صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی

     فضل هادی مسلم یار ریس مشرانوجرگه شورای ملی، که شماری ازسناتوران وسرپرست ریاست عمومی دارالانشا ی مشرانوجرگه ایشانرا همراهی می نمودند هییت اداری مجلس و کمیسیونهای دوازده گانه را معرفی نمود.

19-Hot96-GEN1.JPG 

 فضل هادی مسلم یار به دفاترکاری هییت اداری مشرانوجرگه گانه رفته نایب اول، نایب دوم، منشی، ونایب منشی مجلس  را به کرسی های شان نشانده گفت کرسی های مذکوریک امانت بوده باید هرچه بیشترمطابق حکم قانون اساسی کشور کارصورت گیرد تا میهن عزیزما افغانستان ازچالش ها وقانون گریزی ها نجات یابد. سپس رئیس مجلس سنا به کمیسیونهای مشرانوجرگه رفته رئیس، معاون ومنشی کمیسیونها را به سایراعضامعرفی نموده خواهان موفقیت های بیشترایشان درامورمحوله گردیده تاکید نمود که سناتوران محترم درنشست های عمومی وکمیسیونها سهم فعال اتخاذ نموده و

 19-Hot96-GEN2.JPG

ازغیرحاضری های غیرمؤجه خود داری نمایند. گفتنیست که مشرانوجرگه پس ازگشایش سال جدید تقنینی شورای ملی به روزچهارشنبه،هیئت اداری مجلس وکمیسیونهای دوازده گانه را برای سال تقنینی پیشرو برگزیدند که بر مبنای آن محمد علم ایزدیار نایب اول، داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم، استاد محمد طیب عطا وداکترفیصل سمیع به حیث منشیان مجلس ازسوی سناتوران انتخاب شدند اما هییت اداری اکثرکمیسیونها کما فی السابق درسمت های شان ابقا وصرف درچهارکمیسیون تغییراتی بر اساس انتخابات رونما گردید.