صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

جهت دانلود فایل PDF  روی لینک ها مراجعه کنید !


صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه مورخ ۵ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه مورخ ۷ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه مورخ ۱۲ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی


صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه مورخ ۱۴ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی


صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه مورخ ۱۹ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی


صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی


صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه مورخ ۲۶ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی


صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه مورخ ۲۸ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی