صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

 ازهشتم مارچ روز جهانی زن امروز، ازسوی کمیسیون امورزنان ،جامعه مدنی وحقوق بشرمشرانوجرگه تجلیل به عمل آمد.

8-Hamal97-GEN1.JPG 

در محفلیکه به همین مناسبت درالحاقیه شورای ملی برگزار شده بود، نخست محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه  ضمن تبریکی روز جهانی زن ،در مورد جایگاه وحقوق زن دراسلام صحبت نموده گفت:اسلام عزیزبه مثابه کاملترین دین، حقوق والایی رابه زنان که همان مادر،خواهروهمسراست قایل شده واحادیث متعددی درمورد حقوق ، تعلیم وآموزش زنان وبرخی موارددیگرکه مرتبط به مقام والای زن میشود، موجود می باشد وافزود که زنان افغانستان به منظور احقاق حقوق و خواستهای شان،درپرتو احکام دین مبین اسلام مبارزه نمایند ونیزاطمینان دادکه مشرانوجرگه در زمینه اعاده حقوق بانوان ازهیچگونه سعی وتلاش دریغ نخواهند ورزید.

سپس داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس طی صحبتی روزجهانی زن را تبریک گفته، برمکلفیت های ارگانهای ذیربط درراستای رسیدگی به وضعیت بانوان وتوانمندسازی آنان درتمام عرصه ها تاکید ورزیده گفت که باید زنان درتصمیم گیری های اساسی سهم داشته و برای پایان دادن به خشونت علیه زنان اقدامات موثری رویدست گرفته شود .

هکذاخانم صدیقه بلخی رئیس کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی ضمن تبریکی این روز افزود که هدف ازتدویراین محفل، مطرح ساختن مشکلات وچالشها ی فرا راه زنان افغانستان وجستجوراه  های حل آنان می باشد وی عدم حضوروسیع زنان رادرپروسه های های سیاسی ،مواردمختلف خشونت علیه زنان،عدم دسترسی برخی آنان به ادامه تحصیلات عالی ویک سلسله نارسایی های دیگر راازیافته های کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی خوانده، ضمن تاکیدبرتساوی حقوق زنان ومردان، ابرازامید واری نمود که  نهادهای ذیربط درتوانمند سازی بیشتر زنان مساعی لازم بخرچ دهند.

همچنان دراین محفل سناتوران گلالی اکبری، مولوی عبدالله قرلق ، فوزیه سادات سمکنی وبرخی ازکارمندان دارالانشاءمشرانوجرگه پیرامون مقام وجایگاه زن درجامعه صحبت نمودند.

دراخیرمحفل تقدیرنامه های مشرانوجرگه ازسوی محمدعلم ایزدیاربه خانم صدیقه بلخی رئیس کمیسیون امورزنان وبرخی سناتوران زن تفویض گردید.

8-Hamal97-GEN2.JPG 

همینگونه محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس  ظهرامروزبه معیت  شماری ازسناتوران باغرس چنداصله نهال درمحوطه الحاقیه شورای ملی، سال 1397خورشیدی رابه فال نیک گرفتند.

 درمراسم نهال شانی نایب اول مشرانوجرگه گفت مکلفیت ومسوولیت اسلامی وملی هرشهرونداست که درحفظ ونگهداری محیط زیست خویش تلاش به خرچ داده ودرسرسبزی وشگوفایی کشورسهم فعال گیرند.

وسال جدیدخورشیدی راسال مملوازصفاوصمیمت، صلح وهمدیگرپذیرآرزونمود.