صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۱ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تدویریافتند.

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه به ریاست محمد عظیم قویاش ،ضمن یاد آوری از  کسب عضویت سناتوران عبدالله قرلق و محمد نادر بلوچ به این کمیسیون ،پیرامون عواید گمرکات کشور صحبت و گفته شد گمرکات کشور بطور متواتر توسط این کمیسیون نظارت گردد.

 دربخش اخیرپیرامون پلان وبرنامه های کاری اجلاس جدید  بحث  و روز زن را به تمام زنان کشور خاصتا زنان رنجدیده کشور تبریک وتهنیت  عرض نمودند.

 21-Hot96-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون شهدا و معلولین به ریاست نفیسه سلطانی ،حادثات اخیر تروریستی در مرکز وولایات  کشو ربه شدیدترین الفاظ تقبیح گردیده و از مسوولین امنیتی خواسته شد با اتخاذ تدابیر لازم از تکرار همچو حوادث جلوگیری بعمل آورد .

در بخش دیگر روی پلان کاری کمیسیون صحبت و فیصله بعمل آمد  تا    روی مشکلات بازماند گان شهدا و معلولین مبنی برفراگیری علم و دانش در سکتور معارف و تحصیلات عالی ، نبود سرپناه ،عدم معالجه مریضان صحب العلاج ،نبود اشتغالزایی برای معلولین وورثه شهدا رسیده گی صورت گیرد.

درجلسه کمیسیون امور دینی ،فرهنگی معارف و تحصلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار در مورد بورسیه های تحصیلی از سوی کشور های ترکیه سریلانکا ،بنگله دیش و برونای صحبت و تاکید شد وزارت تحصیلات عالی ازتوزیع عادلانه این پروسه  به این کمیسیون اطمینان دهد .

در بخش دیگردر مورد ارزیابی اسناد تحصیلی  یکتن از مشاورین کمیسیون صحبت و ازحیث ارتباط به مراجع مربوط محول گردید.

21-Hot96-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون مصونیت ،  امتیازات و امور شورای های ولایتی به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ، اعضای کمیسون انتخاب مجدد رییس کمیسیون را تبریک گفته و برایش در راستای خدمتگذاری به مردم توفیقات مزید استدعا نمودند .

هکذا روی پلان کاری اجلاس اول کمیسیون صحبت واز  حضوریابی سناتوران در جلسات کمیسیون تاکید بعمل آمد .

همچنان در رابطه به مسایل مالی واداری ریاست دالانشای مشرانوجرگه صحبت وقرار شد سرپرست ریاست عمومی درالانشا ورئیس مالی و خدمات در زمینه توضیحات ارایه بدارند .

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی ، نخست رئیس کمیسیون ، سهیلا شریفی معاون ونبیه مصطفی زاده منشی کمیسیون را به اعضا معرفی نموده، خواهان موفقیت های بیشترایشان درامورمحوله گردید.

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون پیرامون اهمیت تاریخی هشتم مارچ(روززن) صحبت نموده گفتند هشتم مارچ مصادف است به یک رویداد تاریخی که همبستگی زنان را درسطح جهان به عنوان یک انسان سازنده، آفریننده ورهبری کننده جامعه انسانی به معرفی گرفته وشناخته است وافزودند پیام این رویداد تاریخی مبین آن است که زن ها می توانند مرزهای تبعیض، تفاوت وبرتری جویی های جامعه مرد سالاری را درهم بشکنند وبه مثابه یک انسان سازنده می توانند دوشا دوش مردها درتمام عرصه های سیاسی، اقتصاد واجتماعی بدون کدام تفاوت وامتیازسهم گیری ونقش فعال داشته باشند، بناءً کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مشرانوجرگه این روز فرخنده را برای تمام زنان جهان که آنها درزیرچکمه های فرهنگ مرد سالاری، رنج می برند وازحقوق وامتیازات اجتماعی به نحوی محروم اند تبریک وتهنیت می گوید. همچنان اعضای کمیسیون پیرامون چگونگی تجلیل از روزجهانی زن درمجلس سنا بحث وتبادل نظرنموده برای آمرجندردارالانشای مشرانوجرگه و عضو کمیته منع آزار واذیت زنان واطفال دراداره وظیفه سپردند که روی این مساله کار نموده گزارش اجراات شانر ارایه بدارند.

21-Hot96-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، اعضای کمیسیون از پروسه امنیتی نشست کابل در وزارت خارجه وبرنامه های صلح حکومت با گروههای مخالفین ابراز امیدواری نموده و از کارکردهای موسسه البا در بخشهای مختلف مالی و تخنیکی با شورای ملی به نیکی یاد آوری گردیده  وقرار شد که موضوع در جلسه عمومی مطرح گردد .

هکذا گزارش سناتوران از ولایات مربوطه شان استماع گردید موضوع عمده گزارشات  را ناامنی ،فقر و بیکاری ، کمبود مراکز صحی ،کمبود برق  و آب آشامیدنی  در ولایات خاصتا در ولایات زابل ،کاپیسا ،بغلان و سمنگان در برمیگرفت اعضای کمیسیون مصمم شدند تامشکلات متذکره را در جلسات بعدی کمیسیون با مسوولین مطرح و راههای حل آن جستجو گردد.

همچنان  مولوی غلام محی الدین منصف رییس کمیسیون مشکلات بودجوی را در سب استیشن برق ولایت کاپیسا بازگو نموده افزودکه بعد از سروی این پروژه نسبت نبود بودجه کار آن متوقف میباشد

21-Hot96-Adli.JPG 

  درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنیفی، رئیس ومعاونین ریاست امورامنیتی شورای ملی، دررابطه به تنظیم وفراهم آوری سهولت های بهترهنگام ورود موکلین به داخل پارلمان وهمچنان عملکرد غیرقانونی دیروزبعضی ازمحافظین هیات اداری ولسی جرگه درمحوطه شورای ملی  مبنی برشلیک های خودسرانه توضیحات ارایه نمودند، اما اعضای  کمیسیون ضمن تاکید برتنظیم روش مطلوب ورود مراجعین به داخل وتقبیح خودسری های بعضی ازمحافظین در محوطه شورای ملی، حمایت وپشتیبانی ازمسئولین امنیتی شورای ملی اذعان نمودند باید ازچنین عملکردهای غیرقانونی که سبب بدنامی خانه ملت می گردد به صورت جدی پرهیزصورت گیرد.

     همچنان درجلسه موضوع موجودیت ادارات موازی درابطه به مبارزه علیه فساداداری درکشورونبود هماهنگی میان  این ادارات که بعضاً سبب مختل شدن روند مبارزه با فساد می گردد مطرح بحث قرارگرفته، فیصله گردید تا دررابطه به موضوع یک تن ازمعاونین اداره لوی څارنوالی ، رئیس اداره عالی مبارزه با فساداداری و رئیس عمومی اداره عالی تفتیش درجلسه آینده اشتراک نمایند.

    همینگونه شکایات متعدد واصله مبنی برافزایش روزافزون حادثات دلخراش ترافیکی درمسیرشاهراه های کشور واداره هفده ریاست های ولایتی وزارت ترانسپورت ازجانب سرپرست ها مطرح بحث قرارگرفته فیصله به عمل آمد تا دررابطه به موضوع وزیرترانسپورت، رئیس عمومی سکتورترانسپورت ، رئیس عمومی ترافیک ومعین وزارت فواید عامه درجلسه آینده اشتراک نموده وبه اعضای کمیسیون توضیحات ارائه نمایند.

   دراخیرجلسه شکایت تعدادازمراجعین ومتقاضیان پاسپورت ازبرخورد نامناسب بعضی ازپرسونل امنیتی آن اداره مطرح بحث قرارگرفته تاکید گردیدکه اداره پاسپورت وهمچنان سایرادارات دولتی باتوجه به احکام قانون درحین عرضه خدمات شان رویه مطلوب واخلاق حسنه را درنظرداشته باشند و غرض هماهنگی بیشتر دراین رابطه فیصله گردید که رئیس پاسپورت درجلسه آینده دعوت گردد.

    درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست رنا ترین معاون کمیسیون، روی وضعیت جاری وحوادث اخیردرکشور مباحثی صورت گرفته قرار برآنشد که وزیردفاع ملی، وزیرامورداخله همراه با رئیس عمومی امنیت ملی دریکی ازنشست های کمیسیون حضور یافته به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمایند.

   هکذا درجلسه کمیسیون درحالیکه پیرامون چگونگی دعوت مسوولان مبارزه با مواد مخدر صحبت می گردید، مشکلات بعضی ازسناتوران درمورد چگونگی تبدیل اسلحه وبرخی مسایل دیگرصحبت گردیده تصامیم اتخاذ شد.

 21-Hot96-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا، مجدداًپیرامون مشکلات تخریب پروژه پل بهسود ولایت ننگرهارصحبت گردیده باردیگرفیصله بعمل آمدتامعین تخنیکی وزارت فوایدعامه، رئیس سکتوری ورئیس فوایدعامه ولایت ننگرهارهمراه مسوولین مراقبت پروژه مذکور،رئیس مراقبت وزارت فوایدعامه ورئیس شرکت ساختمانی الینگارالکوزی درجلسه شنبه آینده این کمیسیون درزمینه معلومات ارایه نمایند.

دربخش دیگرجلسه روی چگونگی اخذده فیصدمحصول مخابراتی بحث صورت گرفته تصمیم بران شدتاوزیرمخابرات، معین مالی وزارت مالیه ورئیس اداره اترا دریکی ازجلسات کمیسیون جهت پیرامون موضوع وضاحت دهند.

همینگونه درجلسه روی مشکلات سرک های روستایی ولایات کشورصحبت گردیده، قرارشدتارئیس سرک سازی وزارت انکشاف هات جهت پیشرفت کاروچگونگی تخصیص بودجه درپروژه های روستایی دریکی ازجلسات کمیسیون حضوریابند.

دراخیرجلسه حمله تروریستی انتحاری درولایت ننگرهارکه باعث به شهادت رسیدن رئیس حج واقاف آن ولایت گردید به شدیدترین الفاظ تقبیح گردیده ازمسوولان حکومتی تقاضابه عمل آمد تا طراحان این قضیه راشناسایی وبه پنجه قانون بسپارند.

21-Hot96-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس، پیرامون شکایات واصله ازبرخی شفاخانه های دولتی وخصوصی مبنی بربرخورد نامناسب داکتران بامریضان، رجعت دادن مریضان به معاینه خانه های شخصی شان، عدم موجودیت نوکریوالان و برخی تقرری های خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی دروزارت صحت عامه وبرخی ازشفاخانه های دولتی صحبت گردیده، فیصله بران شدتامعین مالی واداری وزارت صحت عامه وروسای برخی ازشفاخانه های دولتی دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون درزمینه وضاحت دهند.

همچنان درجلسه پیرامون چگونگی به قراردادسپردن معادن وفعالیت غیرقانونی شرکت های ریگریشن درولسوالی پغمان صحبت به عمل آمده، قرارشدتامسوولان وزارت معادن دریکی ازجلسات کمیسیون جهت وضاحت درموردحضوریابند.

دربخش دیگرجلسه علاوه ازرسیدگی به عرایض واصله،ریئس واعضای کمیسیون مشوره های شانرابابرخی ازکارمندان تلویزیون مشرانوجرگه جهت بهترشدن نشرات درمیان گذاشته درقسمت رسیدگی به مشکلات ازسوی رئیس کمیسیون وعده همکاری داده شد.

 21-Hot96-Rifai.JPG

  درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیر جاوید رووف پیرامون تأمین صلح درافغانستان ونقش جامعه جهانی دراین روند ونیز تدویر نشست دوم پروسه کابل صحبت بعمل آمده قرار شد طی نشستی مشورتی با رییس ومسئولین شورای عالی صلح درمورد چگونگی پیشبرد گفتگو های صلح بامخالفین مسلح دولت مباحث لازم صورت گیرد.

دربخش دیگر درمورد چگونگی توزیع پاسپورت های سیاسی، تعداد توزیع شده این پاسپورت ها، شایعات مبنی توزیع پاسپورت های سیاسی برای اشخاص غیرمستحق، مشکلات درصدور ویزه دربرخی از سفارت خانه ها به ویژه سفارتخانه های ترکیه، هندوستان، پاکستان ودریافت پول از سوی کمیشن کاران در سفارتخانه بحث وقرار شد تا وزیر امور خارجه ورؤسای تشریفات وقنسولی آن وزارت دریکی از جلسات کمیسیون حضور یابند.

اعضای کمیسیون همینگونه درمورد اقدامات انجام شده میان کمیته های دوستی میان پارلمان های کشور های مختلف بحث وتصامیم لازم اتخاذ نمودند.

دراخیر پیرامون تأمین روابط دوستانه میان سفارتخانه های کشور های دوست  مقیم کابل ، مرفوع ساختن مشکلات هموطنان وایجاد تسهیلات لازم برای آنان صحبت بعمل آمده قرار شد تا فهرست جدید اعضای کمیسیون از طریق وزارت امورخارجه به سفارتخانه ها ارسال گردد ونیز اعضای کمیسیون درمورد خطوط کاری کمیسیون  وطرح ها وبرنامه های بعدی مباحث لازم انجام دادند.

 21-Hot96-Bio.JPG

همچنان درجلسه عمومی دیروزمشرانوجرگه، حاجی محمد حنیف حنفی گزارش سفرخویش را ازولایت ارزگان ارایه نموده گفت این ولایت دارای هفت واحد اداری می باشد که تمام راه های مواصلاتی آن به نسبت نبود امنیت به مرکزولایت(ترینکوت) مسدود می باشد وافزود مردم ولایت ارزگان ازنبود امنیت سخت شکایت داشته انتظار دارند که حکومت مرکزی ومحلی درتامین امنیت وبازنمودن راه های مواصلاتی وتامین امنیت شاهراه ها تلاش جدی نموده به بیجا شده گان داخلی که درمرکزولایت تجمع نموده اند رسیده گی لازم نماید چون تاحال وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان واداره مبارزه با حوادث کمک لازم ننموده اند.

      سناتورولایت ارزگان گفت درپهلوی امنیت باشنده گان آنولا به خدمات صحی نیازشدید داشته وتمام کلینیک ها درولسوالی های آن ولایت مسدود بوده وشفاخانه که درترینکوت فعال می باشد ازکمبود داکتران مسلکی وادویه لازم رنج می برد وافزود معلمان مسلکی، کتب وسایرلوازم درسی ازمشکلات دیگرباشنده گان می باشد که باید دررفع آن اقدامات لازم صورت گیرد.

    سناتورحنفی درگزارش خویش توجه حکومت را به بخش زراعت ومالداری جلب نموده گفت باشنده گان ولایت ارزگان زراعت پیشه می باشند باید درقسمت توزیع تخم های اصلاح شده، ایجاد سرد خانه ها وکلینیک های حیوانی وقیرریزی جاده ها به ویژه جاده ارزگان کندهارتوجه نماید.

 به همین ترتیب سناتور عبداللطیف نهضت یار گزارش ولایت نورستان را ارایه نموده درآن از مشکلات کمبود استادان مسلکی درمکاتب ونبودتعمیرات ومواد درسی درآن، انتقاد از عدم پرداخت به موقع معاشات معلمین ، تأکید بر پرداخت معاشات منطقوی برای استادان، ازدیاد تشکیل پولیس و مستقر ساختن لوای اردوی ملی درآن ولایت، قیر ریزی سرک ها، آغاز عملیات تصفیوی برای واپس گیری مناطق نا امن وراه اندازی پروژهای انکشافی، یاد آوری کرد.

سناتور نهضت یار علاوه کرد جوانان نورستان ازاینکه درمکاتب شان تعداد استادان مسلکی اندک اند ومضامین اساسی شان تدریس نمی شود روی این ملحوظ نمیتواند جهت فراگیری تحصیلات عالی در امتحان کانکور راه یابند که باید دراین زمینه وزارت معارف کشور توجه اساسی نموده استادان مسلکی را با درنظرداشت معاشات منطقوی استخدام وبه این مشکل اساسی جوانان ولایت نورستان رسیدگی لازم نماید.

سناتور ولایت نورستان از مسدود بودن راه های مواصلاتی چندین واحد اداری ولایت نورستان نیز تذکر داد واظهار امیدواری نمود رهبری سکتوری امنیتی کشور برای واپس گیری مناطق از دست رفته عملیات موثر امنیتی را راه اندازی نماید وبرخی راه های را که از مدت ها بدینسو مسدود می باشد را دوباره گشایش دهند تا مشکلات باشندگان آن مرفوع گردد ونیز ایجاب آن می رود تا یک لوای اردوی ملی جهت تأمین امنیت لازم درولایت نورستان مستقر گردد.

   همینگونه گل احمد اعظمی سناتورولایت فراه گزارش سفرخویش را ازآنولایت ارایه نموده گفت درنشست های که با مردم ومسوولان محلی صورت گرفته است آنها درمورد تهدیدات بلند امنیتی درولسوالی های بالابلوک، پشت رود، خاک سفید، بکواه وگلستان شدیداً شکایت نموده گفتند باید امنیت درتمام ولایت به ویژه مناطق یاد شده تامین وسیستم حکومتداری فعال گردد.

  سناتوراعظمی گفت درشاهراه فراه -وفرا رود مخالفین مسلح پسته های ثابت ایجاد نموده وهمه روزه برای عابرین به بخصوص کارمندان حکومتی چالش ایجاد می نمایند باید امنیت این شاهراه مهم وستراتیژیک به اردوی ملی سپرده شود، موصوف کمبود درتشکیل لوای اردوی ملی ، نبود تیم تخنیکی بخاطرترمیم وسایط نیروهای دفاعی وامنیتی را ازمشکلات عمده یاد آوری نموده گفت ایجاب می نماید پولیس ولایت فراه ملی گردیده وحد اقل سربازانی که سال های زیادی دراین ولایت وظیفه اجرا نموده اند به ولایات دیگرتبدیل گردد تا امنیت به شکل بهترتامین گردد.

موصوف گفت  قیمت یک کیلو وات برق نسبت به ولایات همجوار ده برابربلند می باشد که باید دراین زمینه توجه صورت گرفته، سهمیه حجاج افزایش یابد وافزود نه نظربه تقاضای جوانان ایجاب می نماید که وزارت تحصیلات عالی فاکولته های حقوق واقتصاد را درپهلوی سایرپوهنخی های پوهنتون فراه ایجاد نماید.

   موصوف ازکند بودن کاراعماربند بخش آباد شدیداً شکایت نموده گفت درصورت که این بند ایجاد گردد علاوه ازایجاد شغل برای دهاقین درتامین امنیت موثرمی باشد وافزود معتادین درولایت فراه خیلی افزایش یافته ودرشهرکهنه ولایت مردم ازدست آنها دچارمشکل می باشند وباید برای تداوی معتادین وزارت صحت عامه تدابیرلازم اتخاذ نماید.

   دراخیرسناتور ازانتقال زندانیان فراهی به آنولایت، ایجاد شغل یابی برای جوانان، ایجاد پارک تفریحی برای زنان وبرخی مسایل دیگر یاد آوری نموده، خواهان رسیده گی به موارد مطروحه ازسوی مسوولان مربوط گردید.