صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۸

Meshran-logo.png


آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (مورخ ۴، ۶ و ۸ سال ۱۳۹۷)

شماره

 

نام کمیسیون

تاریخ و موضوع اجندا

 

شماره دستیار کمیسیون

شنبه ۴ حمل ۱۳۹۷

دوشنبه ۶ حمل ۱۳۹۷

 

چهارشنبه ۸ حمل ۱۳۹۷

 

 

۱

 

کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف ، تحصیلات عالی  وتحقیقات علمی

 

 

 

محمداقبال نیکمل 0700038872

محمدعالم صفری

0794564407

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

کمیسیون امور بین المللی

 

۱. بحث پیرامون منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی  پیکو

۲. مرور بر رویداد های مهم جهانی مربوط به افغانستان

۱. بحث پیرامون نگرانی جنرال جان نکیلسن قوماندان نیروهای های امریکایی و ناتو از جنگ نیابتی روسیه علیه امریکا در افغانستان. ۲. بحث پیرامون نشست ازبکستان مبنی بر صلح در افغانستان.

 

۱. بحث پیرامون وضعیت دریافت پول از سوی کشور های خارجی توسط وزارت مالیه و نحوه مدیریت در مصرف آن.

۲. تحلیل پیرامون صحبت های ریس جمهور ازبکستان و ریس جمهور افغانستان در نشست تاشکند.

۳. بحث پیرامون مشکلات مرزی در شرق افغانستان با پاکستان.

 

 

 

 

 

علی شریعتی

0799831899

سید عباس حسینی

0744042699

 

۳

کمیسیون اقتصادی ملی ، مالی و بودجه  انکشاف دهات ، زراعت ومالداری ، انجوها، بانکها و تفتیش امور مالی

دعوت مستوفی ولایت کابل ورئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه.

بحث روی فرمان تقنینی شماره ۱۴۶ رئیس جمهور درمورد اجتماعات,اعتصابات وتظاهرات.

بحث روی موضوعات اقتصادی درکشور.

عبدالوهاب یوسفی

0700435712

نعمت الله شفق

0774569057

 

 

 

۴

 

 

کمیسیون امور تقنینی ، عدلی وقضایی  نظارت حقوقی، حقوق بشر، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری

 

۱. بحث روی فرمان تقنینی شماره ۱۴۶ رئیس جمهور درمورد اجتماعات,اعتصابات وتظاهرات.

۲. بحث روی منشور پارلمانی سازمان همکاریهای اقتصادی ایکو AECO  .

۱. بحث روی فرمان تقنینی شماره ۱۴۶ رئیس جمهور درمورد اجتماعات,اعتصابات وتظاهرات.

۲. بحث روی منشور پارلمانی سازمان همکاریهای اقتصادی ایکو AECO  .

۱. دعوت رئیس تقنین وزارت عدلیه دررابطه به تعدیل ماده(۴۸)قانون طرزطی مراحل ,نشروانفاذ اسناد تقنینی.

۲. بحث روی عرایض ومکاتیب واصله.

حکیم الدین مظفری

0705591540

سوما سروری

0705591564

 

 

 

۵

 

 

کمیسیون رفاه عامه منابع طبیعی و محیط زیست، صحت ، کار وکارگر، تربیت بدنی و سره میاشت

۱. دعوت معین مسلکی ومشاورحقوقی وزارت صحت عامه,رئیس عمومی شورای عالی طبی افغانستان  ورئیس امورتقنین وزارت عدلیه.

۱. بحث روی فرمان تقنینی شماره ۱۴۶ رئیس جمهور درمورد اجتماعات,اعتصابات وتظاهرات.

۲. بحث روی شکایت واصله ازجانب مرکزتحقیق ومطالعات افغانستان نوین.

 

۱. اشتراک معینان مسلکی وزارت های تحصیلات عالی وصحت عامه,رئیس شورای عالی طبی, رئیس تقنین وزارت عدلیه.

 

 

ثنا الله دانشور

0700570237

فرخنده لمر

 

 

 

۶

کمیسیون مواصلات ومخابرات انکشاف شهری،تهیه مسکن،ترانسپورت،هوانوردی ، فواید عامه،انرژی و آب و شاروالی کابل

 

 

 

 

شهلا بلخی

0702242437

علی فطرت

0707417372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیسیون سمع شکایات

 

۱.  دعوت سرپرست وزارت معارف,معین اقتصاد ومعین وزارت امورخارجه.

۲.  دعوت رئیس خدمات انجینری وزارت انکشاف دهات.

۳. دعوت رئیس اداره مبارزه بافساد اداری,رئیس اداره عالی تقتیش ومعاون لوی څارنوال.

۴. دعوت وزیر ارشاد حج واوقاف.

۵.  دعوت معین وزارت معین وزارت معاوف ورئیس  منابع بشری آن وزارت.

۱. دعوت رئیس امورمالی اداره مبارزه با فساد اداری ومدیراداری ادراه مبارزه بافساد اداری ولایت هرات.

۲. دعوت معین وزارت تجارت,رئیس منابع بشری وزارت مالیه ورئیس منابع بشری وزارت تجارت.

۳. دعوت محمدنذیرخپلواک څارنوال تحقیق جرایم.

۴. دعوت معین مستقل اداره مستقل اراضی ورئیس پلان آن اداره.

۱. دعوت وزیر ترانسپورت,رئیس عمومی ترانسپورت,رئیس عمومی ترافیک ,معین وزارت فوایدعامه.

۲. دعوت وزیرمحترم سرحدات وقبایل.

۳. دعوت معین وزارت عدلیه.

۴. دعوت رئیس عمومی بودجه ورئیس عمومی خزاین.

۵. دعوت رئیس عمومی ترانسپورت,ورئیس ترانسپورت ولایت نیمروز.

۶. دعوت معین وزارت مالیه,رئیس بودجه آن وزارت  ورئیس پاسپورت.

 

 

 

 

 

 

شبیر احمد بشارت

0705591534

 

غلام حیدر سرابی

0705591548

 

 

 

۸

 

کمیسیون شوراهای ولایتی، ولسوالیها ومصونیت وامتیازات اعضای جرگه

 

۱. بحث روی فرمان تقنینی شماره ۱۴۶ رئیس جمهور درمورد اجتماعات,اعتصابات وتظاهرات.

۲. بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

 

۱. بحث روی منشور پارلمانی سازمان همکاریهای اقتصادی ایکو AECO  .

۲. بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

 

۱. بحث روی منشور پارلمانی سازمان همکاریهای اقتصادی ایکو AECO  .

۲. بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

 

فریدالله بهرامی

0700059551

احمدالله حبیبی

0748092626

 

۹

کمیسیون امور اقوام ، قبایل ،سرحدات ، کوچیها، مهاجرین و بیجاشدگان داخلی

 

 

 

 

محمد داود حبیبی

0700199097

 

وحیدالله موحد

0705591550

 

 

 

 

۱۰

 

 

کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی ارگانهای محلی،مبارزه با مواد مخدر و مسکرات

دعوت تمام آمرین حوزه های شهرکابل جهت معرفت با اعضای کمیسیون.

معین ارشد امورامنیتی,پیژندوال وزارت داخله,رئیس عمومی محابس,رئیس محاکم, ق امنیه کابل در رابطه به ورق عرض ساتنمنان وافسران که بی سرنوشت شده ودر رابطه مشکلات زندانیان.

دعوت قوماندان اکادمی ملی نظامی, قوماندان تعلیم وتربیه وزارت داخله دررابطه به سهمیه غیرعادلانه پوهنتون نظامی(ولایات هلمند,کندهار,ارزگان و..)

 

مهرو کاکر

0700225882

سید عبدالله

0783308433

 

 

 

۱۱

 

 

 

کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی

 

۱. اشتراک اعضای کمیته منع آزار واذیت زنان واطفال دارالانشاء مشرانو جرگه.

۲. بحث روی فرمان تقنینی شماره ۱۴۶ رئیس جمهور درمورد اجتماعات,اعتصابات وتظاهرات.

بحث روی فرمان تقنینی شماره ۱۴۶ رئیس جمهور درمورد اجتماعات,اعتصابات وتظاهرات.

تجلیل از روز جهانی زن از طرف این کمیسیون.

 

 

نجیلا سازگار

0783530357

رحیمه وردک

0784628278