صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی

    درنخستین جلسه کمیته روسای مشرانوجرگه، به ریاست فضل هادی مسلم یار اجندای جلسات عمومی هفته جاری تعیین گردید.

 19-Hot96-Komita-Rowasa.JPG

   اما درآغازجلسه فضل هادی مسلم یار، انتخاب هییت اداری مجلس وهییت اداری کمیسیونها را تبریک گفته تاکید نمود که سناتوران مانند گذشته درنشست های عمومی وکمیسیونها حضورفعال اتخاذ نمایند تا درتصویب وتایید قوانین واسناد بین المللی وحل مشکلات شهروندان سگتگی وارد نگردد ودرمقابل اعضای کمیته روسا ازمدیریت عالی فضل هادی مسلم یار درچگونگی روند انتخاب هییت اداری کمیسیونها وسایرموارد ابرازامتنان نمودند.

  متعاقباً فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه بیستم حوت علاوه ازبحث روی وضعیت جاری کشور، گزارش سناتوران ولایات فراه، نورستان وارزگان استماع گردد ونیزدرنشست عمومی22 حوت اعضای تیم فوتبال دارالانشای مشرانوجرگه که به تازگی درمیان 12 ادارات دولتی مقام نخست را کسب نموده است مورد تقدیرقرارگرفته گزارش سناتوران ولایات کاپیسا وهرات استماع گردد.

هکذا درجلسه کمیته روسا درحالیکه ازجان فشانی های نیروهای دفاعی وامنیتی کشورابرازقدردانی صورت گرفت، تروررئیس حج واوقاف ولایت ننگرهار وحمله انتحاری دیروز درشهرکابل با شدیدترین الفاظ مورد نکوهش قرارگرفت.