صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسه نوبتی کمیته روسای مشرانوجرگه امروز،به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس تدویرگردید.

 8-Hamal97-Komita-Rowasa.JPG

در جلسه ضمن تعیین اجندای جلسات عمومی هفته بعدی فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه ۱۲ حمل علاوه ازبحث آزاد وارایه گزارش های ولایتی سناتوران ، ازکارکردها وخدمات وزیردفاع ملی، وزیرامورشهرسازی ومسکن، رئیس تصدی خانه سازی واعضای تیم ملی کرکت کشور با اهدای تقدیرنامه ها تحسین به عمل آید ونیزدرجلسه عمومی مورخ ۱۴ حمل وزرای معارف وتحصیلات عالی ،رئیس کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی ومسوولان کمیته کانکور درمورد نحوه برگزاری امتحان کانکور وچگونگی اخذ امتحانات جمعی بست های پنج وششم خدمات ملکی ومعلمان وبرخی مسایل دیگرمعلومات ارایه نمایند ونیزفیصله شد که مسوولان امنیتی ولایت بغلان درهمین روزبخاطردستاوردهای اخیرشان به ویژه رهایی سه تن ازچنگ اختطاف گران مورد تقدیرقرارگیرند.

همچنان درجلسه کمیته روسا تاکید گردید که ارگان های ذیربط بخاطرجلوگیری ازخشونت علیه زنان طرزالعمل های جامع ترتیب وبه منصه اجرا قراردهد.

هکذا درجلسه کمیته روسا پیرامون تنظیم امور کاری کمیسیونها، چگونگی انتقال حجاج به حج بیت الله شریف  وبرخی مسایل دیگرصحبت گردیده، رئیس مجلس درموارد یاد شده هدایات لازم صادر نمود.