صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی 

     درجلسه عمومی مشرانوجرگه، به ریاست فضل هادی مسلم یاررییس مجلس، ازطرح صلح حکومت با طالبان حمایت واستقبال به عمل آمد.

    شماری سناتوران، طرح صلح حکومت را که درنشست پروسه کابل ازسوی رئیس د.ج.ا.ا ، ارایه شد یک طرح جامع ومثبت خوانده، ضمن پشتیبانی ازآن تاکید داشتند که طالبان مسلح باید ازاین فرصت طلایی استفاده نموده به این روند بپیوندند زیرا جنگ وخونریزی هرگز راه حل نخواهد داشت. اما شماری دیگرازسناتوران درحالیکه صلح را یک نیازمبرم خواندند؛ گفتند از زمانیکه حکومت، طرح صلح را ارایه نموده طالبان هیچگونه تمایلی به آن نشان نداده، بلکه به وحشت ودهشت ادامه داده قسمیکه دراین اواخرعلاوه ازترورشخصیتها، حملۀ انتحاری درشهرکابل را راه اندازی نموده نیروهای امنیتی ودفاعی کشور را درولایات کندز، تخاروفراه به شهادت رسانیدند که باید حکومت با این گروه تروریستی که اداره آن به کنترول کشور دیگری می باشد با قاطعیت مبارزه سیاسی ونظامی نموده ازسیاست تضرع خود داری ورزد.

20-Hot96-JAL1.JPG 

     هکذا درجلسه شماری ازسناتوران ازختلافات مردم روستاهای شیرآباد ونیختۀ ولسوالی قره باغ ولایت غزنی وپیامد های منفی آن ابرازنگرانی نموده گفتند هییت هایکه به این منظورفرستاده شده بودند به نتایج مثبتی دست نیافته که باید هرچه عاجل حکومت جلواین اختلافها را بگیرد.

      درجلسه، اعضای مجلس ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشورباردیگرابرازحمایت نموده، ضمن یاد آوری ازفداکاریها وجانفشانی های این نیروها گفتند فصل سرما روبه اختتام است ولی عملیات های مؤثرتصفیوی برضد مخالفین مسلح صورت نگرفته است، انتظار می رود که ارگان های مسوول مناطقی را که درتهدید بلند امنیتی قراردارند هرچه سریعتر ازوجود هراس افگنان پاکسازی وتروریستان را اززمین وهوا نابود سازند.

         اعضای مجلس سنا، هشتم مارچ روزجهانی زن را به کافه زنان به ویژه زنان رنجدیده کشور مبارکباد گفته تاکید داشتند که باید بخاطرمحوخشونت علیه زنان واطفال وچگونگی آموزش بهترآنها گام های مؤثرتری برداشته شود تا این قشرجامعه به حقوق مدنی واجتماعی خود برسند.

        درجلسه، برخی اعضای مجلس درحالیکه از پرداخت نشدن معاش به موقع معلمان انتقاد می نموده گفتند درآینده نزدیک دروس مکاتب آغازمی گردد ولی هنوزهم مشکلات عدیده ی ازقبیل کمبود معلمان مسلکی، کتب، میز، چوکی وسایر نیازمندی های معارف وجود داشته، به خواست های معلمان که خواهان پرداخت معاشات شان ازطریق بست می باشند نیزاقدامی نشده است.

        انتقاد ازرادیوآشنا مبنی برنشرگزارش ناقص آن ازنماینده گان ولایت کندهار درپارلمان، انتقاد ازتعویق برگزاری امتحانات کانکوربه نسبت مصروفیت وزارت تحصیلات عالی درامتحان بست های اصلاحات اداری، انتقاد ازعدم نشرارگانهای ذیربط ازچگونگی حوادث هوتل انترکانتنینتال وچهارراهی صدارت، مشکلات مهاجرین افغان درعربستان سعودی، انتقاد ازتروررئیس حج واوقاف ولایت ننگرهار، یاد آوری ازچهارمین سالروزوفات مارشال محمد قسیم فهیم وبیست وسومین سالروزترورعبدالعلی مزاری، نا امنی ها درمسیرشاهراه گردیز- چمکنی، زرمت پکتیکا، غزنی- پکتیکا، فاریاب- جوزجان، تشدید نا امنی ها دربدخشان، کندز، فراه، تخار، فاریاب وسایرمناطق وتاکید برعملیات تصفیوی درآن ساحات، انتقاد ازصحبت های برخی سیاسیون، استقبال ازافتتاح کارپروژه تاپی درداخل کشور، یاد آوری ازنهم حوت روز ملی نیروهای امنیتی، انتقاد ازبرخورد مسلحانه قوماندان پولیس ملی وپولیس محلی با یکدیگر درولسوالی چوره ولایت ارزگان وتاکید برپیگیری قضیه ازسوی ارگانهای مسوول، ازدیاد سهمیه حجاج برای ولایات پرنفوس، تاکید درازبین بردن سران تروریستان درداخل کشورازسوی نیروهای جامعه جهانی وبرخی مسایل دیگرارایه شد.

    درجمعبندی موارد یاد شده، رییس مجلس ضمن ارایه معلومات ازدعوت رییس مجلس الشورای عربستان سعودی گفت قراراست هیئتی ازمشرانوجرگه به آنکشورسفروبامقامات مربوطه درمورد تأمین صلح درافغانستان وبرخی موارد ذیربط گفتگو نماید.

20-Hot96-JAL2.JPG 

     فضل هادی مسلم یارطرح رییس جمهورکشوررا درکنفرانس پروسه کابل، درخصوص صلح باطالبان را مورد حمایت قرارداده افزود تأمین صلح پایدار وباعزت نیاز جدی مردم افغانستان است وباید درآن دستآوردهای سالهای پسین وجانفشانی های نیروهای دلیرامنیتی مدنظر گرفته شود.

       رییس مجلس افزود حکومت افغانستان درمحضرنماینده گان خارجی ها دراین کنفرانس درمورد آغازمذاکرات صلح باطالبان، طرح های جامعی ارایه کرد، اما متأسفانه تا کنون مخالفان مسلح نه تنها جواب مثبت نداده، بلکه درنقاط مختلف افغانستان دست به کشتارعلما، افراد ملکی ونظامی زده است که ایجاب می نماید ازاین فرصت استفاده لازم نموده، دست ازجنگ برداشته باپروسه صلح یکجاشوند.

      رییس مشرانوجرگه، پاکستان را مخاطب قرارداده گفت اگرمقامات آنکشورخواهان افغانستان باثبات وآرامش کشورخود شان می باشند باید ازتمویل وتجهیز تروریستان دست بردارند وآنان را وادارد که وارد گفتگوی صلح به میزمذاکره شوند و تصریح نمود که ایالات متحده امریکا نیز باید درمورد صلح افغانستان تلاش های صادقانه نماید واز سیاست های دوگانه اجتناب ورزد زیرا مردم افغانستان از سالهای متمادی قربانی جنگ های تحمیلی واستخباراتی می باشند.

      دراخیرضمن اینکه ازمبارزات وتلاش های زنان کشورتمجید کرد، هشتم مارچ را به آنان مبارک باد گفت وابرازامیدواری نمود که نباید ازاین روز صرف تجلیل سمبولیک صورت گیرد، بلکه حکومت وهمه نهاد ها برای بهبود زندگی زنان گامها وبرنامه های عملی وجامع مدنظر داشته باشند.

 20-Hot96-JAL3.JPG

    همینگونه درجلسه، فرامین تقنینی درمورد ضمیمه شماره(1) قانون صحت، قانون طرزطی مراحل نشروانفاذ اسناد تقنینی، قانون اجتماعات، اعتصابات وتظاهرات وتصدیق منشورمجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی(ایکو) معرفی گردیدوغرض مطالعه به کمیسیونهای اختصاصی ارجاع شد.

       دراخیرجلسۀ، سناتوران گل احمد اعظمی ازولایت فراه، عبداللطیف نهضت یارازولایت نورستان، وحاجی محمد حنیف حنفی ازولایت ارزگان گزارشات ولایتی شانرا ازوضع امنیتی، اجتماعی، سیاسی واقتصادی ولایات متذکره که در زمان تعطیلی شورا تهیه نموده بودند ارایه وبه مراجع ذیربط گسیل گردید که قراراست جزئیات مفصل این گزارشات بعداً در ردیف اخبارکمیسیونهای مشرانوجرگه به نشربرسد.