شریعتی

0799831899

سید عباس حسینی

0744042699

 

۳

کمیسیون اقتصادی ملی ، مالی و بودجه  انکشاف دهات ، زراعت ومالداری ، انجوها، بانکها و تفتیش امور مالی

بحث روی تصدیق منشورمجمع پارلمانی سازمان همکاریهای اقتصادی.

دعوت رئیس عواید وزارت مالیه ورئیس مالیه دهندگان متوسط درموردجمع آوری عواید سال ۱۳۹۶ وپلان سال ۱۳۹۷.

دعوت وزیر زراعت باتیم کاری شان دررابطه به مشکلات زارعین ودهاقین.

عبدالوهاب یوسفی

0700435712

نعمت الله شفق

0774569057

 

 

 

۴

 

 

کمیسیون امور تقنینی ، عدلی وقضایی  نظارت حقوقی، حقوق بشر، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری

 

۱.  بحث روی گزارش اجراآت سال مالی 1396 اداره عالی مبارزه با فساد اداری.

۲.  بحث روی عرایض واصله به کمیسیون.

بحث روی گزارش اجراآت سال مالی ۱۳۹۶ اداره عالی مبارزه با فساد اداری.

 

بحث روی گزارش اجراآت سال مالی ۱۳۹۶ اداره عالی مبارزه با فساد اداری.

 

حکیم الدین مظفری

0705591540

سوما سروری

0705591564

 

 

 

۵

 

 

کمیسیون رفاه عامه منابع طبیعی و محیط زیست، صحت ، کار وکارگر، تربیت بدنی و سره میاشت

اشتراک رؤسای تطبیق از قوانین وارتباطات وهماهنگی باسکتور خصوصی وزارت صحت عامه,و رؤسای شفاخانه های خصوصی کیشا,آریانا,مسعودمصطفی,فرانسوی ها وسیتی لابراتوار.

اشتراک معینان مسلکی وزارت های تحصیلات عالی وصحت عامه,رئیس شورای عالی طبی, رئیس تقنین وزارت عدلیه.

دعوت معین مالی واداری وزارت صحت عامه ورئیس مرکز تحقیق مطالعات افغانستان نوین.

 

 

ثنا الله دانشور

0700570237

فرخنده لمر

 

 

 

۶

کمیسیون مواصلات ومخابرات انکشاف شهری،تهیه مسکن،ترانسپورت،هوانوردی ، فواید عامه،انرژی و آب و شاروالی کابل

 

 

 

 

شهلا بلخی

0702242437

علی فطرت

0707417372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیسیون سمع شکایات

 

۱. دعوت معین وزارت امورزنان,معین اداره مستقل ارگانهای محل ومعاون وزارت دفاع ملی.

۲. دعوت رئیس عمومی آبرسانی,رئیس آبرسانی زون غرب ورئیس آبرسانی نیمروز.

۳. دعوت رئیس ناحیه سوم وآمرحوزه سوم کابل.

۱. دعوت رئیس عمومی نظارت ازتطبیق قوانین صحی,رئیس فارمسی اتحادیه دوافروشان.

دعوت رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی.

۲.  دعوت معین وزارت کار, معین وزارت تحصیلات ومعین وزارت خارجه.

۱.دعوت شاروال تخارو محترم پیرم قل.

۲. دعوت آمرحوزه دهم امنیتی پولیس وهیات همراه شان .

۳. دعوت رئیس ناحیه پانزدهم ,مدیر انجینری وعبدالسلام .

 

 

 

 

 

 

شبیر احمد بشارت

0705591534

 

غلام حیدر سرابی

0705591548

 

 

 

۸

 

کمیسیون شوراهای ولایتی، ولسوالیها ومصونیت وامتیازات اعضای جرگه

 

۱. بحث پیرامون فرمان تقنینی شماره(۱۵۱)درموردتعدیل ماده (۴۸)قانون طرز طی مراحل,نشروانفاذاسنادتقنینی.

۲. بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

۱. بحث پیرامون فرمان تقنینی شماره(۱۵۱)درموردتعدیل ماده (۴۸)قانون طرز طی مراحل,نشروانفاذاسنادتقنینی.

۲. بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

۱. بحث پیرامون گزارش کاری سال۱۳۹۶ شورای ولایتی ولایت هرات.

۲. بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

فریدالله بهرامی

0700059551

احمدالله حبیبی

0748092626

 

۹

کمیسیون امور اقوام ، قبایل ،سرحدات ، کوچیها، مهاجرین و بیجاشدگان داخلی

 

۱. بحث روی فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون اجتماعات,اعتصابات وتظاهرات.

۲. بحث روی مکاتیب وعرایض واصله به کمیسیون.

۱. بحث آزاد.

۲. بحث روی پروپوزل وزارت سرحدات وقبایل پیرامون ایجاد یک نهاد تحصیلی تحت فلمروشان.

۳. بحث روی مکاتیب وعرایض واصله به کمیسیون.

۱. اشتراک رئیس تعلیم وتربیه وزارت سرحدات پیرامون ارایه توضیحات راجع به پروپوزل ایجاد نهاد تحصیلی .

۲. بحث روی عرایض ومکاتیب واصله به کمیسیون.

محمد داود حبیبی

0700199097

 

وحیدالله موحد

0705591550

 

 

 

 

۱۰

 

 

کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی ارگانهای محلی،مبارزه با مواد مخدر و مسکرات

 

 

 

 

مهرو کاکر

0700225882

سید عبدالله

0783308433

 

 

 

۱۱

 

 

 

کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی

 

بحث روی قانون اجتماعات,اعتصابات وتظاهرات.

دعوت رئیس تقنین وزارت عدلیه ومسول باصلاحیت وزارت داخله پیرامون قانون اجتماعات,اعتصابات وتظاهرات.

بحث روی قوانین واصله به کمیسیون.

 

 

نجیلا سازگار

0783530357

رحیمه وردک

0784628278