صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی

     درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه، به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازتلفات روزهای اخیر نیروهای امنیتی کشور، تأثرات عمیق صورت گرفت ومسوولان امنیتی به همین منظور برای استجواب فراخوانده شد.

22-Hot96-JAL1.JPG 

      درجلسه شماری ازسناتوران ازتاکتیک های جدید جنگی هراس افگنان وتلفات اخیرنیروهای دفاعی وامنیتی کشورشدیداً ابرازنگرانی نموده گفتند متأسفانه به اثرغفلت وظیفوی ومدیریت نا سالم مسوولین، درچندین ولایت تعدادی ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشورجانهای شانرا ازدست داده اند وباید کسانی که دروظایف خویش غفلت نموده اند مطابق قانون مجازات گردد ونیزبه همین منظورفیصله شد که مسوولان درجه اول دفاعی وامنیتی کشوردرنشست روزسه شنبه ۲۹حوت دراین زمینه ونیزدرمورد پلانها وتدابیرشان به مجلس پاسخ ومعلومات ارایه دهند.

    اعضای مجلس گفتند ارگانهای مسوول  باید قبل ازگرم شدن هوا عملیات منظم تصفیوی را به خاطرپاکسازی مناطق ازوجود هراس افگنان درولایات آسیب پذیر چون فراه، بدخشان، کندز، تخار، ارزگان به ویژه ولسوالی خاص ارزگان که تحت محاصره قراردارد وسایرنقاط آغازنموده درتأمین امنیت شاهراه های کشورمنجمله غزنی- پکتیکا که مردم به نسبت تلفات مسافرین دست به تحصن زده اند اقدامات لازم نمایند.

    درجلسه باردیگر پیرامون طرح صلح حکومت که درپروسه کابل ارایه شده است؛ گفته شد صلح یک نیازاساسی بوده وحکومت به طورواضح صلح وجنگ را مشخص سازد وکسانیرا که به پروسه صلح نمی پیوندند سرکوب نماید وافزودند قراراست درتاشکند پایتخت ازبیکستان پیرامون صلح افغانستان نشستی برگزارگردد ولی برخی ممالک همسایه منجمله ایران وروسیه  که دراین پروسه سنگ اندازی می نمایند دولت باید به قناعت شان بپردازد ودرمورد ادعای آنها که می گویند امریکا داعش را از ننگرهار به شمال کشور با طیاره انتقال می دهند خواهان اسناد موثق ازسوی آنها گردد.

     هکذا درجلسه، باردیگرشماری ازسناتوران ازاختلافات مردم روستاهای شیرآباد ونیختۀ ولسوالی قره باغ ولایت غزنی وپیامد های منفی آن ابرازنگرانی نموده گفتند هییت هایکه به این منظورفرستاده شده بودند به نتایج مثبتی دست نیافته  اند که باید هرچه عاجل حکومت جلواین اختلافها رابگیرد وشخص حکیم شجاعی که عامل اصلی  این نفاق افگنی خوانده شده وسایرکسانی  دیگر که باعث بروز اختلافات می گردند را دستگیرومجازات نماید درغیرآن اختلاف افزایش خواهد یافت ومردم با هم برادرکشورناخواسته،  به تقابل هم قرارخواهند گرفت.

      درجلسه، برخی اعضای مجلس درحالیکه از عدم اجرای  معاش چندین ماهه معلمان انتقاد نموده گفتند درآینده نزدیک دروس مکاتب آغازمی گردد ولی هنوزهم مشکلات عدیده ی ازقبیل کمبود معلمان مسلکی، کتب، میز، چوکی وسایرنیازمندی های معارف مرفوع نگردیده و دراکثرولایات به فرمان رئیس جمهورمبنی برتوزیع نمرات رهایشی برای معلمان ترتیب اثرداده نمی شود.

 22-Hot96-JAL3.JPG

      تاکید بررفع اختلاف دیدگاه های سیاسیون، یاد آوری ازپیروزی عبدالعظیم بدخشی ورزشکاررشته رزمی مبارزات آزاد وسایرورزشکاران، یاد آوری ازنشرات قابل تحسین تلویزیون مشرانوجرگه، انتقاد ازگلوله باری های برخی محافضان وکلای ولسی جرگه  درمحوطه شورای ملی وتاکید برجلوگیری ازچنین موارد، اهدای چند صوب چپن به رییس واعضای هییت اداری مجلس سنا بخاطرمدیریت بهترشان، تاکید برتوزیع تذکره های برقی، حمایت ازسخنان رئیس جمهور درمورد حسابدهی انجوهای داخلی وخارجی به مردم، موجودیت فساد درگمرک ولایت پکتیا، انتقاد ازوزیرمالیه بخاطرعدم درج نظریات مشورتی سناتوران دربودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷، تاکید برمهیا شدن زمینه بازگشت آبرومندانه مهاجران افغان به وطن، استقبال از نزدیکی  استاد عطا محمد نوربا دولت مرکزی، انتقاد ازعدم حمایت هوایی درهنگام حمله مخالفین برپوسته های امنیتی درولایت نیمروز، به وجود آمدن بی اعتمادی ها ازنافذ شدن قانون امورذاتی افسران وبریدملان، محکوم نمودن حمله راکتی طالبان درولایت ننگرهار که باعث کشته شدن هفت عضویک  خانواده گردید، برخورد دوگانه ادارات حکومتی با اعضای شورای ملی وبی اعتنایی در برابرسناتوران، افزایش راه بندی ها درشهرکابل به نسبت ایجاد برخی موانع ومسایل دیگر مطرح بحث قرار گرفت.

     درپایان مباحث آزاد رییس مشرانوجرگه، ضمن ابرازتسلیت به خانواده های قربانیان رویداد های مختلف دربرخی نقاط کشور؛ گفت که این جرگه همواره فداکاری ها وقهرمانی های بی دریغ نیروهای جسورامنیتی ودفاعی کشور راحرمت نموده و رهبری سکتور امنیتی کشورباید  درتجهیز، تسلیح وتقویت این قوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مسئولیت ومکلفیت های شانرا طور بهتر انجام دهند.

   فضل هادی مسلم یار ضمن تأکید برحل مسالمت آمیزجنجال های پیش آمده درولایت غزنی، تعهدسپرد که موضوع را بارییس جمهورکشور مطرح بحث قرارخواهد داد ونیز به کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وظیفه سپرد که مشکلات امنیتی راه مواصلاتی غزنی- پکتیکا را با مسئولین مطرح ورسیده گی نماید.

22-Hot96-JAL4.JPG 

    رییس مجلس هرگونه بی اعتنایی دربرابر اعضای مشرانوجرگه را ازسوی  برخی مسئولین حکومتی غیرقابل تحمل دانسته خاطرنشان نمود که نگرانی سناتوران دراین  مورد را  نیز با  رییس جمهور کشور  درمیان خواهد گذاشت به همین ترتیب کمیسیون اموردینی،فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی را مؤظف ساخت تامشکلات موجود درریاست های معارف ولایات وعدم پرداخت معاشات معلمین را پیگیری نماید.

      همینگونه درجلسه، طبق اجندا اعضای تیم فوتبال ومسوولان کمیته ورزشی دارالانشای مشرانوجرگه با اهدای تقدیرنامه ها مورد تحسین قرارگرفت و گفته شد به تازگی تیم فوتبال دارالانشای مجلس درمیان ۱۲ اداره حکومتی درمسابقات (لیگ ادارات دولتی فوتبال) مقام نخست را کسب نموده است، رئیس مشرانوجرگه به نمایندگی ازسناتوران پیروزی این تیم را مبارکباد گفته خواهان مؤفقیت های بیشترایشان درسایرمسابقات گردید، همچنان درجلسه فیصله شد که یکتعداد ورزشکاران که درمسابقات برنده شده اند مورد تقدیروتحسین قرارگیرد.

 22-Hot96-JAL2.JPG

   دراخیرجلسه امروزی،  سناتوران مولوی غلام محی الدین منصف ازولایت کاپیسا وداکتر زلمی زابلی از ولایت زابل گزارشات ولایتی شانرا از اوضاع امنیتی، سیاسی، اقتصادی ومعارف ولایات متذکره که درزمان تعطیلی شورای ملی تهیه نموده بودند را ارایه نمودند وقراراست که جزئیات مفصل آن دراخبار کمیسیونهای مشرانوجرگه به نشر برسد.هاها