صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۹ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه پس ازچاشت امروز درنخستین جشن فراغت دانش آموختگان انستیتیوت علوم صحی فخری اشتراک نمود.

 9-Hamal97-GEN2.jpg

ایشان ضمن اظهارتبریکی به این فارغ التحصیلان گفت کوشش کنید درپهلوی خدمت به مردم ونظربه اقتضای زمان تحصیلات خویش را به سویه لیسانس وماستری ادامه دهید.

 9-Hamal97-GEN3.jpg

ایزدیار با اشاره به برتری ها ونواقص نظام تحصیلی کشور گفت تحصیلات عالی خصوصی تجربه جدید درکشور بوده امیدواریم درپهلوی کمیت به کیفیت نیز توجه شود وافزود کمبود پرسونل طبی دربخش های مختلف به ویژه مناطق دور دست خیلی زیاد محسوس بوده امیدواریم که وزارت صحت عامه درپهلوی معیاری سازی خدمات صحی،مطابق حکم قانون اساسی کشور درارایه خدمات صحی تلاش نماید.

9-Hamal97-GEN1.jpg 

نایب اول مجلس سنا ضمن تاکید برکاریابی به این فارغان گفت ارگان های امنیتی مکلف اند فضای امن کاری را برای داکتران به ویژه قشراناث مساعد سازد تا ازمرگ ومیرمادران واطفال جلوگیری به عمل آید. همچنان دراین محفل رییس انستیتوت علوم صحی، مسولان وزارت صحت عامه ویکتعداد ازشخصیت های کشورنیز صحبت نمود. گفتنیست درنخستین دور فراغت انستیتوت علوم صحی فخری حدود پنجاه تان در بخش های قابلگی،فارمسی وپروتیز دندان به سویه صنف چهاردهم فارغ وسند فراغت را حاصل نمودند.