صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲ دلو ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۱ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه دیروزدرمحفل حمایت ازنیروهای امنیتی کشورکه درتالارالحاقیه شورای ملی ازسوی نهادهمگرایی جوانان برگزارشده بودشرکت نمود.

دراین محفل که شماری اعضای شورای ملی ومنسوبین امنیتی اشتراک داشتند، نایب اول مجلس سنا این روزرابه تمام نیروهای دفاعی وامنیتی کشورتبریک گفته ازسربازان وافسران که درسنگرهای داغ نبرددربرابرطالبان وتروریستان سینه های شانراسپرنموده اند به قدردانی یادآوری کرد.وی بااشاره به ضعف وکمبودی هادرصفوف نیروهای امنیتی کشورگفت ضعف مدیریت وعدم همآهنگی درسطوح بالاسبب افزایش ناامنی ها دربرخی مناطق گردیده است وحکومت وحدت ملی باید درگزینش افراد درپست های مهم اصل شایسته سالار،تجربه وتعهد را درنظرگیرند.

همینگونه میردادخان نجرابی عضوولسی جرگه طی صحبتی طالبان رادست پرورده بیگانگان دانسته گفت آنان هیچگونه استقلالیت وخودارادیت نداشته وبه دستوربیگانگان دست به کشتارمردم مامیزنند.

دراخیرمحفل تقدیرنامه های نهادمذکورازسوی نایب اول مجلس سناورهبری آن نهادبه شماری ازمنسوبین امنیتی شورای ملی تفویض گردید.

طبق یک خبردیگرنایب اول مشرانوجرگه درمحفل گرامی داشت ازهشتم مارچ که ازسوی کانون اندیشکده آزادی راه اندازی گردیده اشتراک ورزید.

درمحفل نایب مجلس سنا ضمن تبریکی روز جهانی زن، در مورد جایگاه وحقوق زن دراسلام صحبت نموده گفت:اسلام عزیزبه مثابه کاملترین دین، حقوق والایی رابه زنان که همان مادر وخواهروهمسراست قایل شده است وابرازامیدواری کردکه زنان افغانستان به منظور دستیابی به خواستهای شان ،مبارزات شانرادرزیرچتراسلام ودرروشنایی احکام دین مبین اسلام پیش ببرند تا به موفقیت های مهمی  دست یابند همینگونه ایزدیارازارگانهای ذیربط بخصوص وزارت امورزنان خواست تادرجهت بهبودوضعیت زنان درکشوریک استراتیژی مؤثروکاراراروی دست گیرد تا چالش هاومشکلات فراراه زنان شناسایی وبه آن رسیدگی لازم صورت گیرد.